BDO LATVIA pieredze: rūpes par darbinieku labbūtību ikdienā

Saruna ar BDO LATVIA Personāla nodaļas vadītāju Evu Pļāvēju.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi?

Šogad esam organizējuši jau divus brīvprātīgo pasākumus, kuros aicinājām iesaistīties mūsu kolēģus kopā ar ģimenēm, otrajām pusēm un bērniem. Viens no pasākumiem bija Jūrmalas piekrastes tīrīšana. Mēs kā uzņēmums nodrošinājām darbiniekiem brīvu dienu (darba dienu), lai visi varētu piedalīties šajā aktivitātē un netiktu ziedota darbinieku brīvdiena. Atsaucība bija ļoti liela, sakopām Ragakāpas apkārtni un Jūrmalas  piekrasti  no Ragakāpas līdz pat Mellužiem. Kopā savācām ap 8 kg atkritumu. Pēc tīrīšanas uzņēmums organizēja darbiniekiem skaistas vakariņas Jūrmalas restorānā “House of Lights”. Visi bija patīkami noguruši, bet gandarīti.

Drīzumā kopā ar darbinieku ģimenes locekļiem brauksim stādīt mežu Siguldas novadā. Tas plānots kā pasākums visas dienas garumā, kura ietvaros būs gan lekcija par šādas aktivitātes nozīmīgumu dabas saglabāšanas un aizsardzības ietvaros, gan apmācība koku stādīšanā, kā arī pati stādīšana.

Vēl bez šiem pasākumiem Lieldienās mēs sveicām visus BDO darbinieku bērnus ar jaukām Lieldienu dāvaniņām, bija arī Lieldienu pasākums visiem darbiniekiem.

Tāpat mēs atbalstām darbinieku labbūtību, šogad esam organizējuši divus apmācību kursus – “Emocionāli inteliģents līderis” un “Pašmotivācija un personisko un biznesa mērķu uzstādīšana”. Uzņēmums darbiniekiem nodrošina arī psihologa un psihiatra konsultācijas, ja tas nepieciešams šajā izaicinošajā laikā.

Papildu labumi, ko mēs nodrošinām saviem darbiniekiem:

  • mūsu uzņēmums  izmaksā darbiniekiem dažādus pabalstus:  stājoties laulībā (500 EUR), pēc bērna piedzimšanas (500 EUR), kā arī tuvinieka nāves gadījumā;
  • mūsu ofisa telpās ir stūrītis bērnu rotaļām, kur darbinieku bērni var pavadīt laiku, ja bērns paņemts līdzi uz darbu;
  • mēs piešķiram vienu brīvdienu gadā darbinieka vai darbinieka bērna veselības profilaksei, veselības uzlabošanai;
  • bērnu slimības gadījumā darbiniekam ir iespēja strādāt no mājām;
  • darbiniekiem tiek piešķirts apmaksāts mācību atvaļinājums diplomdarbu izstrādei (valstī noteikts, ka var piešķirt arī neapmaksātu);
  • tiek veicināta darbinieku tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana (tiek apmaksāta starptautisko sertifikātu ieguve ACCA);
  • apmaksājam darbinieku veselības polises un piedāvājam iegādāties polises arī darbinieku ģimenes locekļiem (ģimenes locekļu polises gan par paša darbinieka līdzekļiem);
  • apmaksājam darbinieku sporta nodarbības.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”? 

Lai popularizētu ģimenes atbalsta programmas visā valstī un uzlabotu darbinieku un viņu ģimeņu labbūtību.

Skip to content