Saldus novada pašvaldība

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
63807280

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Nav atšķirība, vai deklarēts viens vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies viens vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīņi

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Pie bērniņa reģistrācijas Saldus novada dzimtsarakstu nodaļā jaunajiem vecākiem tiek izsniegta apliecība, sudraba karotīte ar apsveikumu, un Latvijā izdota grāmata/albums ar pašvaldības sveicienu, kur sekot līdzi bērniņa augšanai, saņemt padomus, ievietot foto piemiņai, lasīt pasakas un iepazīt šūpuļdziesmas. Atsevišķās teritoriālās vienībās, kā piemēram Brocēnu pilsētā, ikgadēji norit Bērnības svētki. Jaunajiem vecākiem tiek aktīvi organizētas apmācības gan pirms bērniņa piedzimšanas, gan pēc, lai atbalstītu ar bērniņu saistītos augšanas un kopšanas jautājumos, piemēram - fizioloģiska grūtniecības norise, dzemdības, agrīnais pēcdzemdību periods, Topošo vecāku labizjūta, Topošās māmiņas uzturs vai mazuļa attīstība, fiziskā veselība, bērna uzturs u.c.

Vai pašvaldība PII finansē ēdināšanu pilnā apmērā

IR

Ja no ģimenes PII apmeklē divi vai vairāk bērni, pašvaldība finansē 100% apmērā pilnu ēdināšanu par otro un katru nākamo bērnu. Savukārt, ja ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad bērniem ēdināšana tiek finansēta pilnā apmērā. Turklāt pašvaldība finansē 1,00 eiro no ēdināšanas dienas maksas visiem 5-6 gadus veciem bērniem.

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

IR

Ja no ģimenes PII apmeklē divi vai vairāk bērni, pašvaldība finansē 100% apmērā pilnu ēdināšanu par otro un katru nākamo bērnu. Turklāt pašvaldība finansē 1,00 eiro no ēdināšanas dienas maksas visiem 5-6 gadus veciem bērniem.

Vai pašvaldība izglītības iestādē finansē pusdienas pilnā apmērā visiem

IR

Pašvaldība pilnā apmērā pusdienas finansē visiem skolēniem, kas mācās no 1.-4.klasei, kā arī visiem skolēniem no 1.-12. klasei, kam piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss.

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

Kurām mērķa grupām pašvaldība sedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Maznodrošinātām ģimenēm
 • Trūcīgām ģimenēm

5-6 gadīgajiem1,00 eiro apmērā dienā un vienas ģimenes ietvaros par otro un katru nākamo bērnu 100% apmērā

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

Izmaksas ir atkarīgas no PII atrašanās vietas (transports) u.c. faktoriem, kuru rezultātā tās ir robežās no EUR 3.30-4.50 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.5€‎/dienā

Vienā ģimenē par otru un katru nākamo bērnu finansē 100% apmērā. Ģimenes pašas finansē tikai pirmā bērna izmaksas par ēdināšanu.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 1,5 4 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.5€‎/dienā

EUR 3.30-4.50

Cik pašvaldībā maksā ēdināšana 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt pilnu ēdināšanas maksu)

4.5€‎/dienā

Izmaksas ir atkarīgas no PII atrašanās vietas (transports) u.c. faktoriem, kuru rezultātā tās ir robežās no EUR 3.30-4.50 dienā.

Cik lielu summu no kopējās ēdināšanas maksas sedz pašvaldība 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

1€‎/dienā

1,00 eiro dienā pilnīgi visiem 5-6gadniekiem, taču pilnā apmērā, ja ģimenē aug 2 vai vairāk bērni.

