“Trelleborg Wheel Systems Liepaja”: darba gaitās nekas nav svarīgāks par ģimenes atbalstu

Saruna ar uzņēmuma SIA “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” pārstāvi Unu Kasparaviču par iniciatīvām, kas palīdz veidot ģimenei draudzīgu darba vidi ikdienā.

Kā Jūsu uzņēmumā rūpējas par ģimenei draudzīgu darba vidi – kas ir tie elementi, kas to nodrošina?  

Mūsu rūpes par ģimeni ir dažādas – gan tiešā, gan netiešā izpausmē. Piemēram, darbinieku darba apģērba nodrošināšana, mazgāšana, labošana, kas ne vien samazina ģimenes tēriņus (īpaši šobrīd esošā enerģijas resursu sadārdzinājuma laikā), bet arī neaizņem brīvo laiku. Tādu pašu ieguvumu – ģimenes budžetu un laika resursu – rada tas, ka mēs nodrošinām līdzfinansējumu pusdienām, kas tiek svaigi gatavotas un piegādātas uz vietas.

Papildus uzņēmums rūpējas par darbinieku ģimenēm – sākot ar papildu brīvdienām, kuras darbinieki var izmantot sev vēlamā laikā, piemēram, dibinot ģimeni, bērniņa piedzimšanas gadījumā, kā arī, protams, likumā noteiktās papildatvaļinājuma dienas, un skumjākos dzīves gadījumos, kad nākas atvadīties no ģimenes locekļa. Organizējam pasākumus ģimenēm – ir bijis gan Ziemassvētku pasākums ģimenēm, gan Ģimenes diena uzņēmumā. Covid-19 ierobežojumu apstākļos, kad nebija iespējams rīkot kolektīva pasākumu, tā vietā dāvājām dāvanu kartes restorānu tīklā, lai darbiniekiem būtu iespēja pavadīt laiku kopā ar ģimeni, kamēr mēs parūpējamies par mielastu. Ziemassvētkos dāvanas ir ne tikai darbiniekiem, bet arī darbinieku bērniem līdz 16 gadu vecumam, pielāgojot dāvanas bērnu vecuma grupai.

Starp regulārām priekšrocībām ir arī uzņēmuma apmaksāts ikmēneša pilsētas SPA centra apmeklējums darbiniekam kopā ar ģimenes locekli.

Kādēļ, Jūsuprāt, būtu svarīgi iesaistīties programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta”?

Vispirms uzņēmumam būtu būtiski apzināties ģimenes svarīgumu, jo nekas nav spēcīgāks kā ģimenes atbalsts darba gaitās. Tieši tādēļ mēs esam pateicīgi mūsu darbinieku ģimenēm, kas atbalsta, uzmundrina, iedrošina, atrod kopīgu līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi.

Mēs varam lepoties ar darbiniekiem, kas ir elastīgi un spēj adaptēties mainīgai darba videi, un ļoti novērtējam arī ģimenes spēju pielāgoties. Programma “Ģimenei draudzīga darbavieta” ļauj izvērtēt to, ko jau darām. Mums ar laiku daudz kas kļūst pašsaprotams un to vairs nenovērtējam kā īpašu ieguldījumu, bet šādas programmas izgaismo to darba apjomu, ko jau esam paveikuši.

Taču lielākā pievienotā vērtība, ko gūstam šajā programmā, ir tās virzītājspēks, saprotot nākamos soļus un, galvenais, gūstot apliecinājumu, ka mūsu uzsāktais virziens ir pareizs. Esam gatavi nākamajiem soļiem sadarbībā ar programmas konsultantiem.

Mēs vēlamies uzsākt diskusiju par tēmu, kas varētu būt aktuāla līdzīgiem uzņēmumiem, kuros darbs rit gan naktīs, gan sestdienās un svētdienās. Uzņēmums strauji aug un paplašinās, kam aizvien vairāk ir nepieciešams izmantot visu pieejamo laika resursu. Esam vairākkārt pieredzējuši situāciju, kad uzņēmumā strādājošajiem vecākiem nav iespēja sevi pilnībā profesionāli realizēt, apgūt aizvien vairāk, paaugstinot savu kvalifikāciju un kompetenci, jo viņus ierobežo pašvaldības nodrošināto bērnudārzu darba laiks – gan sākot ar bērnu nogādāšanu bērnudārzā, gan laicīgu izņemšanu no tā, nemaz nerunājot, ka šobrīd nav pieejams bērnu pieskatīšanas pakalpojums brīvdienās, vēlās vakara stundās un naktīs.

Mūsuprāt, darba un privātās dzīves līdzsvars būtu jāpanāk abos virzienos – būtiska ir gan cilvēka realizācija kā ģimenes cilvēkam (uz ko jūtams lielāks uzsvars sabiedrībā), gan cilvēka iespēja realizēties kā profesionālim. Mēs ticam, ka tikai veselīgs līdzsvars var veidot gandarītu un uz tālākiem sasniegumiem vērstu cilvēku.

 

Skip to content