Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
+371 65404344; +371 65404399

Daugavpils pilsētas izvirzītais stratēģiskais mērķis 2030. gadam ir “DAUGAVPILS PILSĒTA – PIEVILCĪGĀKĀ VIETA DZĪVEI UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI AUSTRUMBALTIJĀ”, kas ir pamats pašvaldības ilgtermiņa darbībai. Daugavpils pilsētas vīzijā paustā nākotnes redzējuma īstenošanai izvirzītas trīs prioritātes: ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu; ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību; estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide.

Daugavpils ir nozīmīgs kultūras, izglītības, tūrisma, sporta un atpūtas centrs. Daugavpilī ikvienam daugavpilietim un pilsētas viesim, katrai ģimenei ar bērniem tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras un sporta pasākumu klāsts. Ik gadu pilsētā tiek piedāvāti jauni tūrisma pakalpojumi, kas padara pilsētvidi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pievilcīgāku.

Daugavpilī ir pieejama, labvēlīga un motivējoša vide zināšanu ieguvei un mērķu sasniegšanai visos izglītības iegūšanas līmeņos.

Daugavpilī ir pieejama īpaši bērniem pielāgota un attīstīta infrastruktūra. Katrā mikrorajonā ir pieejami bērnu rotaļu laukumi. Pilsētas parki, skvēri un ūdenskrātuves ir labiekārtotas tā, lai ikviens cilvēks tur justos ērti un aktīvi pavadītu savu brīvo laiku kvalitatīvā un drošā vidē kopā ar ģimeni un bērniem.


Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Vienreizēju pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 500,00 euro apmērā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas par katru bērnu ir tiesības saņemt: -viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos deviņus mēnešus pirms bērna piedzimšanas bija pašvaldībā (šai laikā iekļauj arī laiku, kad pabalsta pieprasītāja dzīvesvieta bija reģistrēta ārvalstīs); -viens no bērna vecākiem vai abi vecāki pēdējo deviņu mēnešu periodā pirms bērna piedzimšanas iegādājās nekustamo īpašumu pašvaldībā un uz bērna dzimšanas reģistrācijas brīdi tur deklarēja savu dzīvesvietu; - audžuģimene, aizbildnis vai adoptētājs, ja deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā un bērns ārpusģimenes aprūpē ir nodots ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu.

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

500€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

500€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

1000€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

1500€‎/vienreizējs

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 15. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p15 Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 16. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p16

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.09€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

2.09€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

2.49€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.49€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1.08€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

1.07€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

2.15€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

2.15€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Nodrošina, ja ir ārsta vai dietologa izziņa

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

IR

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Piecos PII

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Privāto PII nav

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

PII ir brīvas vietas, tāpēc līdzfinansējums nav nepieciešams

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Pašvaldība apmaksā PII izglītojamo ēdināšanu

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Mēs nodrošinām savas pašvaldības un novada bērniem vietas PII.

Mēs nodrošinām savas pašvaldības un novada bērniem vietas PII.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

25€‎/vienreizējs

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

25€‎/vienreizējs

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība līdzfinansē 1.-4.klašu un finansē 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanu

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

Interešu izglītības programmas

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Nav

Skolēnam

25€‎/vienreizējs

4.00 eur mācību grāmatām, mācību līdzekļie skola iedala no pašvaldības līdzekļiem Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

25€‎/vienreizējs

25.00 euro vienu reizi kalendārajā gadā mācību piederumu iegādei uz katru izglītojamo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pamatskolā, vidusskolā un profesionālās izglītības iestādē, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pieprasītāja norādīto kontu kredītiestādē, un ja konta nav, izmaksā skaidrā naudā; Skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē), ja ģimenes vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalstu izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz pakalpojuma sniedzēja kontu kredītiestādē.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 10. punkts. https://likumi.lv/ta/id/279417#p10

Skolēnam ar invaliditāti

25€‎/vienreizējs

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

25€‎/vienreizējs

Papildinformācija: Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

25€‎/vienreizējs

Papildinformācija: Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 21. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p21

Skolēniem audzēkņiem

0€‎/mēnesī

Studentiem

430€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

120€‎/gadā

Saskaņā ar domes lēmumā noteikto mācību sasniegumu

Studentiem

0€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Sedz ēdināšanas izdevumus skolēniem, nodrošina pabalstu mācību līdzekļu un skolas formas iegādei skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Medicīnas studentiem pieejama pašvaldības stipendija 430 eiro apmērā uz visu rezidentūras laiku https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/normativie-akti?dokument=5550.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā", braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt pirmsskolas vecuma bērni, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu. Braukšanas maksas atvieglojumus Pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi saņemt Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie pasažieri, kuri atbilst kritērijiem: - vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas; -Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamie – atvieglojums 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām;

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā", persona, kurai piešķirta III invaliditātes grupa, ir tiesīga saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas.

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

Nav

Skolēnu pārvietošanās pilsētas ietvaros tiek nodrošināta ar sabiedriskā transporta iespējām. Ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu, kas pirmsskolas vecuma bērniem, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu, un vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem ir ar braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ, kas pirmsskolas vecuma bērniem, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu, un vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem ir ar braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Ir iespēja izmantot pilsētas sabiedrisko transportu, kas Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamiem ir ar atvieglojumu 25 eiro apmērā no sabiedriskā transporta mēnešbiļetes visos maršrutos visām mēneša dienām.

