Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
63005522, 63005537

JELGAVAS PILSĒTAS PREZENTĀCIJA ĢDP KOMISIJAI – 2017

Jelgavas attīstības stratēģija ir vērsta uz iedzīvotājiem labvēlīgas ekonomiskās, sociālās vides attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ir svarīgi, lai ikvienam, sākot no pirmsskolas bērniem līdz senioriem, ir iespēja atrast jomu, kurā darboties, gūt zināšanas un prasmes, profesionāli attīstīties un radoši izpausties. Dzimstības līmenis Jelgavā pieaug. Daudz tiek strādāts pie izglītības sistēmas pilnveidošanas. Tajā ieviestas arvien jaunas inovācijas – bērnudārzos darbojas interaktīva mācību programma zinātnes pamatiemaņu apgūšanai, savukārt talantīgiem skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot Junioru akadēmijā.

Sociālā atbalsta sistēmā ir ieviesta programma, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem – tā ir bezmaksas interešu izglītība, skolēniem būtiskas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un daudzi citi atvieglojumi.

Gudrā pilsētā pats svarīgākais ir cilvēks un viņa drošība, tieši tāpēc Jelgavā katrā no sfērām, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tiek domāts vispirms par to, lai ieguvējs būtu jelgavnieks. Ar informācijas tehnoloģiju palīdzību pilsētniekiem tiek piedāvātas elektroniskās mobilās iedzīvotāju un skolēnu kartes pasažieru pārvadājumiem un sociālajiem pakalpojumiem. Ir ieviesti pilnīgi jauni satiksmes organizācijas un pilsētas vides drošības, ielu apgaismojuma risinājumi, transporta plūsmu regulēšanas sistēma un operatīvās informācijas analīze un apstrāde.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

100€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

ja piedzimst dvīņi

1423€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

ja piedzimst trīnīši

2846€‎/vienreizējs

Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

1. Vecāku un bērna sveikšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības organizētos pasākumos, kuru laikā jaundzimušajiem jelgavniekiem tiek pasniegtas piemiņas karotītes un grāmata jaunajiem vecākiem. 2. Topošu vecāku izglītojošie pasākumi Zemgales kompetenču attīstības centrā. 3. Emocionālās piesaistes veidošanai tiek organizēts izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums vecākiem "Sargeņģelis", kuri audzina bērnu no dzimšanas līdz 2 gadu vecumam.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas piešķir 5.-12.kl. izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu un audžuģimenes (01.09. - 31.05.).

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.33€‎/dienā

Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem no pusotra gada līdz 3.gadu vecumam

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

3.33€‎/dienā

Saskaņā ar iepirkumu - 3.33 euro vidēji, (2.15 zemākā maksa - 4,50 augstākā maksa). Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā piešķir izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības, ja izglītojamais apgūst izglītību: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā; citas pašvaldības PII; privātajā PII, kuras izglītības pakalpojumu sniegšanas vieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Ja bērns no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības - līdzmaksājuma nav. Ja bērns no daudzbērnu ģimenes vai audžuģimenes pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā (01.01.-31.12.) izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes: no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65,00 euro; no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz 4.g. nepārsniedzot 70,00 euro.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.73€‎/dienā

Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem no 3 gadiem līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.73€‎/dienā

Saskaņā ar iepirkumu - 3.73 euro vidēji, (2.95 zemākā maksa - 4,50 augstākā maksa) Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā: - par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā; - izglītojamajam no daudzbērnu un audžuģimenes no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz PII izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70,00 euro mēnesī:

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai PII piešķir par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā: - par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu 100 % apmērā izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteiktajā periodā; - izglītojamajam no daudzbērnu un audžuģimenes no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz PII izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70,00 euro mēnesī:. Vecāki no trūcīgas, maznodrošinatas, daudzbērnu un audžuģiemes praktiski neveic līdzmaksājums vai to veic līdz 10 % no kopējas maksas.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

2.15€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

1.08€‎/dienā

1,075 EUR

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

1.07€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.38€‎/dienā

Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 5.-12.klašu izglītojamajiem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

0.54€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt visi 5.-6. kl. skolēni., kuri apgūst izglītību iepriekšminētajās izglītības iestādēs.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

