“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – VARAM

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija , lai īstenotu projektu “VARAM piedzīvojumu vasara”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija grantu projekta ietvaros  īstenoja projektu “VARAM piedzīvojumu vasara”,  kura laikā trīs mēnešu garumā no augusta līdz oktobrim aicināja  ministrijas darbiniekus kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem aktīvi pavadīt brīvo laiku pie dabas, dodoties 3 km, 6 km un 12 km pārgājienā ar kājām vai riteni, vienlaikus izspēlējot trīs pārgājienu spēles.  Trīs pastaigu spēles “VARAMvasara” (3 km distance), “VARAMsporto” (6 km distance) un “Pārgājiens” (12 km distance) nodrošināja SIA “Aktīvā Tūrisma Centrs Eži”.  Katru mēnesi tika noteikta konkrēta distance, kurā komandām bija iespēja piedalīties sacensībā par lielāko punktu skaitu un mēneša beigās tika noteikta uzvarētāja komanda. Papildus trīs pastaigu spēlēm, visiem ministrijas darbiniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties divās meistarklasēs “Krīzes un atkarības: kā palīdzēt sev un līdzgaitniekiem” un “Emocionālā veselība” kopā ar SIA “Training Lab” pasniedzējiem. Meistarklases tika organizētas ar mērķi veicināt  darbinieku psiholoģisko labsajūtu un uzlabot zināšanas emocionālās veselības jomās, lai varētu palīdzēt ne tikai sev, bet arī ģimenes locekļiem.

Šādu projektu izvēlējāmies īstenot, jo ministrijai ir svarīgi būt ģimenei draudzīgai iestādei, popularizējot ģimeniskas vērtības, rūpēties par ministrijas kolektīva saliedēšanu, atbalstot un popularizējot veselīgu, videi draudzīgu dzīvesveidu. Ministrija ir izveidojusi bērnu istabu ministrijas bērniem, organizē Ziemassvētku pasākumus un pārgājienus ministrijas darbiniekiem. Savukārt COVID pandēmijas ietekmē un  palielinoties attālinātā darba īpatsvaram, ir svarīgi lielāku uzmanību pievērst ministrijas darbinieku psiholoģiskajai labsajūtu.

Ministrijas darbinieki, kuri iesaistījās aktivitātēs projektu novērtēja ļoti pozitīvi. Projekta aktivitātes kopumā ir pozitīvi ietekmējušas ministrijas darbinieku apmierinātību ar darbu ministrijā un paaugstinājušas iesaistes līmeni, par ko liecina iesaistīšanās pētījumu datu analīze salīdzinājumā starp 2021. gadu un 2022.gadu.

Skip to content