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Transportu uz profesionālās ievirzes izglītības programmās iekļautām sacensībām pilnā apmērā apmaksā pašvaldība.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Apkaimes brīvā laika klubu programmas, Estētiskā skola, "Jauno copmaņu" klubs

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

 • Daļēji sedz mērķgrupām (vismaz 40%)

Atvieglojumi maznodrošinātajām, trūcīgajām, daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem

Dejas

3€‎/mēnesī

Gada iemaksa 7.11 Eur

Teātris

0€‎/mēnesī

Gadā 7.11 Eur

Mūzika

7€‎/mēnesī

Māksla

3€‎/mēnesī

7.11 Eur gadā

Tehniskā jaunrade

0€‎/mēnesī

7.11 Eur gadā

Folklora

0€‎/mēnesī

Tādas programmas nav

Vides izglītība

3€‎/mēnesī

"Pētnieku laboratorija" apmaksāta no projekta līdzekļiem.

Sports

3€‎/mēnesī

Gada iemaksa 7.11 Eur

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

0€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

PIKC DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA SAULES SKOLAS Bērnu mākslas skola

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 211 00

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Šai vecuma grupai Profesionālās ievirzes izglītības programma PIKC DDMV „Saules skola” Bērnu mākslas skolā netiek piedāvāta

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

Šai vecuma grupai Profesionālās ievirzes izglītības programma PIKC DDMV „Saules skola” Bērnu mākslas skolā netiek piedāvāta

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

8,54 eur/mēnesī/ 9 mēnešus gadā

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

8.54€‎/mēnesī

8,54 eur/mēnesī/ 9 mēnešus gadā

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.23 no 2012.gada 22.novembra “Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā "Saules skola"” no līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti (100% apmērā): bērni no audžuģimenēm vai ārpusģimenes aprūpē esoši bērni; bērni ar invaliditāti; bērni no ģimenes ar maznodrošinātas vai ar trūcīgas ģimenes statusu. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji. No vecāku līdzfinansējuma maksājumiem ir atbrīvoti skolas darbinieku bērni un mazbērni.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

4.27€‎/mēnesī

1. Bērnam no daudzbērnu ģimenes 50%. Kā arī, ja izglītības programmā mācas 2 bērni no vienas ģimenes, tad līdzfinansējuma maksājums ir samazināts par 50%. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ ir kavējis 50% no mēnesī ieplānotajām mācību nodarbībām, tad nākamajā mēnesī tiek veikts līdzfinansējuma maksas pārrēķins, samazinot līdzfinansējuma maksājumus attiecīgi par 50%.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Mācību procesa organizēšanai, tiek iegādāti specifiski materiāli, aprīkojums, programmatūra, piemēram, māls mācību priekšmetam Veidošana, profesionālas krāsas Grafikai un Tekstilam, nepieciešamais aprīkojums, programmatūras nodrošinājums Datorgrafikas programmu apguvei u.c.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Tā atrodas pašā pilsētas centrā; ir pieejama visiem pilsētas un novada iedzīvotājiem. Profesionālās ievirzes programmās mācās audzēkņi pārsvarā no 7 (6 - 10) gadiem līdz 15 (14 – 18) gadiem.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle; Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle; Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Obojas spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle, Tubas spēle; Sitaminstrumentu spēle; Vokālā mūzika – Kora klase.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

20%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

20%

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

20€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Profesionālās ievirzes izglītības maksa mērķgrupām - atbrīvoti no mācību līdzfinansējuma maksas audzēkņi: 1. 100 % apmērā – bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 2. 50% apmērā – bērni, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošo dokumentu); 3. 50 % apmērā – izglītojamie ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību); 4. 50% apmērā – izglītojami no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību ”3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēnu apliecību vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentus). 5. 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar 2., 3., 4. punktiem.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

10€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

10€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

10€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu bezmaksas noma, mācību līdzekļu bezmaksas kopēšana.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

DAUGAVPILS SPORTA SKOLA, DAUGAVPILS FUTBOLA SKOLA.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Daugavpils sporta skola - biatlons, paukošana, svarcelšana, bokss, šaušana, brīvā cīņa, grieķu-romiešu cīņa, airēšana, peldēšana, vieglatlētika, smaiļošana un kanoe airēšana, hokejs, daiļslidošana, mākslas vingrošana, sporta vingrošana, basketbols, volejbols. Daugavpils futbola skola - futbols.

https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

Tādā vecuma sporta skola nav.

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem (ieskaitot)

0€‎/mēnesī

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā bērniem no 5 līdz 7 gadiem

15€‎/mēnesī

No 15 līdz 20 eiro/mēnesi atkarība no sporta veida.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

15€‎/mēnesī

No 15 līdz 20 eiro/mēnesi atkarība no sporta veida.

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

7.5€‎/mēnesī

7,50 -10 eiro/mēnesi atkarība no sporta veida, proti 50 % apmērā, par katru izglītojamo no daudzbērnu ģimenes;

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, no līdzfinansējuma maksas attiecīgajā mācību gadā tiek atbrīvoti bāreņi, izglītojamie, kas ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku sarakstā individuālajos sporta veidos un Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā komandu sporta veidos, sākot no U-15 grupas un sākuma sagatavošanas grupas izglītojamie pirmos četrus mēnešus.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

130€‎/mēnesī

Pabalstu tiesīgi saņemt jaunieši, kuri mācās sekmīgi, iesniedzot Sociālajā dienestā (turpmāk - Dienests) izziņu no mācību iestādes, ka mācās sekmīgi (3 x gadā- septembrī, janvārī, jūlijā). • 130 EUR/mēnesī • 163 EUR/mēnesī - jauniešiem ar invaliditāti

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Materiālais atbalsts: • 218 EUR/mēnesī – vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; • 327 EUR/mēnesī - jauniešiem ar invaliditāti Psihosociālais atbalsts: sociālā darbinieka, sociālā mentora un psihologa konsultācijas.