Cik liela summa no kopējās ēdināšanas maksas ir vecāku līdzfinansējums 5 6 gadus veciem bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

3€‎/dienā

Dienas izmaksas ir robežās no 3,30 - 4,50 eiro, no kurām vecāki iegūst 1,00 eiro atlaidi, ja ģimenē aug 1 bērns, vai 100% atvieglojumu, ja ģimenē aug 2 vai vairāk bērnu, kas apmeklē PII.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Robežās no EUR 3.30-4.10 eiro ir pusdienu maksa izglītības iestādēs un tā visa tiek finansēta pilnā apmērā 1.-4. klašu skolēniem.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

EUR 1.545-4.10

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 1. 4. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē, izņemot iepriekš minētās sociālās grupas.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 5. 6. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 7. 9. klases bērniem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē, izņemot iepriekš minētās sociālās grupas.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 7. 9. klases bērniem (lūdzu noradīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Nefinansē, izņemot iepriekš minētās sociālās grupas.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām 10. 12. klases jauniešiem (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

4.1€‎/dienā

Ēdinātāji skolās atšķiras, kā rezultātā izmaksas ir robežās no EUR 3.30-4.10 dienā.

Cik pašvaldībā maksā pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt pilnu pusdienu maksu)

0€‎/dienā

Mūsu pašvaldība neietur ēdināšanas maksu par skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādē. Saldus novada pašvaldībā nav privāto PII.

Cik lielu summu no kopējās pusdienu maksas sedz pašvaldība par skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai pašvaldības maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Politika attiecībā uz ēdināšanas atvieglojumiem citās pašvaldībās nav izstrādāta, jo pašvaldība nodrošina skolu tīklu, kā arī PII nodrošinājumu pilnībā bez gaidīšanas rindām.

Cik liela summa no kopējās pusdienu maksas ir vecāku līdzfinansējums par pusdienām skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (lūdzu norādīt tikai vecāku maksājuma apmēru)

0€‎/dienā

Tas atkarīgs no pašvaldības, kuras izglītības iestādi vecāks vai tā bērns ir izvēlējies.

Vai pašvaldības izglītības iestādēs, bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām, pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti bez maksas

IR

Jā, nodrošina pēc nepieciešamības

Vai pašvaldības izglītības iestādes bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām ešanas vajadzībām pusdienām nodrošina speciālo ēdienkarti par maksu

Nav

Speciālā ēdienkarte nenosaka papildus maksu vecākiem. Tā tiek nodrošināta atbilstoši pārējām politikām. Šī jautājuma būtība dublējas ar iepriekšējo jautājumu, liekot noprast "āķi" un uzmanības pārbaudi :)

Cik liela ir rinda uz pašvaldības PII bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Nav rindas uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Ikvienam bērnam tiek nodrošināta iespēja novada ietvaros.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietā

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 1,5 4 (ieskaitot) gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Saldus novadā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 5 6 gadus veciem bērniem, kuri apmeklē privāto PII

0€‎/mēnesī

Saldus novadā nav privāto PII.

Cik lielā apmērā pašvaldība sedz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam (auklei)

0€‎/mēnesī

Saldus novada pašvaldībā nav izstrādāta politika attiecībā uz bērnu auklēm, jo PII spēj nodrošināt vietas visiem bērniem.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Rotaļu grupa Bērnu un jauniešu centrā. Rotaļu grupa pagastos projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā" ietvaros. Dienas centrā "Jumis" ir iespēja apmeklēt labiekārtotu infrastruktūru ar dažādām piemērotām istabām. Par novadā deklarētu bērnu apmeklējumu citās PII vai otrādi, tiek veikti starpnovadu norēķini.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Iespēja apmeklēt Kalnsētas pamatskolas speciālās izglītības programmas. Tiek nodrošināti ceļa izdevumi bērna pavadonim uz pirmsskolas izglītības iestādi. Iespēja apmeklēt speciālās darbnīcas un citus pakalpojumus daudzfunkcionālajā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā "Jumis", kurš saņēmis Labklājības ministrijas Atzinības rakstu par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi.

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Esam ciešā sadarbībā ar robežojošiem novadiem, taču spējam nodrošināt izglītības iestāžu pārklājumu, izņemot attālos pagastus kā Jaunauce, Ruba, Vadakste, kuriem tuvākā izglītības iestāde ir Dobeles novadā.