1.84€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt visi 5.-6. kl. skolēni., kuri apgūst izglītību iepriekšminētajās izglītības iestādēs.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2.68€‎/dienā

Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 5.-12.klašu izglītojamajiem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

2.68€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2.68€‎/dienā

Vidējā ēdināšanas pakalpojuma cena saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 5.-12.klašu izglītojamajiem.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

2.68€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

0€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

4€‎/dienā

(Saskaņā ar iepirkumu -4,00 euro - vidēji maksa dienā, 3,50 euro zemākā maksa - 4,50 euro augstākā maksa). Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes ģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

4€‎/dienā

(Saskaņā ar iepirkumu -4,00 euro - vidēji maksa dienā, 3,50 euro zemākā maksa - 4,50 euro augstākā maksa). Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes ģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai kārtējā mācību gadā vispārējās izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajam no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes ģimenes piešķir izglītojamajam 100 % apmērā no apstiprinātā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma maksas apmēra.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Iepirkuma summas ietvaros ēdinātājs nodrošina ēdināšanu atbilstoši ārsta rekomendācijām.

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

Nav

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

19%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

251€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

215€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

177€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Pašvaldības atbalsts privātai izglītības iestādei un privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kā arī pašvaldības finansējums interešu izglītības programmu apguvei pašvaldības interešu izglītības iestādē Jaunrades namā “Junda”

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Iespēja tikt uzņemtam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas speciālās pirmsskolas izglītības programmās izglītojamajiem ar redzes, kustību, valodas, jauktiem, garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām. Pašvaldība nodrošina Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbību. Centra speciālisti - psihologs, logopēds, speciālais pedagogs - sniedz bezmaksas individuālas konsultācijas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts 143 euro apmērā no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

nav datu

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Pašvaldība organizē ikgadējo sociālo akciju "Skolas soma" bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Paredzēts pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, profesionālas ievirzēs programmas dalības maksas apmaksai bērniem no trūcīgas/maznodrošinātas/daudzbērnu un audžuģimenes, kā arī mācību piederumu apmaksai bērniem no trūcīgas/maznodrošinātas un audžuģimenes

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

1. Kompensācija ēdināšanai 1.-4. klases skolēniem 50 % apmērā jeb 1,07 euro apmērā no pašvaldības budžeta. 2. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā (vidēji 0,52 euro dienā) no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā. 3. Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes (5.6. g. vecuma bērniem un 5. -12. klases izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām/ daudzbērnu/ audžuģimenēm. 4. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts arī izglītojamajiem, kuru dzīves vieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē “Jaunrades nams “Junda”” pirmsskolas vecuma bērni var iesaistīties interešu izglītības programmās: Jundas skola mazajiem; Tautas dejas; Ritmika, Kustību kordinācija; Muzikālā studija un popgrupas “SMAIDS”; Muzikālā studija un popgrupas “LAI SKAN”; Kustīgās notiņas; Keramika mazajiem; Jautrā māksla; Mākslas studija; Ziķeri; Lego laiks pirmsskolai; Sportiņš mazajiem; „Lediņu bitītes”-(nodarbības bērniem ar speciālām vajadzībām)

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

100% apmērā no dalības maksas par interešu izglītības programmas apguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādē “Jaunrades nams “Junda”” atbrīvoti Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši.

Skolēnam

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/vienreizējs

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

70€‎/vienreizējs

vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 70,00 euro apmērā; izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 35,00 euro apmērā.

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

70€‎/vienreizējs

vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 70,00 euro apmērā; izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 35,00 euro apmērā.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

70€‎/vienreizējs

vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam 70,00 euro apmērā; izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei), 35,00 euro apmērā.

Skolēniem audzēkņiem

50€‎/mēnesī

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” izglītojamajiem, kuri klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības programmas un izglītojamā dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētā.

Studentiem

0€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

75€‎/gadā

Izglītības kvalitātes balva tiek pasniegta Jelgavas valstspilsētas vispārējo izglītības iestāžu 7.–12. klašu izglītojamajiem un profesionālo izglītības iestāžu 1.-4.kursu izglītojamajiem, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm.

