Veiksmīga komunikācija – ceļš uz saliedētu un veiksmīgu komandu

Laba komunikācija darba vidē ir ne tikai vērtīga prasme, bet arī būtiska nepieciešamība mūsdienu mainīgajā darba pasaulē. Cieņpilnas un veiksmīgas komunikācijas rezultātā mēs varam panākt efektīvus rezultātus, radot atbalstošu un iekļaujošu darba vidi, kurā ikviens darbinieks jūtas novērtēts un spēj atklāti izteikt savu viedokli. Kāpēc efektīva komunikācija darbavietā ir būtiska un kā to veicināt – par to šajā rakstā.

Sarunāšanās prasmju pilnveidošana nav viegls uzdevums, taču to apgūstot, var atrast kopīgu valodu ar ikvienu. Prasme komunicēt var būtiski ietekmēt gan uzņēmuma, gan tā darbinieku profesionālo attīstību neatkarīgi no tā, vai tas ir pieredzējis uzņēmuma vadītājs vai darbinieks, kurš tikai uzsācis savu profesionālo karjeru. Lai uzņēmumi efektīvi funkcionētu, ir nepieciešams mērķtiecīgi attīstīt komunikācijas procesus ieklausoties darbinieku vajadzībās un meklējot labāko veidu, kā darbiniekiem tikt sadzirdētiem.

Kāpēc ir būtiski nodrošināt efektīvu komunikāciju darbavietā

Ilgtermiņa sasniegumi uzņēmumā ir labas komunikācijas un saliedētas komandas darba rezultāts, tāpēc efektīvas komunikācijas un iekļaujošas darba vides veicināšana ir vērtīgs ieguldījums uzņēmuma nākotnē, par kuru vajadzētu rūpēties katram uzņēmuma vadītājam. Redzot, ka darbinieki ir saliedēti un darbavietā valda pozitīva un cieņpilna atmosfēra, tikai tad uzņēmums apzinās, cik milzīga loma ir prasmei komunicēt.

Pētījumi un virkne Latvijas uzņēmumu piemēru liecina, ka draudzīgām un iekļaujošām darbavietām ir vairāki būtiski ieguvumi. Darbiniekiem, kuri jūtas piederīgi, uzlabojas darba sniegums un labāk tiek sasniegti biznesa rezultāti, uzņēmumos notiek mazāka darbinieku maiņa un tiek ņemtas mazāk slimības dienu. Lai uzņēmuma darbinieki justos piederīgi, ir būtiski strādāt pie komunikācijas, tai skaitā uzticības, atklātības, atgriezeniskās saites veidošanas un atzinības.

Efektīva komunikācija palīdz veidot iekļaujošu darba vidi, kurā darbinieki var brīvi apmainīties ar idejām, samazinot pārpratumus un uzlabojot uzticēšanos starp kolēģiem. Tas ne tikai uzlabo darba atmosfēru, bet arī veicina sadarbību un palielina darbinieku produktivitāti, kas ir izšķiroši, lai uzņēmums nodrošinātu ilgtermiņa panākumus. Papildus tam, iekļaujoša darba vide palīdz uzņēmumam veicināt darba devēja reputāciju un atvieglo jaunu darbinieku piesaisti.

Darbinieki kā vienota komanda

Runājot par darbavietu, ir būtiski runāt par komandu, kurā ir attīstīta savstarpējā sadarbība, atklāta komunikācija, skaidri noteikti mērķi un prioritātes. Uzņēmums ir kā sistēma, kurai ir konkrēti priekšnoteikumi, lai tā varētu efektīvi funkcionēt, taču ne vienmēr tik viegli izdodas radīt šādu atmosfēru. No sarunas, no spējas sarunāties ir atkarīgs tas, cik ātri mēs spēsim atkopties no neveiksmēm un sliktiem rezultātiem.

Kaspars Gorkšs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors norāda, ka, ienākot jaunā kolektīvā, vienmēr pirmā saskarsme ir tā, kas jaunajam darbiniekam liek justies kā daļai no komandas.

“Ieguldiet darbu, lai ar pirmo brīdi pieņemtu jaunus cilvēkus savā kolektīvā. Komanda ir atkarīga ne tikai no vadītāja redzējuma un kompetences, bet arī no tā, kā šī komanda tiek veidota. Katram var būt dažādi viedokļi un uzskati, un mēs nekad nevaram zināt, no kura darbinieka nāks kāda ģeniāla ideja. Iedrošiniet šīs idejas paust, jo kopīgi panākumi bruģē ceļu uz vēl lielākiem panākumiem. Nesarunājoties un neveicinot viedokļu un domu apmaiņu savās darba vietās, ir mazāka iespēja, ka radošas idejas piedzīvos savu dienas gaismu,” stāsta LDDK ģenerāldirektors.

Darbinieka labklājība – uzņēmuma veiksmes atslēga

Definējot darbinieku labklājību, ir jārod atbildes uz virkni jautājumiem, piemēram, vai darbinieks ir apmierināts ar saviem pienākumiem, kā viņam veicas ar attiecību veidošanu ar saviem kolēģiem un vai darbavietā ir pietiekama sociālā saskarsme. Lai sistemātiski veidotu iekļaujošu darba vidi, darbiniekos ir jāveicina izpratne par to, kas ir uzņēmums, kādi ir tā mērķi un galvenās vērtības. Apjautājot darbiniekus, rezultāti var būt pārsteidzoši – lai būtu labāka motivācija strādāt, kāds var norādīt, ka kafijas aparātā nepieciešams nomainīt pupiņas vai darbavietā trūkst telpaugi, kas uzlabo atmosfēru un noskaņu birojā.


Kāpēc tas ir svarīgi

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) viens no mērķiem ir veicināt iekļaujošu un atbalstošu darba vidi un kopš 2020. gada fonds īsteno programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kas ir tikai viena no SIF iniciatīvām, kas palīdz aktualizēt un risināt šos jautājumus. Programmas ietvaros darba devējiem tīmekļvietnē vietagimenei.lv ir iespēja pieteikties savas darba vides izvērtējumam un iegūt publisku ģimenei draudzīgas darbavietas statusu, kā arī saņemt atbalstu dažādu ģimenei draudzīgu prakšu ieviešanai organizācijā. Savukārt esošajiem un potenciālajiem darba ņēmējiem ir iespēja iepazīties ar informāciju par ģimenēm draudzīgām darbavietām un piemēriem, kā darba devēji var palīdzēt saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm. SIF uzskata, ka efektīva komunikācija un iekļaujoša darba vide ir pamats veiksmīgai organizācijas darbībai.

Nenoliedzami, darbinieki ir uzņēmuma veiksmes atslēga un mūsdienās uzvar tie darba devēji, kas spēj piesaistīt un noturēt savus darbiniekus. Cilvēku temperamenti ir dažādi un būs darbinieki, kuri atklāti stāstīs par to, kā jūtas un ko sagaida no sava darba devēja, bet citi ierausies sevī un uzkrās savu neapmierinātību. Lai mazinātu šādus scenārijus, labs risinājums ir dažādu sanāksmju, pasākumu un iekšējo aptauju veikšana

Skip to content