Esam ciešā sadarbībā ar robežojošiem novadiem, taču spējam nodrošināt izglītības iestāžu pārklājumu, izņemot attālos pagastus kā Jaunauce, Ruba, Vadakste, kuriem tuvākā izglītības iestāde ir Dobeles novadā.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Katru gadu pašvaldība savos informācijas kanālos aicina topošo pirmklasnieku vecākus uzrakstīt iesniegumu, lai saņemtu 50 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Cik liels ir pašvaldības pabalsts 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Finansiāls atbalsts vidusskolēniem ,,Medusmaize" par labiem sasniegumiem mācībās.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nodrošina e-talonu apmaksu sabiedriskajā transportā, pārvadājumus ar pašvaldības transportu obligātā izglītības vecuma bērniem vairākas reizes dienā, lai nokļūtu ne tikai skolā, bet arī interešu izglītības pulciņos. Ēdināšanas izdevumus 1.-4. klases bērniem 100% apmērā un 5 un 6-gadīgo vecuma bērniem 1,00 EUR apmērā. Finansiāls atbalsts vidusskolēniem ,,Medusmaize" par labiem sasniegumiem mācībās. Pašvaldības finansējums 10 EUR apmērā mācību līdzekļu iegādei un 14 EUR apmērā mācību ekskursijām katram izglītojamajam. Finansē Mācību platformu ,,Soma.lv" un ,,Uzdevumi.lv" iegādi. Bezmaksas interešu izglītība visā novadā. Profesionālās ievirzes izglītība kā māksla, mūzika, sports atbilstošās iestādēs ar nelielu līdzfinansējumu 5 EUR apmērā/mēnesī.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas vecuma bērniem ārpusstundu nodarbībām

- Pašvaldība finansē interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem, kas tiek realizētas Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, kā arī pašvaldība finansē interešu izglītības programmas pirmsskolas izglītības iestādēs uz vietas. - No pašvaldības līdzekļiem interešu izglītība pirmsskolas vecuma bērniem tiek finansēta arī profesionālās interešu izglītības iestādēs, piemēram, Saldus mākslas skolā kā sagatavošanas programma topošajiem mākslas skolas audzēkņiem.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas vecuma bērnu ārpusstundu nodarbībām

Saldus novadā pirmskkolas vecuma bērniem interešu izglītība ir bezmaksas pakalpojums.

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Uzsākot mācības 1. klasē.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

Uzsākot 1. klasi.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

50€‎/vienreizējs

uzsākot 1.klasē 50eur (Saldus novada izglītības iestādē)

Skolēnam ar invaliditāti

50€‎/vienreizējs

uzsākot 1. klasē 50 eur

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Ikgadējs 50 eur pabalsts ģimenei ar maznodrošinātā statusu bērnu vajadzību nodrošināšanai skolā - drēbes, mācību līdzekļi u.c.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Ikgadējs 50 eur pabalsts ģimenei ar trūcīgā statusu bērnu vajadzību nodrošināšanai skolā - drēbes, mācību līdzekļi u.c.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/mēnesī

Vidusskolēniem par labiem sasniegumiem mācībās 50 EUR (8 -8,49 vidējais vērtējums), 70 EUR (8,50 - 8,99 vidējais vērtējums) un 100 EUR ( 9,00 - 10,00 vidējais vērtējums). 2022./2023. gadā 1. semestrī stipendiju saņēma 54 skolēni vidusskolas klasēs.

Studentiem

620€‎/mēnesī

Valstī noteiktās minimālās algas apmērā - ārstniecības stipendijas. Puse no Valstī noteiktās minimālās algas apmērā - 2023. gadā studentiem, kas studē pedagoģiju - STEM, mūzikas un angļu valodas jomās.

Skolēniem audzēkņiem

200€‎/gadā

Ja vidējais vērtējums abos semestros pārsniedz 9 balles, tad maksimālā piešķiramā summa skolēniem ir 200 eiro gadā.

Studentiem

6820€‎/gadā

Rezidentu stipendiju maksā 11 mēnešus gadā, savukārt studentu stipendiju 10 mēnešus gadā.