Studentiem

100€‎/gadā

Lai veicinātu Jelgavas valstspilsētas attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni, jaunie doktoranti un maģistranti divreiz gadā aicināti pieteikties Jelgavas valstpilsētas domes balvai- 100 eiro.

Skolēniem audzēkņiem

Nodibinājumā "Izglītības atbalsta fonds" talantīgi skolēni var saņemt finansiālu atbalstu tālākizglītībai - teorētiskās un praktiskās pieredzes pilnveidei- un bāreņi finansiālu atbalstu studijas maksas segšanai.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Divreiz gadā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LLU) doktoranti un maģistranti aicināti pieteikties Jelgavas valstpilsētas domes balvas konkursam, kas izveidots, lai veicinātu Jelgavas valstspilsētas attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni. Balva - 100 eiro.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos 100 % apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 4 braucienus dienā, mācību gada laikā piešķir izglītojamajam, kurš deklarēts Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un apgūst vispārējo vai profesionālo izglītību klātienes formā. https://likumi.lv/ta/id/315232-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-izglitojamajiem-jelgavas-pilsetas-sabiedriskaja-transporta https://likumi.lv/ta/id/315232-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-izglitojamajiem-jelgavas-pilsetas-sabiedriskaja-transporta

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

Gadījumā, ja personai ar III grupas invaliditāti piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tad ir iespēja saņemt bezmaksas viedkarti "Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte" un pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai (bezmaksas 20 braucieni mēnesī).

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

Nav

Skolēnu pārvadājumus nodrošina pilsētas sabiedriskais transports.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Skolēnu pārvadājumus nodrošina pilsētas sabiedriskais transports.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

IR

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

IR

Bērnam ar invaliditāti

IR

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Skolēnu pārvadājumus nodrošina pilsētas sabiedriskais transports.

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

100% apmērā no dalības maksas atbrīvoti Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši par interešu izglītības programmas apguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs “Jelgavas Mākslas skola” un “Jaunrades nams "Junda"".

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde "Jelgavas Mākslas skola"; mājas lapa http://www.j-m-s.lv/

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

1. Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V211001); 2. Vizuāli plastiskā māksla (kods 30V211001)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu, audžuģimenes, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

7.11€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Profesionālās vidējās izglītības iestāde Jelgavas Mūzikas vidusskola; https://jelgavasmuzskola.lv/

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Pūšaminstrumentu spēle (flauta, saksofons, klarnete, oboja, trompete, mežrags, eifonijs); Sitaminstrumentu spēle; Kokles spēle; Ģitāras spēle; Akordeona spēle; Klavierspēle; Stīgu instrumentu spēle (vijole, čells); Kora klase

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Pabalstu izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai, nepārsniedzot 15,00 euro mēnesī piešķir kārtējā mācību gadā izglītojamajam no trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu un audžuģimenes, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Pašvaldības saistošajos noteikumos tiek noteikts pabalsts profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai 15, euro mēnesī mācību gada laikā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, Jelgavas Ledus sporta skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

V20 un V30 programmas : airēšanā, basketbolā, BMX, džudo, futbolā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe, vieglatlētikā, peldēšanā, daiļslidošanā, hokejā, šorttrekā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

 • Daļējs līdzfinansējums

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (likumi.lv)

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (likumi.lv)

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā- 4,27 euro/mēn; Jelgavas Specializētā peldēšanas skolā-7,11,euro/ mēn; Jelgavas Ledus sporta skolā-28,46 eiro/mēn

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

0€‎/mēnesī

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolā- 4,27 euro/mēn; Jelgavas Specializētā peldēšanas skolā-7,11,euro/ mēn; Jelgavas Ledus sporta skolā-28,46 eiro/mēn

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (likumi.lv)

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (likumi.lv)

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

No dalības maksas kalendārajā gadā ir atbrīvoti izglītojamie, kuri profesionālās izglītības programmas apgūst izglītības iestāžu „Jelgavas Specializētā peldēšanas skola”, „Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”, „Jelgavas Ledus sporta skola” MT-7 (mācību treniņu septītā apmācības gada grupa), SMP-1 (sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa), SMP-2 (sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa), SMP-3 (sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa) un ASM (augstākās sporta meistarības grupa) grupās un kuri iepriekšējā kalendārajā gadā individuālajos sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai vai ir izpildījuši sporta meistarkandidāta normatīvu; ir sasnieguši 16 gadu vecumu un komandu sporta veidos Latvijas čempionātos, Latvijas olimpiādēs ir ieguvuši no 1. līdz 6.vietai.

