“Linedata Services (Latvia)” pieredze, iesaistoties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”

Saruna ar IT uzņēmuma SIA “Linedata Services (Latvia)” personāla vadītāju Lieni Sproģi par iniciatīvām, kas palīdz veidot ģimenei draudzīgu darba vidi ikdienā.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?

“Linedata Services (Latvia)” rūpējas ne vien par to, lai darbinieki izmantotu visas ar likumu noteiktās tiesības, piemēram, maksimālais bērna kopšanas atvaļinājuma laiks, paternitātes atvaļinājums un papildatvaļinājuma diena/-s bērnu vecākiem, bet arī par to, lai darbinieki varētu labi atpūsties un pavadīt laiku ar ģimeni, nodrošinot nedēļu papildu atvaļinājumu katram darbiniekam, kā arī vēl papildu atvaļinājuma dienas darbiniekiem, kas uzņēmumā strādā vairāk nekā piecus gadus.

Pēdējos gados īpašs fokuss ir uz darbinieku psihisko veselību – darbinieku veselības apdrošināšanas polise sedz ne vien ierastos, ar fizisko veselību saistītos, izdevumus, bet arī izdevumus par psihologu un psihoterapeitu konsultācijām neierobežotā daudzumā, kā arī esam organizējuši apmācības par apzinātību, labbūtību un stresa menedžmentu šī brīža pandēmijas apstākļos.

Organizējam pasākumus darbiniekiem, kuros aicinām piedalīties visus darbiniekus, arī tos, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē, un reizi gadā, vasaras pasākumā, aicinām piedalīties visus darbiniekus kopā ar ģimenēm.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Iesaistīšanās programmā liek aizdomāties, kas jau tiek nodrošināts darbinieku labā un ko vēl varētu uzlabot. Saruna ar programmas konsultantu ļāva paskatīties no malas, cik daudz jau patiesībā darām, kā arī saņēmām idejas turpmākai attīstībai.

Lai arī esam IT uzņēmums, lielākā daļa uzņēmuma darbinieku ir sievietes, kuras strādā dažādās komandās, dažādos līmeņos, arī vadošos amatos. Mums ir vairāki piemēri, kad darbinieces dodas bērnu kopšanas atvaļinājumos un atgriežoties izvēlas sev piemērotu darba slodzi un tempu, lai turpinātu attīstīties un augt profesionāli. Esam arī ieguvuši Fontes Taisnīga atalgojuma maksātāja balvas 3. vietu, kas ir kā apliecinājums taisnīgumam gan iespējā ieņemt dažādus amatus, gan atalgojuma ziņā.

Skip to content