ATBALSTS ĢIMENES PIEAUGUMAM

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs?

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Nav atšķirība, vai deklarēts viens vai abi vecāki.

Cita veida atbalsts

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Pie bērniņa reģistrācijas Saldus novada dzimtsarakstu nodaļā jaunajiem vecākiem tiek izsniegta apliecība, sudraba karotīte ar apsveikumu, un Latvijā izdota grāmata/albums ar pašvaldības sveicienu, kur sekot līdzi bērniņa augšanai, saņemt padomus, ievietot foto piemiņai, lasīt pasakas un iepazīt šūpuļdziesmas. Atsevišķās teritoriālās vienībās, kā piemēram Brocēnu pilsētā, ikgadēji norit Bērnības svētki. Jaunajiem vecākiem tiek aktīvi organizētas apmācības gan pirms bērniņa piedzimšanas, gan pēc, lai atbalstītu ar bērniņu saistītos augšanas un kopšanas jautājumos, piemēram - fizioloģiska grūtniecības norise, dzemdības, agrīnais pēcdzemdību periods, Topošo vecāku labizjūta, Topošās māmiņas uzturs vai mazuļa attīstība, fiziskā veselība, bērna uzturs u.c.

ĒDINĀŠANA

Ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Ja no ģimenes PII apmeklē divi vai vairāk bērni, pašvaldība finansē 100% apmērā pilnu ēdināšanu par otro un katru nākamo bērnu. Savukārt, ja ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad bērniem ēdināšana tiek finansēta pilnā apmērā. Turklāt pašvaldība finansē 1,00 eiro no ēdināšanas dienas maksas visiem 5-6 gadus veciem bērniem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Ja no ģimenes PII apmeklē divi vai vairāk bērni, pašvaldība finansē 100% apmērā pilnu ēdināšanu par otro un katru nākamo bērnu. Turklāt pašvaldība finansē 1,00 eiro no ēdināšanas dienas maksas visiem 5-6 gadus veciem bērniem.

Ēdināšana izglītības iestādē

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība pilnā apmērā pusdienas finansē visiem skolēniem, kas mācās no 1.-4.klasei, kā arī visiem skolēniem no 1.-12. klasei, kam piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē pilnā apmērā?

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

5-6 gadīgajiem1,00 eiro apmērā dienā un vienas ģimenes ietvaros par otro un katru nākamo bērnu 100% apmērā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 - 4 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

Izmaksas ir atkarīgas no PII atrašanās vietas (transports) u.c. faktoriem, kuru rezultātā tās ir robežās no EUR 3.30-4.50 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.5€‎/dienā

Vienā ģimenē par otru un katru nākamo bērnu finansē 100% apmērā. Ģimenes pašas finansē tikai pirmā bērna izmaksas par ēdināšanu.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.5€‎/dienā

EUR 3.30-4.50

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 - 6 gadus veciem bērniem?

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

Izmaksas ir atkarīgas no PII atrašanās vietas (transports) u.c. faktoriem, kuru rezultātā tās ir robežās no EUR 3.30-4.50 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

1,00 eiro dienā pilnīgi visiem 5-6gadniekiem, taču pilnā apmērā, ja ģimenē aug 2 vai vairāk bērni.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3€‎/dienā

Dienas izmaksas ir robežās no 3,30 - 4,50 eiro, no kurām vecāki iegūst 1,00 eiro atlaidi, ja ģimenē aug 1 bērns, vai 100% atvieglojumu, ja ģimenē aug 2 vai vairāk bērnu, kas apmeklē PII.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. - 6. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. - 9. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. - 12. klasei?

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Speciālā ēdienkarte

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Jā, nodrošina pēc nepieciešamības

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Speciālā ēdienkarte nenosaka papildus maksu vecākiem. Tā tiek nodrošināta atbilstoši pārējām politikām. Šī jautājuma būtība dublējas ar iepriekšējo jautājumu, liekot noprast "āķi" un uzmanības pārbaudi 🙂

IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANA

Kāda ir lielākā iespējamā stipendija mēnesī, ko piešķir pašvaldība?