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Dienests audžuģimenei neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā: • pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam; • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam. Dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā; • pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā: - Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25 EUR; - Izglītības iestāžu 1. klases izglītojamajiem – 50 EUR vienu reizi mācību gadā; - Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35 EUR. • Pēc Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 70 EUR apmērā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 10. punkts. https:/

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ģimenes mājā “Pīlādzis” ievietotajiem bērniem izmaksā: • Kabatas naudu: - 16,35 EUR/mēnesī - bērniem līdz 7 gadu vecumam; - 20,04 EUR/mēnesī - bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam. • Naudas līdzekļus pastāvīgai apģērba iegādei - 200 EUR/gadā. • Ja bērns tiek ievietots ārstniecības iestādē – 20 EUR/10 dienām. • Papildus kabatas nauda - 15 EUR/gadā. • Dzimšanas vai vārda dienām - 15 EUR/gadā. Dienests izmaksā uzturnaudu viesģimenei- 8,60 EUR/dienā, kas paredzēta 4 bērniem gadā - 104 dienām.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Jā.• Piešķirot pašvaldības dzīvokli, tiek nodrošināta iespēja saņemt pabalstu mājokļa iekārtošanai 1000 EUR apmērā

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

70€‎/vienreizējs

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam. Papildus noteiktajam pabalsta apmēram, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 70,00 EUR apmērā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

258€‎/mēnesī

Pabalsts bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Latgales ģimeņu atbalsta centrs (pieejams psihologs, logopeds, fizioterapeits u.c.)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 600,00 EUR gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Pēc Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžuģimenē, tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 70,00 EUR apmērā; * izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 600,00 EUR gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu pārskaita pa daļām, atkarībā no tā, kad ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss, bet ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos. * pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā: Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25,00 EUR; Izglītības iestāžu 1. klases izglītojamajiem – 50,00 EUR vienu reizi mācību gadā; Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35,00 EUR.

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstu veidus: Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai: • Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas; • Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas; • Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo: - Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25 EUR apmērā; - Daugavpils izglītības iestāžu 1. klases izglītojamiem – 50 EUR apmērā vienu reizi mācību gadā; - Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālajās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1. klases izglītojamos – 35 EUR apmērā. Pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās vai profesionālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, un ja vidējie ģimenes (personas) ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts mācību piederumu iegādei, pabalsts skolas formas iegādei

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

25.00 euro vienu reizi kalendārajā gadā mācību piederumu iegādei uz katru izglītojamo pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pamatskolā, vidusskolā un profesionālās izglītības iestādē, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē), ja ģimenes vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Finansiāls atbalsts
 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Vides pieejamības nodrošinājums mājoklim
 • Dienas aprūpes centrs
 • Kanisterapija
 • Mūzikas terapija
 • Reitterapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Pabalstu citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem ir tiesīga saņemt: • mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 140,00 euro apmērā kalendārajā gadā; • mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas guļošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 200,00 euro kalendārajā gadā par katru bērnu; • mājsaimniecība, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro kalendārajā gadā; • mājsaimniecība, kuras aizgādībā ir bērns ar dzirdes invaliditāti tiesīga saņemt pabalstu līdz 200 euro kalendārajā gadā vienam bērnam speciālo tehnisko palīglīdzekļu un ar to darbību saistīto ierīču iegādei un remontam.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (turpmāk – ēdināšanai) 100 % apmērā piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādiem mērķiem: • ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem; • ēdināšanai vai ēdināšanas izdevumu kompensēšanai pašvaldības pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem mācību gada laikā (pusdienas un launagi); • ēdināšanai vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs pašvaldībā. Pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē) piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja bērns mācās pašvaldībā pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Nav

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Pabalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai (turpmāk – ēdināšanai) 100 % apmērā piešķir bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šādiem mērķiem: • ēdināšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem; • ēdināšanai vai ēdināšanas izdevumu kompensēšanai pašvaldības pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem mācību gada laikā (pusdienas un launagi); • ēdināšanai vasaras brīvlaikā un vasaras nometnēs pašvaldībā. Pabalstu skolas formas iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo (kurš mācās pašvaldībā pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē) piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo piešķir mājsaimniecībām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja bērns mācās pašvaldībā pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pabalstu pārtikas produktu (kas atbilst veselīga ēdiena piramīdai un bērna vecumam) iegādei 30,00 euro apmērā mēnesī uz katru bērnu līdz viena gada vecumam

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ” Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika nodrošinātas bezmaksas peldēt mācīšanas nodarbības zīdaiņiem, grūtniecēm un pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Projekta īstenošanas periods ir no 2017.gada 5. jūnija līdz 2023. gada 1. jūnijam. Atsevišķās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs ir peldbaseini, kuros notiek peldēšanas nodarbinātības sporta stundu laikā attiecīgajā sezonā.

