ATBALSTS ĢIMENES PIEAUGUMAM

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Cita veida atbalsts

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

1. Vecāku un bērna sveikšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības organizētos pasākumos, kuru laikā jaundzimušajiem jelgavniekiem tiek pasniegtas piemiņas karotītes un grāmata jaunajiem vecākiem. 2. Topošo vecāku skola (bezmaksas/pašvaldības īstenotā projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” finansējums). ZRKAC kopš 2017. gada īsteno izglītības programmu topošajiem vecākiem, kas gaida ģimenē ienākam bērniņu. Kursi (15. ak. st.) ietver 6 nodarbības un tos var apmeklēt māmiņa kopā ar tēti, vai arī māmiņa kopā ar vienu atbalsta personu. Tēmas ietver ne tikai sagatavošanos dzemdībām, dzemdību procesa norisi un zīdaiņa aprūpi, bet arī tēva un ģimenes lomu bērniņa gaidīšanas procesā un zīdaiņa aprūpē. Pirmsdzemdību kursu nodarbību tēmas - pirmsdzemdību sajūtas, sagatavošanās dzemdībām, sagatavošanās dzemdībām, elpošana, vingrošana, zīdīšana, jaundzimušā aprūpe, pēcdzemdību sajūtas. (Kursi ir bezmaksas un tos līdz 04.10.2023. pabeigušas 1470 grūtnieces.) 3. Izglītojošo un atbalsta grupu piedāvājums (šobrīd septiņas dažādas programmas): bērniem – "Gudro vecāku skola", “Sociālo prasmju attīstīšana”, “Iekšējo resursu aktivizēšana”, vecākiem – “Vecāku loma bērnu audzināšanā”, “Bērna emocionālā audzināšana”, “Esam ģimene”, “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” un “Sargeņģelis”, ar kuras palīdzību tiek sekots līdzi bērna attīstībai un kopā apgūtas prasmes bērna aprūpē vecumā līdz diviem gadiem. Šajās nodarbībās piedalās vecāki kopā ar mazuli.

ĒDINĀŠANA

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas piešķir 5.-12.kl. izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu un audžuģimenes (01.09. - 31.05.).

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 - 4 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas pakalpojuma cena Jelgavas valstspilsētā tiek diferencēta divās vecuma grupās (1,5-2 gadi un 3-7 gadi). Ēdināšanas pakalpojuma cenas katrā izglītības iestādē ir noteiktas saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu izglītojamajiem līdz 3 gadiem ir 2,89 euro dienā (zemākā cena 2,38 euro, augstākā cena 3,15 euro). Jelgavas valstspilsētas pašvaldība finansē ēdināšanas pakalpojumu 100% apmērā bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 1,5-2 gadi - līdz 65 euro mēnesī un 3-7 gadi līdz 70 euro mēnesī -bērniem no daudzbērnu un audžuģimenēm kalendārajā gadā (01.01.-31.12.).

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas izdevumus sedz vecāki, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamajiem līdz 3 gadiem - vidēji 2,89 euro dienā (zemākā cena 2,38 euro, augstākā cena 3,15 euro). Ja bērns no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības ēdināšanas izdevumus 100% apmērā sedz pašvaldība. Ja bērns no daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā (01.01.-31.12.) izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes: no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65 euro; no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz 4.g. nepārsniedzot 70 euro.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 - 6 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

3.78€‎/dienā

Ēdināšanas pakalpojuma cena Jelgavas valstspilsētā tiek diferencēta divās vecuma grupās (1,5-2 gadi un 3-7 gadi). Ēdināšanas pakalpojuma cenas katrā izglītības iestādē ir noteiktas saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu izglītojamajiem no 3 gadiem ir 3,78 euro dienā (zemākā cena 3,68 euro, augstākā cena 3,90 euro). Jelgavas valstspilsētas pašvaldība finansē ēdināšanas pakalpojumu 100% apmērā (01.01.-31.12.) bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, līdz 70 euro mēnesī -bērniem no daudzbērnu un audžuģimenēm ģimenēm.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3.78€‎/dienā

