Darbinieku lojalitāti nodrošina ar lutināšanas programmu

Sabiedrības integrācijas fonds un nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbībā ar AAS “BTA Baltic Insurance Company”, programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībniekiem turpināja 2023. gada pieredzes apmaiņas tikšanos sēriju, kuru mērķis ir nodrošināt jaunākās un aktuālākās informācijas pieejamību par tēmām, kas sniedz iespēju uzlabot darba vidi ģimenei draudzīgo darbavietu kopienas darba vietās.

Pasākuma laikā Evija Matveja, AAS “BTA Baltic Insurance Company “ valdes locekle dalījās ar pieredzi darbinieku lojalitātes veidošanā un uzņēmuma pieeju korporatīvi sociālās atbildības jomā. Savukārt, Inese Hartmane, AAS “BTA Baltic Insurance Company” personāla projektu vadītāja skaidroja veidus, kādos darbinieki ikdienā tiek atbalstīti, lai viņi spētu īstenot darba un personiskās dzīves līdzsvaru. Uzņēmums ir izveidojis darbinieku lutināšanas programmu, kuras ietvaros darbinieki ikdienā saņem dažādus sadzīvē nepieciešamus, bet ilgtspēju veicinošus priekšmetus, piemēram, ūdens pudeles, iepirkuma somas un citas nepieciešamas lietas.

Inese Hartmane skaidro: “Īstenojot uzņēmumā politiku un pieejas, kas atbalsta darbinieku un viņu ģimeņu vajadzības, uzņēmums var iegūt darbinieku lojalitāti un uzticību. Tas ietvert – nodrošināt atbilstošu atalgojumu, elastīga darba laika un darba apstākļu organizēšanu, kā arī iespēju nodrošināšanu darbiniekiem mācīties un attīstīties uzņēmuma ietvaros. Šāda pieeja rada labvēlīgu darba vidi un veicina uzņēmuma izaugsmi un veiksmīgas darbinieku attiecības.”

Dalībnieki uzzināja, ka BTA jau vairāk nekā 15 gadus Latvijas valstij, Latvijas iedzīvotājiem dāvina viena no nozīmīgākajiem valsts simboliem – Brīvības pieminekļa apdrošināšanu. Tāpat uzņēmums jau 20 vietās Latvijā ir izveidojis velo trases, kur bērniem apgūt pārvietošanos ar velosipēdu drošā vidē, pirms došanās pilsētas ielās. Tas ir neatsverams ieguldījums bērnu drošībā.

Pieredzes apmaiņas otrajā daļā Tetiana Orlenko, psiholoģe un RigaBrain speciāliste, skaidroja pasākuma dalībniekiem kā nodrošināt līdzsvarotu smadzeņu darbību, izmantojot NeurOptimal® pieeju, kas ir individuāls seanss, kura laikā tiek veikti smadzeņu elektromagnētiskās aktivitātes mērījumi,  ar mērķi atjaunot smadzeņu pašregulācijas procesus. Pieredzes apmaiņas dalībnieki diskutēja par jautājumiem – ko nozīmē optimāla smadzeņu darbība, noskaidroja kādi ir faktori, kas kaitē smadzeņu darbībai un kādi ir faktori, kuri veicina smadzeņu darbību.

Dalībniekiem pasākuma laikā bija iespējas savstarpēji iepazīties un analizēt, kādas ir darbinieku vajadzības viņu darba vietās un kādi ir iespējamie iemesli dažādām konfliktsituācijām darba vidē.

Pasākumā piedalījās šādi uzņēmumi un organizācijas: SIA “Puratos Latvia”, SIA “Clean R”,  SIA “ZAAO”, SIA “Lindstrom”,  Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, AS “Putnu fabrika Ķekava”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Eurofins Genomics IT Solutions Latvia”, SIA “Getliņi EKO”, AS “4finance”, AS “Augstsprieguma tīkls”,  SIA “Lidl Latvija”.

Aicinām sekot līdzi informācijai par programmu un tās piedāvātajām iespējām tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv

Skip to content