[answer_numeric_end] => [answer_date_start] => [answer_date_end] => ) ) ' > Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Senioriem

SIA ''Daugavpils Olimpiskais centrs” pieejamas atlaides peldēšanas nodarbībām ģimenēm, bērniem līdz 11 gadu vecumam, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” dalībniekiem.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

100% apmērā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” dalībniekiem. Līdz 100%, atkarībā no mērķgrupas - https://www.daugavpilsoc.lv/cenas.html.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (īsāka par 1 gadu)

Pašvaldībā ir dzīvokļu rinda, gaidīšanas laiks atkarīgs no vēlamās apkaimes un dzīvokļa istabu skaita.

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Pašvaldībā ir dzīvokļu rinda, gaidīšanas laiks atkarīgs no vēlamās apkaimes un dzīvokļa istabu skaita.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”un pašvaldības SN 28.04.2022. Nr.15 un 14.07.2016. Nr.25

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm
 • Jā, trūcīgām ģimenēm

http://www.socd.lv/?page_id=3212 Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 42. punkts. https://likumi.lv/ta/id/279417#p42

Daudzbērnu ģimenēm

50%

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (1²) daļu, daudzbērnu ģimenēm par mājokli, ja uz taksācijas gada 1.janvāri vienam no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta šajā mājoklī kopā ar trim bērniem – 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

90%

Pamatojoties uz Daugavpils domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī", nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar invaliditāti vai kuru ģimenēs dzīvo nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas; nestrādājošai personai ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, kura dzīvo viena, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Audžuģimenēm

90%

Pamatojoties uz Daugavpils domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī", nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar invaliditāti vai kuru ģimenēs dzīvo nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

70%

Pamatojoties uz Daugavpils domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī", nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 70 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

90%

Pamatojoties uz Daugavpils domes saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī", nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss – 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa summas;

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

0%

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Cita veida atbalsts

Ikviens cilvēks var vērsties pašvaldības informācija birojā, kur tiks novirzīts tālāk pie kāda pašvaldības speciālista, lai risinātu attiecīgo jautājumu, kurā nepieciešama palīdzība. Pašvaldība nonāk kontaktā jeb uzzina par remigrantiem savā teritorijā caur VARAM reģionālo remigrācijas koordinatoru, kurš uzrunā potenciālos remigrantus un noskaidro to vajadzības, sagatavo atbilstošus piedāvājumus par darba un dzīves iespējām Latgalē, t.sk. Daugavpilī. Daugavpilī remigrantiem pieejams pašvaldības grantu konkurss “IMPULSS”, kura nolikums paredz nosacījumus piešķirt papildus punktus tiem grantu programmas dalībniekiem, kas atgriežas Daugavpilī.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pašvaldība ir atvērta saviem iedzīvotājiem, speciālisti spēj nodrošināt mentora atbalstu remigrantiem, ja tāds ir nepieciešams pēc atgiešanās pilsētā.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija saistošiem noteikumiem Nr. 20 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu", tiesības bez maksas lietot autostāvvietu pilsētas teritorijā ir arī personām, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Goda ģimenes apliecību un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā. - Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvā 3+ Ģimenes kartes īpašniekiem A, B, C, D sektoru apmeklējumus ar atlaidi. - 3+ kartes īpašniekiem ir pieejams Daugavpils Inovāciju centra apmeklējums ar 10% atlaidi.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Sadarbība ar pašvaldības uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Kursi, mācības un aktivitātes notiek dažādu projektu realizēšanas laikā.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

Kursi, mācības un aktivitātes tnotiek dažādu projektu realizēšanas laikā.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Valsts valodas apguves kursi reemigrantiem, iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt LR pilsonību un valsts valodas prasmes kategoriju

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

Nav

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu
 • Senioriem

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 53. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p53 Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 56. punkts. https://likumi.lv/ta/id/279417#p56

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā", 53. punkts. https://likumi.lv/ta/id/330474#p53 Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošie noteikumi Nr. 48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam", 56. punkts. https://likumi.lv/ta/id/279417#p56

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Darbojas Zobārstniecības poliklīnika

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Bērniem

IR

Izglītības pārvaldes un skolu psihologi.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

IR

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Jā, pašvaldībā Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros tiek nodrošinātas fiziskās veselības veicināšanas aktivitātes. Projekta īstenošanas periods ir no 2017.gada 5. jūnija līdz 2023. gada 1. jūnijam. Par aktivitātēm informācija pieejama šajā saitē: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/citi/veselibas-veicinasanas-9.2.4.216i101/ Tāpat tiek nodrošināta brīvpieejas sporta infrastruktūra iedzīvotājiem visās pilsētas apkaimēs, kā arī notiek regulāri sporta un aktīvās atpūtas pasākumi, kas ir pieejami ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Daugavpils pilsētas pašvaldība no pašvaldības kārtējā gada budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” finansiāli atbalsta sabiedriskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), t.sk. tādas, kas darbojas ar ģimenēm. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Sabiedriskās organizācijas ilgtspējīgas, uz attīstību orientētas aktivitātes sociālo problēmu risināšanā, veselības, mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, uzlabojot Daugavpils iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, kur NVO var vērsties pēc finansiāla atbalsta dažādu aktivitāšu īstenošanai. Galvenais nosacījums ir: Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Sabiedriskā organizācija un tās nodaļa, kas ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā un kurai juridiskā adrese ir reģistrēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties arī Sabiedrisko organizāciju struktūrvienības, kuru adrese ir reģistrēta Daugavpils administratīvajā teritorijā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/normativie-akti?dokument=2705.