Ēdināšanas izdevumus sedz vecāki, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamajiem no 3 gadiem - vidēji ir 3,78 euro dienā (zemākā cena 3,68 euro, augstākā cena 3,90 euro). Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā (01.01.-31.12.): - par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā; - izglītojamajam no daudzbērnu un audžuģimenes no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz PII izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70 euro mēnesī. Vecāki no trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu un audžuģimenes praktiski neveic līdzmaksājumu vai to veic līdz 10 % no kopējas maksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. - 6. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas pakalpojuma cenas katrā izglītības iestādē ir noteiktas saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 5.-9.klašu izglītojamajiem ir 2,89 euro dienā (zemākā cena 2,81 euro, augstākā cena 3,55 euro).

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0.56€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt visi 5.-6. klašu skolēni, kuri apgūst izglītību iepriekšminētajās izglītības iestādēs.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.33€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt visi 5.-6. klašu skolēni, kuri apgūst izglītību iepriekšminētajās izglītības iestādēs.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. - 9. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas pakalpojuma cenas katrā izglītības iestādē ir noteiktas saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu. Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 5.-9.klašu izglītojamajiem ir 2,89 euro dienā (zemākā cena 2,81 euro, augstākā cena 3,55 euro).

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas izdevumus sedz vecāki, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5.-9.klasei - vidēji ir 2,89 euro dienā (zemākā cena 2,81 euro, augstākā cena 3,55 euro) Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. - 12. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 10.-12.klasei ir 2,89 dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.89€‎/dienā

Ēdināšanas izdevumus sedz vecāki, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 10.-12.klasei. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Iepirkuma summas ietvaros ēdinātājs nodrošina ēdināšanu atbilstoši ārsta rekomendācijām.

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Skolēnu pārvadājumus nodrošina pilsētas sabiedriskais transports.

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Skolēnu pārvadājumus nodrošina pilsētas sabiedriskais transports.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde "Jelgavas Mākslas skola"; mājas lapa http://www.j-m-s.lv/

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

https://likumi.lv/ta/id/254740-dalibas-maksa-par-izglitibas-ieguvi-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Profesionālās vidējās izglītības iestāde Jelgavas Mūzikas vidusskola; https://jelgavasmuzskola.lv/

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Ledus sporta skola, privātā : Jelgavas Futbola skola

Sporta skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

https://likumi.lv/ta/id/254740-dalibas-maksa-par-izglitibas-ieguvi-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Kāda ir pašvaldības izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei?

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

273.6€‎/vienreizējs

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru (par 1 bērnu - 171 euro par 2 bērniem - 222,30 euro, par 3 - 273,60 euro.

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Laiks, kurā piešķir pašvaldības dzīvokli, ir atkarīgs no pretendentu vēlmēm, proti, platības, utt.

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Papildus ir noteikts pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam 150 euro apmērā, ja speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veikšanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādi.

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Biedrībām tiek sniegts atbalsts, pašvaldības iestādē “Sabiedriskais centrs”, piedāvājot bezmaksas telpas darbības nodrošināšanai, kā arī notiek sadarbība un tiek sniegts atbalsts dažādu projektu realizēšanā un pasākumu organizēšanā, piemēram, Latvijas bērnu fonda Jelgavas nodaļas realizētais projekts “Atklāj un iemīli sevi”, kas vērsts uz ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Plašāk par projektu “Atklāj un iemīli sevi!” var lasīt projekta preses relīzē: https://corpmedia.lv/2023/09/29/jelgavas-ipaso-bernu-maminas-atklas-un-iemiles-sevi/

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Ik gadu tiek izsludināta pieteikšanās uz Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmu. https://www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/nvo/

Vai pašvaldībā ir vismaz viens sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Skip to content