Skolēniem audzēkņiem

Bezmaksas interešu izglītība, bezmaksas sabiedriskais transports un citi iepriekš minētie atbalsta mehānismi.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendija vai studiju maksas segšana

Iespēja pretendēt uz stipendiju ,,Medusmaize" studentiem un vidusskolēniem. Saldus novadā ir pieejamas divas stipendijas. Vidusskolēnu “Medusmaize” – tiek piešķirta vidusskolēniem, kuri mācās Saldus novada izglītības iestādēs un kuru vidējais vērtējums semestros ir virs astoņām ballēm. Katru semestri tie ir vairāk nekā 60 jaunieši. Studentu “Medusmaize” – katru gadu tiek piešķirta stipendija vismaz diviem studentiem visu bakalaura studiju laiku, lai atgrieztos un pielietotu savas zināšanas Saldus novadā.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Pašvaldība ir izsniegusi e-talonus visiem bērniem, kuri tos var izmantot neierobežotu braucienu skaitu, piemēram, ne tikai uz skolu un atpakaļ, bet arī uz interešu vai profesionālās izglītības nodarbībām.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III grupas invaliditāti

-

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Pašvaldībā ir pielāgots sabiedriskais transports skolas laikiem, taču pagastos, kuros sabiedriskais transports nekursē, pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādi. Turklāt pašvaldībā tiek nodrošināts transports skolēnu un PII audzēkņu nogādāšanai uz baseina nodarbībām.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Pašvaldība apmaksā e-talonu visiem skolēniem nokļūšanai uz interešu izglītības nodarbībām maršruta ietvaros novadā. Interešu izglītības programmas tiek nodrošinātas arī pagastos, tuvāk skolēnu dzīvesvietai.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam ar invaliditāti

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Vai pašvaldība, papildus skolas transportam, nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ visiem bērniem

IR

Visi bērni var izmantot savus e-talonus nokļūšanai ar sabiedrisko transportu, turklāt atsevišķos gadījumos pašvaldība transportu nodrošina, piemēram, 1x nedēļā no tālākiem pagastiem nokļūšanai pie speciāla pedagoga.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Cik liels ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kādā apmērā vecāki piedalās līdzmaksājuma segšanā transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Profesionālās ievirzes interešu izglītībā un interešu izglītībā dalību sacensībās, olimpiādēs un konkursos sedz pašvaldība, tajā skaitā arī transportu.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Cits -Digitālo prasmju nodarbības. Saldus novada pašvaldība ir celmlauži interešu izglītības piedāvājuma pielāgošanā atbilstoši mūsdienu bērnu un jauniešu vajadzībām un interesēm. Ir plaša sadarbība ar novada nevalstiskām organizācijām piedāvājuma nodrošināšanā un programmu piedāvājums apskatāms šeit -https://www.bjc.lv/interesu-izglitiba/pulcinu-apraksti/?fbclid=IwAR16fg3uIh1-plpr7rgJjvcq6ZsdWIy9JhfeaoL1nlwBG5YOgm6ZPUAAzSw Piedāvājums aptver jogu bērniem, pašaizsardzību, peldēšanu, robotiku, gastronomiju, aktiermākslu, moto programmu u.c.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

No 2022.gada interešu izglītība pašvaldībā ir bez maksas (bez vecāku līdzfinansējuma).

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā pieejama brīnišķīga Mākslas skola, kurā ir patīkami uzturēties ikvienam.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Saldus Mākslas skola piedāvā sekojošas programmas - Vizuāli plastiskā māksla 7 gadu programmu un Interešu izglītības programmas: Zīmulīši, Sagatavošana, Arhitektūra un Jauniešu studija.