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

Nav

Novērojams sociālo darbinieku trūkums

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Daugavpils Sociālajā dienestā Sociāļo pakalpojumu nodaļā darbojas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors, tiek nodrošināti ģimenes asistentu pakalpojumi, sociālā darbinieka, sociālā mentora un psihologa konsultācijas.

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Neizvērtējot mājsaimniecības (personas) ienākumus tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai ir: • katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos – līdz 3000.00 euro vienai mājsaimniecībai; • citu ārēju notikumu dēļ, ja mājsaimniecībai no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, vardarbība, smags ceļu satiksmes negadījums, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citi gadījumi, kuru dēļ mājsaimniecība nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus un saviem spēkiem pārvarēt šo notikumu radītās sekas – psihosociālu un materiālu palīdzību – līdz 1500 euro vienai mājsaimniecībai. Pabalstu piešķir, ja iesniegums Dienestā saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Konsultācijas izglītības jautājumos, nodrošinām interešu izglītības pakalpojumu, ukraiņu pedagogiem tiek dota iespēja strādāt izglītības iestādēs. Darbojas Daugavpils pilsētas pašvaldības Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta koordinācijas punkts Rīgas ielā 22a.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība".

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Raiņā ielā 69

Dienas centrs senioriem

IR

Dienas centrs "Saskarsme" Liepājas ielā 4

Bibliotēka

Rīgas ielā 22A darbojas Latgales Centrālā bibliotēka ar 6 struktūrvienībām pilsētas administratīvajā teritorijā. Latgales Centrālā bibliotēka ir pašvaldības budžeta iestāde, kas sniedz plašu bibliotekāro pakalpojumu klāstu Daugavpils pilsētas un reģiona iedzīvotājiem, veic pasaules kultūras mantojuma bibliografēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību.

Publiskā ledushalle

IR

Daugavpils Ledus halle, Stacijas ielā 45A

Publiskais sporta centrs

IR

Daugavpils Olimpiskais centrs Daugavpils Ledus halle Sporta bāze "Dzintariņš" Sporta bāze stadions "Celtnieks" Stadions "Lokomotīve" Sporta bāze “Sporta skola” Boksa zāle Vieglatlētikas manēža Šautuve Kultūras pils sporta zāle

Publiskā āra slidotava

IR

Ziemas sezonā Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem pieejama āra slidotava, kas izvietota pie Daugavpils Ledus halles vai Vienības laukumā. Slidošana pieejama bez maksas, ir pieejama slidu noma.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Brīvpieejas publiskā infrastruktūra aktīvai atpūtai un sporta iespējām ir Esplanādes atpūtas parks – Baltijā pirmais multifunkcionāls veloparks 4 ha platībā, kas izveidots pilsētvidē ar dažādām zonām – skeitparks, velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona. Ir sakārtots Bruģu ielas (1,2 km) Daugavas upes krasts. Pilsētā ir pieejami modernizēti bērnu rotaļu laukumi. Āra sporta trenažieri un sporta laukumi pieejami Jaunbūvē, Ruģeļos, Cietoksnī, Centrā, Esplanādē, Stropu pludmalē, un Jaunajā Forštadtē. Izglītības iestādēs ir sakārtota sporta infrastruktūra, it īpaši ārējie sporta laukumi. Stropu mežaparkā ir Lielā Stropu ezera Centrālā Zilā karoga pludmale, gājēju promenāde (3 km), pontona atklātais baseins, vingrošanas laukumi ar āra trenažieriem, pludmales volejbola laukumi un populārā Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase (ap 3 km).

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.daugavpilsoc.lv/ https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-bazes

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Pilsētā ir pieejami modernizēti bērnu rotaļu laukumi. Āra sporta trenažieri un sporta laukumi pieejami Jaunbūvē, Ruģeļos, Cietoksnī, Centrā, Esplanādē, Stropu pludmalē, un Jaunajā Forštadtē. Kopā pašvaldībā pieejami ap 233 rotaļu un sporta laukumi (t.sk. āra trenažieru laukumi un laukumi pagalmos).