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163 euro.

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

1.Pilngadību sasniegušajam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš sekmīgi iegūst izglītību kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, piešķir pabalstu: - apģērba iegādei 100 euro apmērā 2 reizes kalendārajā gadā: - pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 100 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā. 2. Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās no 18 gadu vecuma sasniegšanai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsta apmērs - 5 braucieni dienā kalendārajā gadā.. Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja kartes bezmaksas pirmreizēja izgatavošana. Viens brauciens - 0,85 euro. 3. Tiek nodrošināts psihosociālais atbalsts bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu vecumam. Izveidota sociālā darbinieka amata vieta darbam e šo mērķa grupu.

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Nav

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. 5 bezmaksas braucieni dienā kalendārajā gadā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

1. Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums līdz 6 mēnešiem, kad ir nepieciešams nodrošināt pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pagaidu mājokli līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai. 2. Ģimenes asistenta pakalpojums no 4 līdz 12 stundām nedēļā personai pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā, tiek nodrošināti rindas kartībā.

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

350€‎/vienreizējs

Piešķir: pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram 6 (sešu) mēnešu periodam; venreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150,00 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē.

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

250€‎/mēnesī

250 euro bērnam, kurš ieievietotos audžuģimenē, līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai; 300 euro bērnam no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikts pabalsts bērna uzturam mēnesī audžuģimenē tiek noteikts divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

1. Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu (100 %). 2.Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē mācību gada laikā 70 euro apmērā mēnesī. 3.Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā izglītojamajam no no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65 euro; no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70 euro. 4.Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei -70 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam; 35 euro apmērā bērnam 5 – 6 gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei). 5. Pabalsts 15 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai. 6..Psihologa konsultācijas audžuģimenei. 7.. Sociālais darbs ar audžuģimenēm.

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Bērna uzturam ir lielāks nekā valsts noteiktais. Pabalsts bērna uzturam mēnesī audžuģimenē tiek noteikts divkārša MK noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

1.. Terapeitiskās spēles pakalpojums, lai sniegtu psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos. 2. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums - "Bērna emocionālā audzināšana" audžuvecākam, kuram ir bērns līdz 10 (desmit) gadu vecumam. 3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

171€‎/vienreizējs

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru.

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Tiek nodrošināts : 1. Vasaras nometnes pakalpojums līdz 10 dienām pašvaldības organizētajās nometnēs aizbildnībā esošiem bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. 2. Psihologa pakalpojums. 3.Sociālā darba pakalpojums. 4.Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā. 5. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

Nav

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

1. Ikmēneša pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni 43 euro apmērā piešķir katram bērnam līdz 3 gadu vecumam. 2.Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums ar mērķis sniegt atbalstu ģimenei, kurai vienās dzemdībās ir dzimuši trīs vai vairāk bērnu - 40 stundas mēnesī līdz bērnu 10 gadu vecumam un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī. 3. Izglītojošās grupa ::Bērna emocionālā audzināšana nodarbības nodrošina". Samaksa atbalsta ģimenei - proporcionāli nostrādātajām stundām, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums - 50% apmērā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Muzeju apmeklēšanā Jelgavā - ģimenes biļete - 6,00 euro, dažādi kursi

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Pašvaldība nodrošina tehniskos palīglīdzekļus
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)
 • Hidroterapijas pakalpojumiem
 • Cits

1. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. 2. Montesori pakalpojums; 3. Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums; 4. Silto smilšu nodarbību pakalpojums; 5. Atelpas brīža pakalpojums 6. Specializētā autotransporta pakalpojums;

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

1. 143 euro mēnesī - pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei, ja veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību. 2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā. 3. Muzeja apmeklēšana Jelgavā (bezmaksas) personai ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā viena vecāka ģimenēm

