Kā Euroaptieka kļuva par ģimenei draudzīgāku darbavietu

“Euroaptieka” savu atzinību kā ģimenei draudzīga darbavieta ieguva 2023. gada maijā, atzīmējot apņemšanos radīt vidi, kurā darbinieku ģimenes justos novērtētas un iesaistītas. Gada laikā aicinājām mūsu darbinieku bērnus piedalīties radošos konkursos, piešķirot viņiem uzņēmuma dāvātas balvas.

Līdz šim uzņēmums ir nodrošinājis darbiniekiem daudzveidīgus bonusus, tostarp atlaides “Euroaptieka” aptiekās, pilnīgu darba apavu iegādes segšanu, iespēju apgūt farmaceita asistenta profesiju ar “Euroaptiekas” finansiālu atbalstu, kā arī virkni citu priekšrocību. Taču, gatavojoties 2024. gadam, mēs rūpīgi izvērtējām, kā paplašināt mūsu iniciatīvas, lai turpinātu stiprināt mūsu statusu kā ģimenei draudzīga darbavieta. Šajā kontekstā esam ieviesuši jaunas brīvdienu iespējas darbiniekiem: papildu apmaksātu brīvdienu vecākiem, kuru bērni sāk mācības 1. klasē, brīvdienu laulības gadījumā, kā arī papildu brīvdienas darbinieka dzimšanas dienā. Esam uzlabojuši atbalstu redzes korekcijas līdzekļiem un, pēc četru gadu pārtraukuma, 2024. gada februārī atsākām organizēt uzņēmuma gada balli, aicinot darbiniekus piedalīties šajā notikumā kopā ar saviem partneriem. Papildus tam, šogad mēs plānojam rīkot īpašu pasākumu mūsu darbinieku bērniem, turpinot demonstrēt mūsu apņemšanos veicināt darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Darbinieku piesaistes un noturēšanas jautājums ir kļuvis aizvien nozīmīgāks katrā uzņēmumā. Mūsdienās darbiniekiem ir svarīgi atrast līdzsvaru starp personīgo un profesionālo dzīvi – gan laika, gan finansiālā aspektā. “Es uzskatu, ka ģimenei draudzīgas darbavietas programma ir spēcīgs rīks, kas uzņēmumiem ļauj padziļināti izprast, kā uzlabot darbinieku lojalitāti, strādājot konkrētā uzņēmumā. Šī pieeja veicina emocionālās saiknes veidošanos starp darbiniekiem un uzņēmumu, radot abpusēji izdevīgu vidi,” stāsta personāla daļas vadītāja Daiga Trumpe.

Skip to content