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

IR

Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai", Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai piešķir t.sk. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – 80 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Pilsētas apkaimēs ir izvietoti pieaugušo āra trenažieru laukumi, kurus aktīvi izmanto arī seniori nelielai fiziskai slodzei. Daugavpils pilsētas pašvaldības programmas “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/003 ietvaros Dienas aprūpes centrā personām ar garīga un funkcionāla rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 izveidota ne tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota vide centra iekštelpās, bet arī izveidota sajūtu taka, mākslas paviljons un nojume, ierīkots speciāls atpūtas un sporta laukums, kur cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Vides pieejamība ir pašvaldības attīstības programmas projektā definēta kā horizontālā prioritāte, kas ir integrējama visos pašvaldības rīcībos virzienos, jebkurā īstenojamā projektā. Zem vidējā termiņa prioritātes VTP1 “Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena” tiek definēts rīcības virziens “Iekļaujoša kopiena”, kas paredz uzdevumu “Attīstīt sociāli iekļaujošu un integrētu vidi”, sekmējot sabiedrības integrāciju, pakalpojumu un vides pieejamību. Pašvaldība nodrošinās vides pieejamību pie sociālo pakalpojumu, kultūras iestādēm, kā arī pašvaldības ēkām un arī publiskajā ārtelpā, lai ikviens sabiedrības loceklis ērti, ātri un droši var nokļūt savā galamērķī dažādu ikdienas vajadzību vadīts. Daugavpils un Augšdaugavas novada izstrādē esošā ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz šādu DZĪVES TELPAS vīziju - Daudzfunkcionāla, droša, labiekārtota un iekļaujoša dzīves vide, kas ir interesanta un pieejama visām vecuma grupām. Pilsētas stratēģijā pie prioritāri attīstāmajām teritorijām un darbībām, īpaši funkcionālajā telpā “Kodols”, kas ietver Daugavpils pilsētas Centra un tuvākās Esplanādes un Cietokšņa apkaimju teritorijas, kas ir nozīmīgākās pilsētas sabiedrisko pakalpojumu, izglītības un darba funkciju nodrošināšanas vietas pilsētā, ir iekļauta vides pieejamības nodrošināšana. Īstenojot investīciju projektus, pašvaldība ievēro vides pieejamības nodrošināšanas principus, uzlabo vides pieejamību pie publiskajām ēkām, kā arī pilsētvidē, ņemot vērā labo praksi iekļaujošas vides veidošanā. Pie visām ēkām, kur ir īstenoti infrastruktūras uzlabošanas projekti, tiek nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, ierīkoti lifti u.tml. risinājumi, lai uzlabotu tajos sniegto pakalpojumu pieejamību. Vairākas sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkotas ar uzbrauktuvēm. Visi jauni projekti, kas paredz kāpņu pārbūvi, ietilpst sevī arī uzbrauktuves izbūvi.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Daugavpils pilsēta piedāvā saviem pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem dažādus tūrisma maršrutus, kurus var gan izstaigāt, gan izbraukt ar velosipēdu, kā arī ar automašīnu. Pilsēta kļūst draudzīgāka arī velosipēdiem, jo tiek projektēti jauni velo ceļi un paplašināti trotuāri. Daugavpils pilsētas esošā ielu infrastruktūra neparedz atsevišķi izdalīt velobraucējus no autosatiksmes un gājējiem. Ir atsevišķas vietas pilsētā, kur ar ceļazīmēm tiek regulēta velobraucēju kustība attiecībā pret gājējiem. Kopējais veloceļu garums ir 29,595 km. Pēdējos gados izbūvēti gājēju un veloceļu posmi vairākos ielu pārbūves projektos, tie pieejami Stiklu, Sakņu ielās, Gubiščes un Stropu ezera krastā u.c. Velo novietnes pieejamas pilsētas centrā, Cietokšņa apkaimē, pie atsevišķām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, blakus tirdzniecības centriem, kā arī pie pašvaldības un valsts iestādēm. Skrituļdēļiem, skrejriteņiem u.tml. ir piemērota infrastruktūra Esplanādes veloparkā un Stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē.

Pilsētas promenādes un vairākas publiskas vietas aprīkotas ar velonovietnēm. Rīgas ielā izbūvēts velosipēdu stāvlaukums ar nojumi. Aizplisētas parkā uzstādīta velosipēdu apkalpošanas stacija.

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Īstenojot investīciju projektus, pašvaldība ievēro vides pieejamības nodrošināšanas principus, uzlabo vides pieejamību pie publiskajām ēkām, kā arī pilsētvidē, ņemot vērā labo praksi iekļaujošas vides veidošanā. Uzlabojot publiskās ārtelpas infrastruktūru, tiek piemēroti risinājumi, lai uzlabotu vides pieejamību personām ar ierobežotām spējām (taktīlie risinājumi uz ielām, zemās apmales u.tml.)