Izglītojošās grupas Esam ģimene nodarbības nodrošina ģimenei, ja bērnu audzina viens no vecākiem. Izglītojošās grupas Ceļvedis audzinot pusaudzi nodarbības, nodrošina vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim, kuram ir bērns no 12 līdz 16 gadu vecumam. Ģimenes asistenta pakalpojums, ja trūkst sociālo prasmju bērna audzināšanā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir viena vecāka ģimenēm

Krīzes centra pakalpojums jaundzimušā bērna mātei ar bērnu līdz 2 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa līdz 6 mēnešiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Likumiskie pārstāvji (125 ģimenes) saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Vasaras nometnes pakalpojums līdz 10 dienām pašvaldības organizētajās nometnēs maznodrošināto ģimeņu bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. Nekūstamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalsti- ārstēšanās izdevumu apmaksai -157 euro. Medikamentu apmaksai - 114 euro. Medicīnisko ierīču apmaksai 171 euro. Zobārstniecības pakalpojumu apmaksai 57 euro. Briļļu iegādei - 57 euro. u..c

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

1.Vasaras nometnes pakalpojums saturīga brīvā laika pavadīšanai līdz 10 dienām pašvaldības organizētajās nometnēs trūcīgo ģimeņu bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam. 2. Nekūstamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalsti- ārstēšanās izdevumu apmaksai -157 euro. Medikamentu apmaksai - 114 euro. Medicīnisko ierīču apmaksai 171 euro. Zobārstniecības pakalpojumu apmaksai 57 euro. Briļļu iegādei - 57 euro. u..c

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

1.Psihologa konsultācijas viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu. 2. Atelpas brīža pakalpojums personai ar invaliditāti ar FT līdz 18 gadu vecumam, kurai izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT. Gimenēm ar bērniem: 3. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums emocionālo kontaktu starp vecākiem un bērnu veicināšanai, kā arī lai veicināt bērna no 3 līdz 16 gadu vecumam sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko, pamatkustību) attīstību. 4. Terapeitiskās spēles pakalpojums, lai sniegt psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos. 5.Uzvedības sociālās korekcijas programmas pakalpojums, lai nodrošinātu psihosociālo darbu ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem individuāli un/vai grupā, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu. 6. Preventīvais sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā ESF projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas ūdens aerobikas nodarbības iedzīvotājiem no 54 gadu vecuma un peldētapmācības nodarbības 5-6 gadus veciem bērniem. Jāpiemin, ka dalībnieku skaits, kas var pieteikties nodarbībām ir ierobežots. Tāpat pašvaldība nodrošina obligāto peldētapmācību visiem vispāriglītojošo mācību iestāžu 2. klašu skolēniem bez maksas.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

50% apmērā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Nodarbību izmaksas ESF projekta ietvaros tiek segtas pilnā apmērā.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Laiks, kurā piešķir pašvaldības dzīvokli, ir atkarīgs no pretendentu vēlmēm, proti, platības, utt.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Saistošie notekumi: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība (likumi.lv)

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Audžuģimenēm

50%

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

90%

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Pašvaldība iesaistās remigrācijas jautājumu risināšanā caur dalību Eiropas Savienības projektos un sadarbību ar nevalstisko sektoru

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikais atbalsts, kas attiecas uz visiem pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Jelgavas valstspilsētā 13 – 18 gadus veci vispārējās izglītības iestādes izglītojamie, kuri deklarēti Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā var iesaistīties izglītojamo nodarbinātības programmā vasaras brīvlaikā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai ir daudzpusīga un ilggadīga pieredze izglītības piedāvājuma nodrošināšanai un izglītojošu un informatīvu pasākumu īstenošanai sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām un sabiedrībai kopumā sociāli aktuālas problemātikas risināšanai. Izglītības piedāvājumu pašvaldībā nodrošina Jelgavas valstspilsētas pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs” (turpmāk ZRKAC), kas nodrošina Zemgales reģiona un Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumus, sākot no pirmsskolas vecuma līdz senioru vecumam. Izglītības pakalpojumi ģimenēm, bērniem, pusaudžiem un senioriem ir sistemātisks, plānots un nepārtraukts pasākumu kopums, kas ik gadus tiek definēts ZRKAC darbības prioritātēs. Piemēram, 2021./2022. mācību gada prioritātes pieaugušo izglītībā pašvaldībā. 1. Nodrošināt iespējas ikvienam iedzīvotājam, tai skaitā senioriem, apgūt digitālās prasmes. 2. Īstenot atbalsta pasākumus sociālās iekļaušanas veicināšanai: vecākiem, ģimenēm (tai skaitā bērniem un pusaudžiem), senioriem. 3. Veicināt veselīga un aktīva dzīvesveida paradumu veidošanos: topošajiem vecākiem un senioriem.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

