“Salaspils Siltums” pieredze: galvenā vērtība ir darbinieku labsajūta – ne tikai darbā, bet arī ārpus tā

Saruna ar uzņēmuma SIA “Salaspils Siltums” vadītāju Inu Bērziņu-Veitu par iniciatīvām, kas palīdz veidot ģimenei draudzīgu darba vidi ikdienā.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?

“Salaspils Siltums” galvenā vērtība ir cilvēks, līdz ar to uzņēmumā lielu uzmanību pievērš darbinieku labsajūtai ne tikai darba laikā, bet arī ārpus tā.

Uzņēmums rūpējas par ģimenes cilvēkiem, darbiniekiem ar bērniem – tiek nodrošināta brīvdiena bērnu izlaidumu dienā un 1. septembrī, pabalsts skolas piederumu iegādei, brīvdienas un pabalsts laulības noslēgšanas gadījumā, kā arī ir iespēja sastādīt darbiniekam elastīgu darba grafiku, lai varētu veiksmīgi sabalansēt darba laiku un privāto dzīvi.

“Salaspils Siltums” rada labvēlīgu darba vidi jaunajiem speciālistiem, kuriem piedāvā iespēju apvienot darbu ar studijām ar elastīgu darba grafiku. Valsts pārbaudījumu kārtošanai, diplomdarbu aizstāvēšanai un citu mācību jautājumu kārtošanai ir paredzēts atvaļinājums, saglabājot darba samaksu.

Uzņēmums gādā arī par katra darbinieka papildu izglītību – tiek nodrošinātas profesionālo iemaņu pilnveidošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. Uzņēmums rūpējas par strādājošo darbinieku karjeras attīstību un lojalitātes veicināšanas iespējām. Tā, piemēram, darbiniekiem izmaksā prēmija par katriem pieciem nostrādātiem gadiem.

Papildus ierastajai veselības apdrošināšanai un veselības pārbaudēm, uzņēmums kompensē izdevumus redzes korekcijas līdzekļu iegādei. Turklāt, mudinot darbiniekus nodarboties ar sportu, tiek atlīdzināti izdevumi par sporta aktivitātēm.

Domājam ne tikai par fizisko, bet arī par garīgo veselību – darbiniekiem pieejams psihologs, kurš palīdz tikt galā ar pandēmijas izraisīto psiholoģisko spiedienu, kā arī atrast atbildes uz citiem darbiniekus satraucošiem jautājumiem.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Iesaistīšanās programmā rada lielisko iespēju dalīties pieredzē. Mēs labprāt ne tikai pasmelsimies labo praksi no citiem līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, bet arī pastāstīsim par sevi.  Turklāt, šī programma rada iekšējo pārliecību, ka ejam pareizā virzienā.

 

“Salaspils Siltums” vadība strādā pie tā, lai atrastu individuālu pieeju katram strādājošajam. Katrā atsevišķā gadījumā tiek izvērtētas personīgās vajadzības, vienmēr meklējot iespēju katrā situācijā nonākt pie labākā risinājuma. Kolektīva ir arī kopīgā atpūta. Apsveikumi dzimšanas dienās un vārda dienās, atbalsts un sapratne nāk no sirds. Mūsu kolektīvā tiešām jūtamies kā lielā ģimenē, kur katrs tās loceklis ir ļoti dārgs un īpašs.

 

Skip to content