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

- Inovāciju centrs, kas attīstīts ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” finansiālo atbalstu. Daugavpils Inovāciju centrs ir uz kompetenču pieeju balstīta izglītojoša iestāde, kas veicina zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomu zināšanu attīstību, prasmju ieguvi un karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā. Šeit tiek veidotas interaktīvas ekspozīcijas, nodarbības un pasākumi, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai apmeklētājiem dotu iespēju izprast pasaules procesus vienkāršā veidā. Izprotot pasauli labāk, cilvēks var sasniegt vairāk un dzīvot jēgpilnāk un laimīgāk. - 5.maijā durvis vēra jaunais Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls” – plašākā retro tehnikas ekspozīcija visā Latgalē. “Inženieru arsenāls” ir unikāla tehnikas, dizaina un kultūras platforma vēsturiskajā Daugavpils cietoksnī. Kopumā centrā skatāmas vairāk nekā 30 retro automašīnas, vairāk nekā 75 motocikli un mopēdi, 350 mazie auto un moto modeļi. Arī pati ēka, kurā izvietots Tehnikas un industriālā dizaina centrs “Inženieru arsenāls”, ir unikāla laikmeta liecība un kultūrvēsturiskā vērtība. Inženieru arsenāla ēka ir viena no garākajām vēsturiskajām ēkām visā Latgalē. - Tika veikti būvdarbi Esplanādes purvājā jauna tūrisma un dabas objekta izveidei, pateicoties kuram pilsētas ģimenes ar bērniem un pilsētas viesi varēs izzināt purva daudzveidību, iepazīt putnus, kā arī baudīt neparastu dabas nostūri gandrīz pašā pilsētas centrā. Esplanādes purvājā tiks izveidoti divi unikāli, izzinoši un aizraujoši pastaigu maršruti – “Ornitologu taka”, kur apmeklētāji varēs vērot putnus un uzzināt vairāk par šajā purvā mītošajām putnu sugām, un “Herpetologu” taka, kur apmeklētāji varēs ieraudzīt un iepazīt te mītošos rāpuļus un abiniekus. Objektu plānots pabeigt līdz 15.novembrim.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pilsētā pieejamas 11 labiekārtotas peldvietas, tai skaitā divas Zilā karoga pludmales. Pludmalēs ir ierīkotas pārģērbšanās kabīnes, labierīcības, atsevišķās vietās pieejamas arī piknika vietas. Pašlaik Lielais Stropu ezers ir vienīgais ezers visā Latgalē, kura pludmalēm – Stropu vilnim un Centrālajai pludmalei katru gadu tiek piešķirta Starptautiskā Vides Izglītības fonda godalga “Zilais karogs”, kas norāda uz vides tīrību, sakoptību, drošību un attīstītu infrastruktūru. Pašvaldība ir spērusi arī virkni soļu ezera krasta teritorijas labiekārtošanai. Izveidoti pastaigu celiņi vairāk nekā 3 kilometru garumā, veikta gan ūdensvada gan kanalizācijas tīklu izbūve, aprīkoti sporta un bērnu laukumi, autostāvvietas, un citi publiskās infrastruktūras objekti. Vairākos krasta posmos no brikšņiem atbrīvotas aizaugušās teritorijas, kā arī veikti meliorācijas darbi. Lielā Stropu ezera Centrālās pludmales teritorija ir labiekārtota ar dažādiem atpūtas elementiem – gājēju promenādi un veloceliņiem, kas ir apgaismoti diennakts tumšajā laikā. Pludmalē apmeklētājiem pieejams dzeramā ūdens brīvkrāns, ģērbtuves un labierīcības. Šeit darbojas arī pludmales kafejnīca. Stropu ezerā izbūvēta pontonu konstrukcija, kas sastāv no “ezera promenādes” daļas, 25 metrus gara atklātā baseina ar 4 celiņiem, lekšanas torņa un bērnu peldbaseina, pie kura ierīkots atpūtas laukums ar saulessargiem un atpūtas krēsliem. Blakus ierīkota peldvieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas aprīkota ar pacēlāju un ģērbtuvēm. Savukārt par pludmales apmeklētāju drošību rūpējas pašvaldības policijas darbinieki – glābēji. Centrālajā pludmalē atrodas Latvijā pašlaik modernākā airēšanas bāze, kur notiek ne tikai treniņi Daugavpils sportistiem, bet arī valsts un Baltijas mēroga sacensības. Savukārt citu sportisko aktivitāšu cienītājiem pludmalē pieejams vingrošanas laukums ar āra trenažieriem, pludmales volejbola laukums un spēļu laukums bērniem.

Līdzās Stropu ezera pludmalei “Stropu vilnis” atrodas kempings un piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns”. Netālu no ezera atrodas arī Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase, kas vasarā lieliski piemērota skriešanai un velobraucieniem, bet ziemā – slēpošanai. Rūpējoties par zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību, Lielajā Stropu ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana. Ezerā mīt līdakas, raudas, līņi, plauži, asari un citas zivju sugas. Zivju resursi tiek regulāri atjaunoti, ielaižot ezerā zivju mazuļus. Turpinot attīstīt Stropu ezera infrastruktūru pašvaldība uzsāka jauna veikparka projekta realizāciju, par ko jau noslēgts projektēšanas līgums. Veikparka trasi paredzēts veidot kā 6 torņu trasi ar dzelzsbetona pamatiem, plānotais garums – 600 m. Vienlaicīgi trasē varēs atrasties (braukt) 7 cilvēki. Sistēma tiks aprīkota ar vadības bloku un elektroniski vadāmo liftu vilkšanas trošu savākšanai un atbrīvošanai. Paredzēts iekļaut arī četras peldošas konstrukcijas, lai veikbordisti varētu mācīties un izpildīt interesantākus un dinamiskākus trikus. Pa trases perimetru tiks paredzētas koka laipas uz pontona konstrukcijām, uzgaidāmo zonu plānots aprīkot ar soliņiem un saulessargiem.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

- Latgales zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodīli, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. Ikviens interesents ekspozīcijā var aplūkot dzīvniekus, kā arī pasūtīt ekskursiju, tematisko stundu konferenču zālē, piedalīties konkursos dabas draugiem u.c. aktivitātēs. - Raiņa ielā 69 darbojas Jauniešu iniciatīvu centrs. Jauniešu iniciatīvu centrs bērniem un sabiedriskajām organizācijām pieejams pilnīgi bez maksas, un kādreiz tas kļūs par lielisku vietu brīvā laika pavadīšanai ģimenēm, jaunatnei un visiem pārējiem iedzīvotājiem. - Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase ir iekārtota Daugavpils Stropu mežā. Trase piemērota ģimenisku dienu pavadīšanai sportiskā gaisotnē. - Pie Lielā Stropu ezera pludmales izveidots aktīvās atpūtas tūrisma objekts – piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns” ar 9 šķēršļu trasēm kas paredzētas aktīvai atpūtai gan pieaugušajiem, gan bērniem. - pilsētā ir izbūvētas vairākas pastaigu promenādes - Bruģu ielas promenāde, Cietokšņa promenāde gar Daugavu, Lielā Stropu ezera promenāde, izbūvēta arī atbilstoša pastaigu infrastruktūra Aizpilsētas parkā gar Gubiščes ezeru - vietas ar daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām ģimenēm ar bērniem. - Mūzikas skvērs ir atpūtas un pastaigu vieta Esplanādes atpūtas parkā Daugavpilī. Mūzikas skvēra centrālā tēma ir mūzikas skaņas pilsētas vidē. Mūzikas skvērā brīvdabā izvietoti dažādi muzikāli vides objekti. - Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā ir iespējams izpētīt daudzas 21. gadsimta tehnoloģijas. Tā ir lieliska vieta atpūtai, mācībām un izklaidei draugu un ģimenes lokā. - Pieejama virkne pakalpojumu nozares piedāvājumu ģimenēm ar bērniem - gan ģimeņu kafejnīcas, gan ūdens atrakciju parki, gan bērnu izklaides parki ar piepūšamajām atrakcijām u.tml.