Saite uz Saldus Mākslas skolas mājas lapu - https://makslasskola.saldus.lv/

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5, 00 EUR mēnesī

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mākslas skolā

Mākslas skola ir ļoti aktīva ārpus profesionālās ievirzes izglītības nodarbību vadīšanas, organizējot starptautiskus simpozijus un citus motivējošus pasākumus, kurus apmeklēt. Organizē pieredzes braucienus un mācību ekskursiju atmaksas, e-talonu atmaksas sabiedriskajā transportā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā ir viena no labākajām Mūzikas skolām.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Saldus Mūzikas skola piedāvā izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle: 1) klavierspēle; 2) ērģeļspēle; 3) akordeona spēle. Stīgu instrumentu spēle: 1) vijoļspēle; 2) kokles spēle; 3) ģitāras spēle. Pūšaminstrumentu spēle: 1) flautas spēle; 2) klarnetes spēle; 3) saksofona spēle; 4) trompetes spēle; 5) mežraga spēle; 6) eifonija spēle; 7) trombona spēle; 8) tubas spēle. Sitaminstrumentu spēle un vokālā mūzika – Kora klase. Saldus Mūzikas skola piedāvā arī izglītības programmas īstenošanu Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5,00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā sedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu noma, mācību līdzekļu iegāde, mūzikas instrumentu apkope, mūzikas instrumentu aksesuāru un detaļu iegāde, pieredzes braucienu un mācību ekskursiju atmaksa, e-talonu atmaksa sabiedriskajā transportā. Papildus nodarbības caur interešu izglītības pakalpojumu zināšanu paplašināšanai.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Saldus novadā ir atjaunoti sporta skolas kompleksi atbilstoši mūsdienu vajadzībām. Pieejams arī peldbaseins un ledushalle.

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Saldus Sporta skola iedāvā apgūt basketbolu, futbolu, vieglatlētiku, svarcelšanu, orientēšanos, grieķu romiešu cīņu, peldēšanu, hokeju, smaiļošanu, kanoe airēšanu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5,00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kurām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Atbalsts izlases kandidātiem vai izlases dalībniekiem sporta ekipējuma iegādei (sporta tērpi, apavi). Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem - izvērtētas iespējas iegādāties sporta ekipējumu. Atlaides baseina apmeklējumam- invalīdiem, bērniem līdz 8 gadu vecumam. Transporta izdevumu atmaksa braucieniem uz izglītojamo programmu sporta federāciju organizētajām sacensībām. Daļēja ēdināšanas un naktsmītņu atmaksa braucieniem uz izglītojamo programmu sporta federāciju organizētajām sacensībām. Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām pielāgotajās sporta nodarbībās ( nodrošināts inventārs).

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts izdevumu segšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigām, ja persona turpina mācīties

125€‎/mēnesī

Personām ar invaliditāti kopš bērnības 188 EUR/MĒN

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasnieguša bērna integrācijai sabiedrībā

Izvērtējot katra individuālās vajadzības, var nodrošināt psihologa un psihosociālās konsultācijas

Kādu atbalstu, papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam, pašvaldība ir paredzējusi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības noteiktais finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ikgadējs atbalsts bērnam 75% no minimālās mēnešalgas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Saldus novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā” 5.4. punkts nosaka, ka personas, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ja Saldus novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi un ja personas līdzšinējā dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt bērnam pilnvērtīgus dzīves apstākļus.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību - dzīvokli

Kāds ir pašvaldības noteiktais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

217€‎/vienreizējs

35% no minimālās mēnešalgas

Kāds ir pašvaldības noteiktais ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

310€‎/mēnesī

Bērniem vecumā no 0-6 (ieskaitot) ir 310 EUR/MĒN Bērniem vecumā no 7-18 ir 372 EUR/MĒN

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Izvērtējot audžuģimenes un bērna vajadzības, var saņemt sociālā dienesta sniegto atbalstu un pakalpojumus (individuālās konsultācijas, grupu nodarbības)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Izvērtējot individuāli bērnu vajadzības, var palīdzēt segt ar medicīnu saistītos izdevumus (izmeklējumi, medikamenti)

Kāds ir pašvaldības noteiktais cita veida papildus atbalsts audžuģimenēm

Var saņemt psihologa, psihosociālās konsultācijas. Piedalīties izglītojošās grupu nodarbībās (Bērnu emocionālā audzināšana, Ceļvedis audzinot pusaudzi, Cieņpilna komunikācija, Bez pēriena.)

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteiktā izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Atbilstoši vispārējai kārtībai.

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Saldus sporta skolas piedāvātā infrastruktūra publiskajos laikos ir bez maksas - slidošana, peldēšana, skvošs, trenažieru zāle, tenisa laukumi u.c.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Ja Pirmsskolas iestādē mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes, tad par pirmo bērnu maksā 100% ēdināšanas maksu, par pārējiem nav jāmaksā.

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir daudzbērnu ģimenēm

Nav, tomēr ir plāni par brīvpusdienu nodrošināšanu.

