Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” saņem vēl astoņi darba devēji

“Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši vēl astoņi darba devēji – SIA “Baltic Restaurants Latvia”, SIA “East Metal”, SIA “Eurofins Genomics IT Solutions Latvia”, SIA “Getliņi EKO”, SIA “HARDEX Baltic”, SIA “Lidl Latvija”, SIA “LMT Retail & Logistics” un  SIA “PRESES SERVISS”. Kopā jau 165 darba devēji gan privātajā, gan publiskajā sektorā pievienojušies programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kas nodrošina konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

“Prieks par tiem darba devējiem, kas 2023. gadu uzsākuši ar pievienošanos programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta”, tādā veidā ne tikai domājot par ģimenei draudzīgu pieeju un prakšu īstenošanu savā organizācijā, bet arī popularizējot plašākā sabiedrībā vienu no savām vērtībām – darbiniekus, ieguldot viņu labbūtībā un sociālo saišu stiprināšanā gan darba vidē, gan ģimenēs,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

2022. gadā programmā iesaistījās un “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguva 83 darba devēji. Gada laikā programmas dalībniekie un viņu ģimenēm īstenoti pieci atbalsta, pieredzes apmaiņas, tīklošanās un izglītošanās pasākumi, kuros piedalījās apmēram 200 dalībnieki – programmas dalīborganizāciju pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, galvenokārt – bērni.

2022. gadā pirmo reizi programmas statusu ieguvušajām organizācijām bija iespēja pieteikties grantu konkursam, pretendējot uz 3 000 eiro finansējumu vienam pieteikumam. Konkursa mērķis ir atbalstīt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Finansējumu ieguva 17 darba devēji, kuri darbiniekiem un viņu ģimenēm organizēja izglītojošas aktivitātes, ģimenes dienas pasākumus, izveidoja un iekārtoja bērnu uzturēšanās telpas darbavietās, labiekārtoja rotaļlaukumus un nodrošināja darbinieku bērnu uzraudzību vasaras mēnešos, īstenojot izzinošas aktivitātes telpās un ārpus tām.

Arī šogad programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu esošajiem un potenciālajiem programmas dalībniekiem. Jau janvārī programmas dalīborganizācijām bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē pie SIA “Reitan Convenience Latvia”, kā arī piedalīties meistarklasē par koplīgumiem un to ieviešanu organizācijās. Tuvāko mēnešu laikā plānotas vēl vismaz trīs pieredzes apmaiņas un izglītojoši pasākumi.

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem, kā arī dažādiem iedvesmojošiem pieredzes stāstiem, ikviens var iepazīties www.vietagimenei.lv sadaļās “Labās prakses” un  “Programmas dalībnieki”.

Skip to content