Sabiedrības integrācijas fonds: ģimeņu politikas programmas zem viena jumta

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ar š.g. 1. janvāri uzsāka īstenot papildu divas demogrāfijas programmas – “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un “Ģimenei draudzīga darbavieta”. Programmas papildinās jau SIF īstenoto programmu “Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte”” un turpmāk trīs programmas rūpēsies par ģimeņu labklājības veicināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu ģimenes un darba dzīves mijiedarbībai.

SIF jau vairākus gadus tiešā un netiešā veidā strādā ar programmām, kuru ietvaros atbalsta Latvijas ģimenes. SIF administrētajās valsts budžeta programmās, tādās kā, “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm”, “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” un pat “NVO fonds”, caurvijas ģimenes nozīme pilsoniskās līdzdalības un apziņas attīstīšanā.  SIF direktore Zaiga Pūce norāda, ka tieši ģimene ir tā vieta, kur ikviens no mums apgūst tādas prasmes, kā cieņpilna attieksme pret līdzcilvēkiem, atbildība par sevi un valsti kurā dzīvojam, kā arī to, ka katrs no mums ir citādāks un ar to īpašs. Ģimene ir sākums stiprai un saliedētai sabiedrībai. Šāda sabiedrība apzinās ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus pret līdzcilvēkiem un iesaistās dažādos valstiskos procesos, kas uzlabo ne tikai pašas ģimenes dzīvi, bet arī valstī notiekošo un ceļ kopīgo labklājību.

Programmas “Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte””, “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un “Ģimenei draudzīga darbavieta” līdz šim darbojās atrauti viena no otras, bet ar visu triju programmu nonākšanu Sabiedrības integrācijas fondā, tās turpmāk darbosies ar vienotu virsmērķi kā atsevišķs rīks valsts demogrāfijas politikas mērķu sasniegšanai.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie programmu starptautiskās attīstības un atpazīstamības veicināšanas, kā arī savstarpējās mijiedarbības, mērķauditoriju papildināšanas un plašākas sabiedrības iesaistes.

Programmas “Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte”” ietvaros uz 2020.gada janvāra beigām kopumā izsniegtas 107 647 kartes, no kurām 59 158 ir bērnu kartes. Uzņēmumu skaits, to piedāvātais pakalpojumu un preču klāsts ik gadu kļūst daudzveidīgāks. Šobrīd programmā iesaistījušies 368 uzņēmumi.

 

Papildu informācijai:

Dace Zariņa – Zviedre

SIF sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 22811001

E-pasts: dace.zarina-zviedre@sif.gov.lv

 

Sabiedrības integrācijas fonds https://www.sif.gov.lv/
Programma daudzbērnu ģimenēm “Latvijas Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte”” https://www.godagimene.lv/
Programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” http://vg.sunberry.lv/
Skip to content