1.Atbalsts jaunajiem vecākiem; 2.Atbalsts ģimenēm ; 3Atbalsts ģimenēm pandēmijas laikā; 4.Atbalsts senioriem

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

 • Daļēji

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Visi iedzīvotāji. Vecākiem un ģimenēm – 90% apmērā bezmaksas Senioriem – 80% bezmaksas Bērniem un jauniešiem – 100% bezmaksas

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

 • Daļēji

Bezmaksas mācības, kas tiek īstenotas mērķprogrammu un projektu ietvaros ģimenēm, senioriem, bērniem, jauniešiem. Atsevišķām senioru programmām ir minimāls līdzfinansējums. Vecākiem, ģimenēm un bērnu audzināšanas procesā iesaistītam personālam ir pieejamas arī pastāvīgā piedāvājuma maksas kursi.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

-

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Ģimenēm ar trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusu 1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai līdz 157 euro gadā. 2. pabalstu medikamentu apmaksai līdz 114 euro gadā. 3. pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai līdz 171 euro gadā. 4. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 57 euro gadā, zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai līdz 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro gadā. 5. pabalstu briļļu apmaksai bērnam līdz 57 euro gadā..

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kas tiek īstenotas ESF projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” ietvaros. Veselības veicināšanas aktivitātes aptver dažādas mērķgrupas- pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus, grūtnieces, cilvēkus no 54 gadu vecuma, darbspējas vecuma iedzīvotājus. Tiek organizēti dažādas intensitātes treniņi, izglītojošas programmas fiziskās veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Veselības veicināšanas aktivitātes tiek īstenotas arī no pašvaldības līdzekļiem, tām katru gadu tiek atvēlēts konkrēts budžets. Tiek organizētas fizisko aktivitāšu nodarbības, tāpat tiek īstenotas nodarbības par psihoemocionālo labsajūtu darba vidē, apmācības izglītības iestāžu darbiniekiem un primārās veselības aprūpes speciālistiem, kā arī tiek īstenotas nodarbības par dažādām veselības tēmām pilsētas izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Konkurss "Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts" 2022. gadam. jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/nvo/pieteiksanas-2021-gada-biedribu-nodibinajumu-un-religisko-organizaciju-atbalsta-projektu-konkursam-1/

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

1. Vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot 109,00 euro. 2. Mājsaimniecībai nestandarta malkas piegādei 3 (trīs) m3 apjomā. 3. Izziņa krīzes situācijā pārtikas, higiēnas un mācību līdzekļu komplektu saņemšanai.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Nodrošina primāro, valsts, pašvaldības un organizē iedzīvotāju atbalstu. Notiek UC informēšana sanāksmēs, izmantojot mediju un telekomunikācijas līdzekļus. Saskaņā ar Ukrainis civiliedzīvotāju atbalsta likuma. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma , MK 1.12.2020. noteikumu nr.809"Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" un pašvaldības saistošo noteikumu noteikto. Pabalsti: mājokļa, GMI, krīzes situācijā, medicīnas pakalpojumu apmaksai, ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, mācību piederumu iegādei, profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai, higiēnas pakalpojumi u.c. Pašvaldība organizē papildu sabiedriskā transporta pieejamību un izmitināšanas vietas pakalpojumu.

