EVA-SAT ieguvumi pēc pievienošanās programmai Ģimenei draudzīga darbavieta

Piedaloties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”, mūsu uzņēmums ir ieguvis jaunu perspektīvu par to, cik svarīga ir darbinieku labbūtība un kā mēs to varam uzlabot. Esam kļuvuši lepnāki par savu
uzņēmumu, jo sākām apzināties, ka tie labumi, ko darba devējs sniedz mūsu darbiniekiem, nav pieejami daudzos citos uzņēmumos un organizācijās.

Darba vidē nepārtraukti tiek veikti uzlabojumi. Liela daļa darbinieku ļoti novērtē iespēju strādāt attālināti, it īpaši skolēnu brīvlaikos, vai bērnu slimošanas laikā, ja, protams, to var apvienot ar darba pienākumiem. Esam kļuvuši arī klientu ģimenēm draudzīgāki, jo mūsu veikalos, uzrādot Goda ģimenes apliecību”, klienti saņem īpašu atlaidi. Mēs koncentrējamies ne tikai uz darba vides uzlabošanu, bet arī uz darbinieku ģimenes locekļu iesaistīšanu uzņēmuma pasākumos, veicinot saliedētību un ģimenes draudzību. Iesaistot darbinieku bērnus uzņēmuma pasākumos esam novērojuši, ka bēru starpā jau ir izveidojušās draudzīgas savstarpējās attiecības.

Programma pavērsa skatu uz darbinieku labbūtību no citas prizmas. Latvijā ik gadu vērojama demogrāfiska lejupslīde, un sabiedrībā bieži tiek uzsvērts, ka, lai saglabātu profesionālo darbību, nepieciešams ieguldīt daudz darba un enerģijas – atpūsties nav laika. Darba tirgū ir liela konkurence, kas nozīmē, ka strādājošajiem ir jāturpina mācīties un pilnveidot savas prasmes, bieži vien upurējot laiku, kas varētu būt veltīts ģimenei. Kā darba devēji mēs apņēmīgi veicinām mūsu darbinieku līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, piedāvājot individuāli pielāgotus risinājumus viņu vajadzībām. Mēs cenšamies nodrošināt, ka katrs darbinieks var atrast risinājumu, kas ļauj viņiem gan attīstīties profesionāli, gan saglabāt personīgo dzīvi.

Dalība programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” nodrošināja iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumus citos uzņēmumos. Tas bija ļoti noderīgi un vērtīgi, pieredzēt kādi ir īsti labās prakses piemēri un kā tas tiek realizēts Latvijas uzņēmumos, kā tas strādā, kādi ir iespējamie riski, ieguvumi u.c.

Piedaloties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”, mēs esam ieguvuši jaunas perspektīvas un apzinājušies savas atbildības nozīmīgumu darbinieku labbūtības veicināšanā. Mēs esam pateicīgi par iespēju mācīties un augt kopā ar citiem uzņēmumiem, kas dalās līdzīgās vērtībās. Šī pieredze ir nostiprinājusi mūsu apņemšanos turpināt veidot darbavietu, kurā darbinieki jūtas novērtēti un atbalstīti. Mēs esam lepni par to, ko esam sasnieguši, un priecājamies būt daļa no šīs svarīgās iniciatīvas, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Skip to content