“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – DHL Express Latvia

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā tika rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir SIA “DHL Express Latvia”, lai īstenotu projektu “Grantu konkursa pieteikums – DHL Express Latvia SIA  ģimeni iesaistošie pasākumi”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

DHL Express Latvia Granta konkursa ietvaros 2022.gadā īstenoja divus ģimeņu iesaistošus pasākumus – Ģimenes dienas un Koku stādīšanas pasākumu.

“Pasākumu mērķis bija iesaistīt, izglītot un atbalstīt darbiniekus un viņu ģimenes, piedāvājot dažāda veida izglītojošus, ar vidi un sociālo atbildību saistītus pasākumus.

Augusta beigās organizējām Ģimenes dienas mūsu jaunajā DHL Express Latvia birojā, kurā ciemos aicinājām gan bērnus, tuvus ģimenes locekļus, vecākus un vecvecākus.

Pasākuma plānā realizējām gan izglītojoši aktivitātes par loģistiku, piegādes procesu, kurās bija iespēja iejusties kādās no mūsu profesijām un radošās darbnīcas bērniem ar uzdevumiem un pārsteigumiem, prezentācijas un video par uzņēmumu, piedāvātajiem produktiem, uzņēmuma vērtībām un labumiem, kā arī izklaidējošas aktivitātes kā zīmēšanas konkursu un ekskursijas pieaugušajiem un bērniem klātienē birojā un terminālā. Lai pasākums būtu saistošs visām vecuma grupām, viesi tika sadalīti vecuma grupās, kur mazākajiem bērniem bija iespēja izzināt loģistikas procesus ar spēļu, izklaižu un radošo aktivitāšu palīdzību kopā ar mūsu darbiniekiem un talismanu Ezi. Vienlaicīgi pieaugušie iepazinās vairāk ar pašu procesu, uzņēmuma kultūru, vērtībām un labumiem, ko uzņēmums sniedz saviem darbiniekiem.

Interesentiem piedāvājām iespēju virtuāli apmeklējot DHL Express reģionālo terminālu Leipcigā. Kā izklaides aktivitāte bērniem tika pieaicināta Laboratorium radoši – zinātniskā darbnīca. Papildus aktivitātes pie biroja gan pieaugušajiem, gan  bērniem bija saistītas ar kurjera Elektrobusa un Cargo riteņa – demonstrēšanu un izmēģināšanu. Viesiem bija iespēja iemūžināt savas emocijas fotogrāfijās. Pasākuma noslēgumā visiem saorganizējam cienastu, saldējumu un dāvanas no DHL.

Oktobrī sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu organizējām Koku stādīšanas pasākumu, kas norisinājās Valmieras novada Matīšos. Atjaunojām Vecates lapegļu aleju, papildinot to ar 300 jauniem kociņiem. Pasākuma mērķis bija vairot Zaļo domāšanu, izglītot darbiniekus un viņu ģimenes par vides tēmu un ilgtspēju, pavadīt kopā dienu apvienojot gan koku stādīšanas procesu, gan izglītojošas tēmas, gan sacensības garu viktorīnās un atpūtu svaigā gaisā.

Dalībniekiem bija iespēja iesaistīties izglītojošās aktivitātēs par klimata ietekmi uz dabas ilgtspēju, ekosistēmas līdzsvara pamatelementiem, arborista ieteikumi un praktiskie demonstrējumi koku stādīšanā. Aktivitātes bija saistošas gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Mums uzņēmumā pati galvenā vērtība ir motivēts darbinieks, kurš iesaistās, izglītojas, ir pozitīvi domājošs, ar lepnumu dalās ar šo pieredzi arī ar savu ģimeni, bērniem, vecākiem, draugiem. Tāpēc vēlējāmies organizēt neaizmirstamus pasākumus, kuru laikā pierādījām, cik svarīga ir mūsu darbinieku apmierinātība, motivācija un kāda ir mūsu darba vide, mūsu darbinieki, vērtības un arī uzņēmuma iekšējais ģimeniskums un draudzīgums.  Koku stādīšanas pasākums deva šo iespēju vairot darbiniekos un viņu ģimenēs zaļo domāšanu, sociālo atbildību un izpratni par ilgtspēju un kā mēs to varam ietekmēt.  Katrā pasākumā meklējam arī pievienotu vērtību. Ar mūsu darbinieku iesaisti un Granta konkursa finansējumu mums izdevās pierādīt, ka DHL Express Latvia ir labāka darba vieta, kur strādāt, kur viss sākas no motivēta darbinieka, kas viennozīmīgi pozitīvi ietekmē arī darbinieku ģimenes.”

Ģimenes dienas pasākuma video šeit.

 

 

Skip to content