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/mēnesī

Vidusskolēniem par labiem sasniegumiem mācībās 50 EUR (8 -8,49 vidējais vērtējums), 70 EUR (8,50 - 8,99 vidējais vērtējums) un 100 EUR ( 9,00 - 10,00 vidējais vērtējums). 2022./2023. gadā 1. semestrī stipendiju saņēma 54 skolēni vidusskolas klasēs.

Studentiem

620€‎/mēnesī

Valstī noteiktās minimālās algas apmērā - ārstniecības stipendijas. Puse no Valstī noteiktās minimālās algas apmērā - 2023. gadā studentiem, kas studē pedagoģiju - STEM, mūzikas un angļu valodas jomās.

TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA

Transports uz interešu izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība apmaksā e-talonu visiem skolēniem nokļūšanai uz interešu izglītības nodarbībām maršruta ietvaros novadā. Interešu izglītības programmas tiek nodrošinātas arī pagastos, tuvāk skolēnu dzīvesvietai.

Transports uz profesionālās izglītības nodarbībām

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Visi bērni var izmantot savus e-talonus nokļūšanai ar sabiedrisko transportu, turklāt atsevišķos gadījumos pašvaldība transportu nodrošina, piemēram, 1x nedēļā no tālākiem pagastiem nokļūšanai pie speciāla pedagoga.

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Vecāku līdzmaksājums transporta izdevumiem sacensībām/ olimpiādēm/ konkursiem

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Profesionālās ievirzes interešu izglītībā un interešu izglītībā dalību sacensībās, olimpiādēs un konkursos sedz pašvaldība, tajā skaitā arī transportu.

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Mākslas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā pieejama brīnišķīga Mākslas skola, kurā ir patīkami uzturēties ikvienam.

Mākslas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Mūzikas skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā ir viena no labākajām Mūzikas skolām.

Mūzikas skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Sporta skola

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā ir atjaunoti sporta skolas kompleksi atbilstoši mūsdienu vajadzībām. Pieejams arī peldbaseins un ledushalle.

Sporta skolas nodarbību maksa

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

IEKĻAUJOŠI PASĀKUMI ĢIMENĒM

Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Atbilstoši vispārējai kārtībai.

PAPILDUS PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

Peldbaseina nodarbības

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā - Saldus pilsētā - ir peldbaseins. Peldbaseinu ir iespēja apmeklēt bērniem un jauniešiem arī kā interešu izglītības audzēkņiem. PII un skolās tiek organizētas peldbaseina nodarbības kā daļa no mācību programmas, tiek īstenota sporta skolas profesionālās ievirzes programma peldēšanā un peldbaseins pieejams ikvienam. Turklāt baseinā tiek īstenoti dažādi bezmaksas projekti pieaugušo peldēšanas prasmju apguvei. Daudzbērnu ģimenēm peldbaseins ir pieejams bez maksas.

Dzīvokļa rinda

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Rindā stāv pārsvarā cilvēki, kas vēlas maiņu esošajam dzīvoklim (ar vēsturiskiem līgumiem, likumā noteiktās grupas u.c.)

Dzīvokļa īres maksas kompensācija

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm

Tiek piešķirts mājokļa pabalsts pēc valsts likumiem. Pašvaldības dzīvokļu īres maksa ir daudz zemāka par vidējo tirgus cenu.

Kāda ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide?

Daudzbērnu ģimenēm

50%

(12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Audžuģimenēm

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Vai pašvaldība nodrošina psihologa konsultācijas?

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Līdz šim nav bijis pieprasījums un vajadzība, bet, ja būtu nepieciešamība, tad nodrošinātu.

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Sadarbība ar NVO

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība cieši sadarbojas vienlīdz ar visām NVO, tostarp NVO, kas darbojas ar ģimenēm.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Saldus novada pašvaldības projektu fonds (2023. gadā 55 000) Sabiedrības līdzdalības budžeta ideju konkurss (2023. gadā - 50 000) Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu atbalsta fondam privātmājām 50 000 2023. gadā

Vai pašvaldībā ir vismaz viens sociālā darba speciālists uz katriem 1000 iedzīvotājiem?

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Skip to content