ĀDAŽU NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Ādažu novadā pērn paveiktais:

“Vidi, kas mums apkārt, veidojam katrs un ikviens. Pašvaldība var sakopt un veidot daļu no tā, ko redzam apkārt – ielas, parkus, bērnu laukumus, labiekārtot publiskās teritorijas. Taču būtisks ir arī katra iedzīvotāja un uzņēmuma ieguldījums – kādas izskatās ēkas, sētas, dzīvžogi un stādījumi. Nozīmīga ir katras kopienas iesaiste, veidojot vidi savā ielā, rajonā vai ciematā. Ādažu novads var lepoties ar aktīviem iedzīvotājiem un aktīvām kopienām, jo ik gadu kļūstam sakoptāki. Kopā varam vairāk,” stāsta Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

Ādažos izbūvēta multifunkcionālā velotrase!

Jaunā velotrase ir piemērota gan plaša spektra lietotāju vajadzībām – dažādu prasmju līmeņiem un vecuma grupām –, gan arī velosportistu treniņiem ar lielāku dinamiku un atbilstošu reljefu akrobātisku lēcienu izpildīšanai. Velotrases kopējā asfaltētās daļas platība ir 840 kvadrātmetri, trases garums – 207 metri.

Garupē izbūvēta jauna koka taka!

Pateicoties koka laipu izbūvei, tagad Garciema pludmale novada iedzīvotājiem un viesiem, tostarp ģimenēm ar bērniem, ir vieglāk un ērtāk sasniedzama. 754 metrus garajā takā uz jūru koka laipas izbūvētas 418 metru garumā. Takā laipas mijas ar dabīgo zemsedzi un lieliski iekļaujas dabas parka ainavā.

Siguļos un Ādažos atklāti jauni bērnudārzi!

Pērn apvienotajā Ādažu novadā atklāti divi bērnudārzi – Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” Siguļos un Ādažu vidusskolas bērnudārzs, kas tapis, pārbūvējot Ādažu vidusskolas korpusu.

Labiekārtots “Dzīvo sapņu dārzs” un Vējupes pludmale!

Par konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” iegūto naudas balvu 12 500 EUR apmērā Ādažu novads pērn uzlaboja un labiekārtoja “Dzīvo sapņu dārzu” un Vējupes pludmali.

Lemjot par naudas balvas izlietojumu, iedzīvotāji tika aicināti aptaujā balsot par vienu no diviem iespējamajiem projektiem – “Dzīvo Sapņu dārza” vai Vējupes pludmales labiekārtošanu. Kopumā piedalījās 1006 respondentu un aptaujas rezultāti bija ļoti līdzīgi, kas apliecināja, ka iedzīvotājiem būtiski ir abi projekti, ko dome iespēju robežās arī īstenojusi.

Projekta “Dzīvo sapņu dārza labiekārtošana” mērķis bija labiekārtot mini zoodārza teritoriju, papildinot to ar labiekārtojuma elementiem, nodrošinot drošākus un ērtākus mitināšanās apstākļus sīkdzīvniekiem, padarot apmeklētājiem ērtāku piekļuvi objektam, kā arī izveidot vizuāli pievilcīgu gan pašu “Dzīvo sapņu dārzu”, gan arī Ādažu ciema centru. Savukārt otra idejai, par ko balsoja iedzīvotāji, bija Vējupes peldvietas labiekārtojuma elementu papildināšana. Tās ietvaros izgatavoti un uzstādīti koka sauļošanās soli, kas vienlaikus atpūtas iespējām pilda arī norobežojošu funkciju, jo atdala pludmales volejbola laukumus no sauļošanās zonas, tādējādi mazinot risku, ka bērni rotaļājoties var ieskriet aktīvo sportotāju vidū!

Atjaunots Līgo parka bērnu rotaļu laukums!

Bērnu drošībai un komfortam Līgo parka bērnu rotaļu laukumam ieklāts jauns gumijas segums.

Pabeigta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izbūve!

Šeit mājvietu radīs 34 bērni ar funkcionālās attīstības traucējumiem.

 

 

Skip to content