- AS „Daugavpils satiksme” aktīvi nodarbojas ar pilsētas sabiedriskā transporta atjaunošanu. Pašlaik Daugavpilī kursē jauni dažādas ietilpības zemās grīdas autobusi un tramvaji. Jauna sabiedriskā transporta ieviešana pilsētas maršrutos ievērojami atvieglo gados vecāku cilvēku, cilvēku ar kustību traucējumiem un vecāku ar ratiņiem pārvietošanos. - Uzstādīti specializētie soliņi māmiņām ar mazuļiem trīs dažādās vietās pilsētā – Slavas skvērā, pilsētas centrālajā parkā un promenādē pie Stropu ezera. Soliņi paredzēti māmiņām ar mazuļiem, lai atpūstos, pabarotu un apkoptu mazuli. - Esplanādes atpūtas parks ir Baltijā pirmais veloparks, kas 4 ha platībā izveidots pilsētvidē un tajā iekļautas dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzīvojumu trase un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un izglītojoši pavadīt brīvo laiku. Parks multifunkcionāls un pielāgots 8 dažādiem pārvietošanās līdzekļiem – mtb, bmx, ielas velo, balansa velo, skeitbordam, longbordam, skrituļslidām un skrejritenim. - Pilsētas iedzīvotāji un viesi saulainās dienās var baudīt dabu un mieloties ar pašu ceptajiem ēdieniem 13 atpūtas vietās ar ierīkotiem brīvpieejamiem griliem, galdiņiem un soliņiem. Kopā Daugavpilī ir uzstādīti 25 grili, kas atrodas dažādās pilsētas apkaimēs, lai nodrošinātu pēc iespējas plašākam iedzīvotāju skaitam iespēju pagatavot gardu maltīti pie dabas. - Velomaršruta EuroVelo 11 Austrumlatvijas posms velobraucējus ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasai pilsētai, tālāk pa dabas parku “Medemu ezeraine” un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils pa dabas parka “Daugavas loki” teritoriju uz Krāslavu, no kuras tālāk uz Aglonu un Dagdu. - Reģionālais velomaršruts Nr.35 “Daugavas loki” aptver Daugavpili, Daugavpils un Krāslavas novadu un dod iespēju iepazīt dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Maršruta kopējais garums ir aptuveni 122,8 km. Braucot šā maršruta posmu Daugavpils pilsētas teritorijā ir iespēja apmeklēt Daugavpils pilsētas vēsturisko centru, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Durbovina parku, Vienības namu, Šmakovkas muzeju, Daugavpils inovāciju centru, Latgales zoodārzu, iegriezties Daugavpils cietoksnī, izstaigāt Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un apmeklēt citus tūrisma objektus. Velosipēdistu ceļš ved arī uz Stropiem, kur atrodas Lielā Stropu ezera Zilā karoga pludmales, promenāde un piedzīvojumu parks “Tarzāns”. - Lielais Stropu ezers ir Daugavpils pilsētas lielākā ūdenskrātuve, kas vasaras sezonā pulcē lielu atpūtnieku skaitu. Daugavpils Stropu ezerā atrodas promenāde, kas ir trīs kilometru garumā, kas savieno divas pludmales no Centrālās pludmales, kas atrodas netālu Daugavpils reģionālās slimnīcas līdz pludmalei “Stropu vilnis”. - Daugavas labajā krastā, Gajoka mikrorajona apkaimē ir izbūvēta Bruģu ielas promenāde. Tās mērķis ir ielām piešķirt jaunu, funkcionālu veidolu un nozīmi. Bruģu ielas promenāde ir izbūvēta posmā no 18. novembra ielas līdz Ūdensvada ielai, kā arī Dzirnavu ielu posmā no Bruģu ielas līdz Vidus ielai veidojot 1,2 km garu promenādi gar Daugavu. Visā garumā ir izbūvēti gājēju un veloceliņi, uzlikts jauns ceļa segums, ierīkotas lietus ūdens kanalizācijas un ielu apgaismojumi. Gar visu promenādi gājēju drošībai ir uzstādītas margas, vairāki soliņi un velonovietnes, veikta apzaļumošana, kā arī izvietoti āra trenažieri aktīvai atpūtai. - Promenāde gar Daugavpils cietoksni stiepjas no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola stadionam. Kopējais promenādes garums ir gandrīz viens kilometrs. - Daugavpilī ir pieejami vairāki nožogoti suņu laukumi - Ormaņu ielā, Aizpilsētas parkā, Esplanādē, Dīķu ielā, Šaurā ielā.