Konkursa finālistu stāsti. Daugavpils – labsajūtas galvaspilsēta ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Daugavpils pilsētas pašvaldība par sevi

Viena no Daugavpils Attīstības programmas 2014 – 2020 prioritātēm ir sabiedrība – ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu. Programmā ir uzsvērts: “Daugavpils ir viena no ģimenēm un bērniem draudzīgākajām pilsētām Latvijā. Ģimenes labprāt pārceļas uz dzīvi Daugavpilī, jo tieši tur ir pieejama īpaši bērniem attīstīta infrastruktūra, plašs augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu tīkls, laba materiāltehniskā bāze bērnu attīstībai, kā arī augsta sociālā drošība un veselības aprūpe.”

Daugavpils ir draudzīga pašvaldība ģimenēm ar bērniem. Daugavpilī ir attīstīta infrastruktūra – labiekārtoti parki, skvēri, bērnu rotaļu laukumi katrā mikrorajonā, sporta laukumi, mūsdienīgs veloparks, Stropu trase, kas piedāvā daudzveidīgas aktīvas atpūtas iespējas.

Pašvaldībā ir vairāki atbalsta veidi ģimenēm ar bērniem, piemēram, bērnam piedzimstot, tiek izmaksāts vienreizējs naudas pabalsts 300 EUR apmērā. Daugavpils ir vienīgā pašvaldība, kura piešķir audžuģimenēm  arī socializācijas pabalstu (līdz 600 euro gadā). Pašvaldība sniedz atbalstu arī ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās. Ir īpaši atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm.

Daugavpilī nav rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Visi Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie skolēni bez maksas izmanto pilsētas sabiedrisko transportu, bet profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem šie izdevumi no pašvaldības budžeta tiek apmaksāti 50 % apmērā. No 2015. gada 1.septembra bez maksas izglītības iestādēs tika ēdināti vispārējās izglītības iestāžu 1.- 9.klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanās grupās.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā visas pilsētas skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” īsteno vairāk par 250 dažādu interešu izglītības programmu kultūrizglītības, tehniskās jaunrades, sporta, jaunatnes darba jomā. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentu tiek organizētas vasaras nometnes un jauniešu vasaras nodarbinātības programma. Ikgadēji tiek rīkoti dažādi pasākumi ģimenēm ar bērniem, t.sk., pilsētas svētku ietvaros: Ģimenes parks, “Medus un ķiploku svētki”, jauno izpildītāju konkurss “Cālis”, ģimenes svētki Forštatē, Ģimenes svētki “Ģimene kā varavīksne”, Mātes diena, svētki “Ģimenes mīlestība un uzticība”, Pirmklasnieku svētki, Bērnu grāmatu nedēļas pasākumi, Ģimenes dienas muzejā u.c.

PAŠVALDĪBAS PREZENTĀCIJA KONKURSA KOMISIJAI

VARAM par Daugavpils pilsētas pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Daugavpils pilsētas pašvaldība konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma pirmo vietu savā grupā administratīvo* datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību budžeta izdevumu apmēru, ko tās atvēl pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

Jāatzīmē, ka izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam specifiski ģimenēm ar bērniem, bērnu izglītībai, veselībai un audzināšanai pašvaldības budžetā ievērojami pārsniedz citu pašvaldību rezultātus šajā kritērijā. Daugavpils pilsētas pašvaldība sniedz finansiāli vislielāko atbalstu specifiski ģimenēm ar bērniem, salīdzinot ar visām pārējām pašvaldībām, tajā skaitā republikas pilsētām.

Iedzīvotāji par Daugavpils pilsētas pašvaldību

Pašvaldības centienus novērtē arī iedzīvotāji, kuri balsojot par pašvaldību konkursā, izmantoja iespēju arī paust pateicības vārdus:

“Kaut gan pati dzīvoju citā novadā, bieži vien ar bērniem braucu uz Daugavpili, jo tur ir daudz vairāk iespēju atpūsties un mums tur ļoti patīk!”

“Daugavpils pilsētas pašvaldība ir vislabākā!!!”

“Daugavpils pilsētas dome rīko daudzveidīgus pasākumus ģimenēm ar bērniem.”

 

* Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijas no Daugavpils pilsētas pašvaldības arhīva

Skip to content