Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
+371 65404344; +371 65404399

Daugavpils pilsētas izvirzītais stratēģiskais mērķis 2030. gadam ir “DAUGAVPILS PILSĒTA – PIEVILCĪGĀKĀ VIETA DZĪVEI UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI AUSTRUMBALTIJĀ”, kas ir pamats pašvaldības ilgtermiņa darbībai. Daugavpils pilsētas vīzijā paustā nākotnes redzējuma īstenošanai izvirzītas trīs prioritātes: ar dzīvi apmierināti, izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri lepojas ar savu pilsētu; ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar augstu pievienoto vērtību; estētiski un funkcionāli sakārtota un attīstīta pilsētvide.

Daugavpils ir nozīmīgs kultūras, izglītības, tūrisma, sporta un atpūtas centrs. Daugavpilī ikvienam daugavpilietim un pilsētas viesim, katrai ģimenei ar bērniem tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalitatīvs kultūras un sporta pasākumu klāsts. Ik gadu pilsētā tiek piedāvāti jauni tūrisma pakalpojumi, kas padara pilsētvidi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pievilcīgāku.

Daugavpilī ir pieejama, labvēlīga un motivējoša vide zināšanu ieguvei un mērķu sasniegšanai visos izglītības iegūšanas līmeņos.

Daugavpilī ir pieejama īpaši bērniem pielāgota un attīstīta infrastruktūra. Katrā mikrorajonā ir pieejami bērnu rotaļu laukumi. Pilsētas parki, skvēri un ūdenskrātuves ir labiekārtotas tā, lai ikviens cilvēks tur justos ērti un aktīvi pavadītu savu brīvo laiku kvalitatīvā un drošā vidē kopā ar ģimeni un bērniem.