ĒDINĀŠANA

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 15. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p15 Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 16. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p16

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 - 4 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.09€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.09€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. - 4. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.07€‎/dienā

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Nodrošina, ja ir ārsta vai dietologa izziņa

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA

Kāda ir lielākā iespējamā stipendija mēnesī, ko piešķir pašvaldība?

Studentiem

430€‎/mēnesī

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ, kas pirmsskolas vecuma bērniem, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu, un vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem ir ar braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas.

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Ir iespēja izmantot pilsētas sabiedrisko transportu, kas Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem ir ar atvieglojumu 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Transportu uz profesionālās ievirzes izglītības programmās iekļautām sacensībām pilnā apmērā apmaksā pašvaldība.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Interešu izglītības nodarbību maksa

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Atvieglojumi maznodrošinātajām, trūcīgajām, daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem

Kāds ir vecāku līdzmaksājums interešu izglītības nodarbībai mēnesī, ja pašvaldība tās apmaksā daļēji?

Dejas

3€‎/mēnesī

Gada iemaksa 7.11 Eur

Mūzika

7€‎/mēnesī

Māksla

3€‎/mēnesī

7.11 Eur gadā

Vides izglītība

3€‎/mēnesī

"Pētnieku laboratorija" apmaksāta no projekta līdzekļiem.

Sports

3€‎/mēnesī

Gada iemaksa 7.11 Eur

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

PIKC DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA SAULES SKOLAS Bērnu mākslas skola

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.23 no 2012.gada 22.novembra “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola"” no līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti (100% apmērā): bērni no audžuģimenēm vai ārpusģimenes aprūpē esoši bērni; bērni ar invaliditāti; bērni no ģimenes ar maznodrošinātas vai ar trūcīgas ģimenes statusu. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti skolas darbinieku bērni un mazbērni.

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Tā atrodas pašā pilsētas centrā; ir pieejama visiem pilsētas un novada iedzīvotājiem. Profesionālās ievirzes programmās mācās audzēkņi pārsvarā no 7 (6 - 10) gadiem līdz 15 (14 – 18) gadiem.

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Profesionālās ievirzes izglītības maksa mērķgrupām - atbrīvoti no mācību līdzfinansējuma maksas audzēkņi: 1. 100 % apmērā – bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 2. 50% apmērā – bērni, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošo dokumentu); 3. 50 % apmērā – izglītojamie ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību); 4. 50% apmērā – izglītojami no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību ”3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēnu apliecību vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentus). 5. 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar 2., 3., 4. punktiem.

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

DAUGAVPILS SPORTA SKOLA, DAUGAVPILS FUTBOLA SKOLA.

Sporta skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ” Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika nodrošinātas bezmaksas peldēt mācīšanas nodarbības zīdaiņiem, grūtniecēm un pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Projekta īstenošanas periods ir no 2017.gada 5. jūnija līdz 2023. gada 1. jūnijam. Atsevišķās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs ir peldbaseini, kuros notiek peldēšanas nodarbinātības sporta stundu laikā attiecīgajā sezonā.

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Pašvaldībā ir dzīvokļu rinda, gaidīšanas laiks atkarīgs no vēlamās apkaimes un dzīvokļa istabu skaita.

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

http://www.socd.lv/?page_id=3212 Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 42. punkts. https://likumi.lv/ta/id/279417#p42

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Izglītības pārvaldes un skolu psihologi.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Daugavpils pilsētas pašvaldība no pašvaldības kārtējā gada budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), t.sk. tādas, kas darbojas ar ģimenēm. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Sabiedriskās organizācijas ilgtspējīgas, uz attīstību orientētas aktivitātes sociālo problēmu risināšanā, veselības, mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, uzlabojot Daugavpils iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, kur NVO var vērsties pēc finansiāla atbalsta dažādu aktivitāšu īstenošanai. Galvenais nosacījums ir: Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Sabiedriskā organizācija un tās nodaļa, kas ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā un kurai juridiskā adrese ir reģistrēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties arī Sabiedrisko organizāciju struktūrvienības, kuru adrese ir reģistrēta Daugavpils administratīvajā teritorijā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/normativie-akti?dokument=2705.

Vai pašvaldībā ir vismaz viens sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Novērojams sociālo darbinieku trūkums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Daugavpils Sociālajā dienestā Sociāļo pakalpojumu nodaļā darbojas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors, tiek nodrošināti ģimenes asistentu pakalpojumi, sociālā darbinieka, sociālā mentora un psihologa konsultācijas.

Skip to content