Izsludināts grantu konkurss programmas “ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA” dalībniekiem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu pieteikumu konkursu, kas tiek rīkots ar mērķi atbalstīt programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Šis ir pirmais grantu konkurss, kura ietvaros programmas dalībnieki pretendēs uz 50 000 EUR finansējumu, piemēram, labbūtības iniciatīvām un atbalsta pasākumiem darba vietā, vides labiekārtošanai, atbalsta pasākumiem darbiniekiem un viņu ģimenēm, dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanai un attīstīšana ilgtermiņā u.c. Vienam granta pieteikumam maksimālais finansējums būs 3 000 EUR.

“Uzsākot programmas otro gadu, “Ģimenei draudzīga darbavieta” apvieno jau 112 lieliskus uzņēmumus un organizācijas! Ir personīgs prieks par katru darba devēju, kas ikdienā rūpējas gan par cilvēku labbūtību darbavietā, gan par līdzsvaru darba un privātajā dzīvē. Lai programmas dalībnieki neapstātos pie sasniegtā un nospraustu jaunus, vēl ambiciozākus mērķus, grantu konkursā būs iespējams saņemt finansējumu ģimenēm draudzīgu iniciatīvu īstenošanai,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros pēc pašnovērtējuma aizpildes un statusa saņemšanas tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām. Pirmajā darbības gadā statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” bija ieguvuši 75 darba devēji, kam 2022. gada pirmajā ceturksnī pievienojušies vēl 38 uzņēmumi un organizācijas no visas Latvijas, kas pārstāv gan privāto, gan publisko sektoru.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laika periods ir no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 28. februārim. Granta pieteikumus interesenti aicināti iesniegt elektroniski līdz 2022. gada 27. aprīlim plkst. 12.00, nosūtot uz SIF elektroniskā pasta adresi darbavieta@sif.gov.lv.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un līguma projekts:

Grantu konkursa nolikums “Ģimenei draudzīga darbavieta”

1. pielikums: Projekta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda)

2. pielikums: Līguma projekts

Kontaktpersona: Ieva Upesleja, tālr.: 22811018, e-pasts: ieva.upesleja@sif.gov.lv

Skip to content