Visma Labs darbavietā ierīko mobilo bērnu stūrīti

Mūsu uzņēmumā liela nozīme tiek piešķirta darbinieku labbūtībai un viņu spējai būt klātesošiem un efektīviem gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Tādēļ mobilā bērnu stūrīša izveide kļuva par būtisku soli šī mērķa sasniegšanā, un prieks redzēt, ka tas ir saņēmis plašu darbinieku atzinību.

Šī iniciatīva veicina darbinieku vēlmi nākt uz biroju un socializēties ar kolēģiem, līdzi ņemot savus bērnus, kuriem savukārt tiek nodrošināta droši un ērti apstākļi rotaļām. Mūsu pieeja ir stiprinājusi bērnu izpratni par vecāku darba vidi, vienlaikus ļaujot vecākiem būt vairāk iesaistītiem savu bērnu ikdienā. Darbinieki ir priecīgi par mobilā bērnu stūrīša izveidi, kā arī bērni to labprāt izmanto – gan ikdienā, gan arī bērniem speciāli organizētos biroja pasākumos.

Kā zināms, ģimene ir nozīmīga daļa no dzīves, un ja mēs kā uzņēmums varam iesaistīties tajā, lai sekmētu laimīgas ģimenes, mēs ar lielāko prieku to darām paši un aicinām arī citus! Mūsu pārliecība, ka laimīgs vecāks veido gan pozitīvu darba vidi, veicinot uzņēmuma un tā kultūras attīstību, gan arī būvē laimīgāku sabiedrību.

Projekta “Ģimenei draudzīga darba vieta” ietvaros esam radījuši mobilo bērnu stūrīti, kas aprīkots ar dažādām attīstošām rotaļlietām, spēlēm, rokdarbiem un fiziskām aktivitātēm, kas ir piemērotas dažāda vecuma grupām. Tas ļauj darbinieku bērniem pavadīt kvalitatīvu laiku birojā, kamēr viņu vecāki var koncentrēties uz darba uzdevumiem. Apzināti esam izvēlējušies  bērnu stūrīti veidot mobilu, ļaujot to ērti pārvietot un pielāgot individuālām vajadzībām un interesēm. Tas nodrošina elastību un drošību, vienlaikus ļaujot bērniem izklaidēties savā rotaļu zonā un būt vecāku tuvumā.

Mēs, Visma Labs, esam pārliecināti, ka elastība būtiski stiprina mūsu sadarbību un kopējo uzņēmuma kultūru. Šī projekta ieviešana ir devusi mums iespēju padarīt mūsu darba vidi vēl ģimenēm draudzīgāku, par ko esam ļoti pateicīgi šim projektam.

Skip to content