Ukrainas kara bēgļiem pašvaldībā ir pieejami PII "Sabiedriskais centrs" koordinatori, kas palīdz dažādu jautājumu koordinēšanā un risināšana, kā arī nepieciešamo dokumentu aizpildīšanā.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Dienas centrs senioriem

IR

Bibliotēka

 • Ir (vismaz 1 bibliotēka)

Publiskā ledushalle

IR

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/sporta-bazes/

Publiskais sporta centrs

IR

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/sporta-bazes/

Publiskā āra slidotava

IR

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

www.jelgava.lv Dienas centrs bērniem ar FT - https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/pasvaldibas-sniegtie-socialie-pakalpojumi/personam-ar-grt/dienas-centrs-integra/ www.jelgava.lv http://www.jelgavasbiblioteka.lv/ https://zoc.lv/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Atzīmēts IR (vismaz 1 laukums katrā pašvaldības pagastā), domāts dzīvojamajā rajonā https://www.pilsetsaimnieciba.lv/darbibas-joma/rotallaukumi-un-aktivas-atputas-laukumi/

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/darbibas-joma/rotallaukumi-un-aktivas-atputas-laukumi/

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Velosipēdu ceļa kopgarums pilsētā ir 37,78 kilometri.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Publisko ēku pirmie un pēdējie pakāpieni ir marķēti ar dzelteno krāsu, uz stikla durvīm ir uzzīmēts kontrastu marķējums. Katru gadu notiek vides monitorings sadarbībā ar personām ar invaliditāti, kuri pārvietošanai izmanto riteņkrēslu.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

1. Stacijas ielā 13 - sociālie dzīvokļi, servisa dzīvokļi, personām, kuri pārvietojas riteņkrēslā. Grupas dzīvokli pilngadīgām personām ar GRT, Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT, Ģimeniskai videi patuvināts pakalpojums (bērniem bāreņiem), Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT, šogad plānots pabeigt jauna bērnudārza Brīvība bulvārī 31A būvniecību.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Jelgavniekiem un pilsētas viesiem Lielupes labajā krastā un Pasta salā ir ierīkotas un labiekārtotas divas publiskās peldvietas, kā arī ir pieejama vienu kilometru gara gājēju promenāde. Abās peldvietās ir smilšu seguma pludmales zonas, ūdenī uzstādītas bojas un bonas. Apmeklētājiem ir pieejamas pārģērbšanās kabīnes un tualetes.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un Miezītes ceļu izbūvētās koka laipas pastaigām, kas atklāj vēl vienu pilsētas dabas stūrīti – Svētes upes palienes pļavas. Kopējais laipu garums ir aptuveni 1,6 kilometri, un tās savienojas ar trim grantētām takām. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas 1,5 m augstumā, laipu platums - 1,8 m. Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. Savukārt, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā izveidoti meandri jeb mitrāji, kuros sastādīti dažādi augi, kā piemēram, smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš. Koka skatu tornis Jelgavā, Pils salā ar labiekārtotu piknika vietu izveidots savvaļas zirgu, putnu, divu upju un pilsētas panorāmas vērošanai Lielupes palienes pļavās, kas ir aizsargājama dabas teritorija. Skatu tornis ir 19,2 metrus jeb sešus stāvus augsts, kurā līdz augšējam skatu laukumam ved koka kāpnes. Torņa pirmajā līmenī var iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Pasta salas Šamota skulptūru parkā ir vairāk kā 20 šamota skulptūru, kuru veidolos saskatāmas dažādas tēmas. Uz salas aiz Jelgavas pils – applūstošajās Lielupes palienes pļavās ganās vairāk kā 80 savvaļas zirgi. Šīm pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss – Natura 2000, jo pļavās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība. Teritorija ir piemērota mierīgām pastaigām un dabas bagātību iepazīšanai, ņemot palīgā botānisko ceļvedi vai arī dodoties pļavās vides gida pavadībā, kurš zina visu par zirgiem, augiem un citām dabas vērtībām. Langervaldes mežs, kas jau izsenis bijusi iecienīta jelgavnieku atpūta vieta, atdzimst un te top labiekārtota mežaparka vide - tiek veidots taciņu tīkls, ko var izmantot pastaigām, skriešanai vai velobraukšanai. https://www.visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/dabas-parki

Skip to content