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Mūzikas terapija
 • Asistenta pakalpojums (5 18 g.v.)

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Kompleksus atbalsta pasākumus bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem nodrošina daudzfunkcionālais centrs "Jumis" (Montesori nodarbības, sensorās istabas pakalpojums u.c.) Projekta " Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā" ietvaros tiek organizētas aktivitātes arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, piemēram -sajūtu pārgājieni.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir viena vecāka ģimenēm

Atbalsts piemērojas tas pats, kas pārējiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Aizbildņi nesaņem nekādu atbalstu no pašvaldības, bet ar audžuģimenēm līgumus slēdz Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un izmaksā naudas pamatojoties uz Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 24 “Par pabalstiem audžuģimenei Saldus novadā”

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Informatīvs.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Netiek sniegts nekāds atbalsts.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Tiek nodrošināts psihologs, grupu nodarbības, atkarības speciālists, sociālais rehabilitētājs, ģimenes asistents

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pašvaldības iniciatīvas pabalsti (bērna ēdināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai, veselībai)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Tiek nodrošināts psihologs, grupu nodarbības, atkarības speciālists, sociālais rehabilitētājs, ģimenes asistents

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pašvaldības iniciatīvas pabalsti (bērna ēdināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai, veselībai)

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

Izglītojošas (sociālo prasmju apgūšanai) nodarbības personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta grupa vecākiem, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Individuālas konsultācijas personām ar atkarības problēmām. Pašvaldībā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas ir aktīvas dažādu pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un citām ģimenēm, izmantojot pašvaldībā pieejamo Nevalstisko organizāciju atbalsta finansējumu līdz 3000 eiro/gadā, kā arī pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu biedrībām ES fondu vai Valsts budžeta fondu projektu īstenošanai. Ģimenēm, kurās ir personas ar invaliditāti tiek nodrošināta 100% atlaide apmeklēt basketbola spēles u.c.

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā - Saldus pilsētā - ir peldbaseins. Peldbaseinu ir iespēja apmeklēt bērniem un jauniešiem arī kā interešu izglītības audzēkņiem. PII un skolās tiek organizētas peldbaseina nodarbības kā daļa no mācību programmas, tiek īstenota sporta skolas profesionālās ievirzes programma peldēšanā un peldbaseins pieejams ikvienam. Turklāt baseinā tiek īstenoti dažādi bezmaksas projekti pieaugušo peldēšanas prasmju apguvei. Daudzbērnu ģimenēm peldbaseins ir pieejams bez maksas.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu peldbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Pašvaldība apsaimnieko baseinu un nodrošina bezmaksas nodarbības kā daļu no izglītības satura Pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestādēs, interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā. Daudzbērnu ģimenēm peldbaseins ir bezmaksas.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

bērniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, ģimeņu komplektam un daudzbērnu ģimenēm tiek piemērota atlaide vai nodrošināts pakalpojums bez maksas.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Rindā stāv pārsvarā cilvēki, kas vēlas maiņu esošajam dzīvoklim (ar vēsturiskiem līgumiem, likumā noteiktās grupas u.c.)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvojamais fonds

IR

Cilvēki pamatā vēlas dzīvokļus pilsētu (Saldus un Brocēni) tuvumā. Pieejams dzīvokļu fonds ir visā novadā, arī pagastos, taču tur neizvēlas dzīvot. Šajā gadā tika atklāta jauna daudzdzīvokļu māja pilsētas centrā, kuru radīja privāts uzņēmējs.

Kam un kāds ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvojamais fonds

Likumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja persona kļūst par aizbildni novadā dzīvojošam bērnam, tad tiek nodrošināts dzīvokļu fonds attiecīgi pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm

Tiek piešķirts mājokļa pabalsts pēc valsts likumiem. Pašvaldības dzīvokļu īres maksa ir daudz zemāka par vidējo tirgus cenu.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

(12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

-

Audžuģimenēm

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

-

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

0%

personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

0%

personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Pašvaldībā ir speciālists, kas atbild par remigrācijas jautājumiem un strādā ciešā sadarbībā ar Kurzemes Plānošanas reģionu. Turklāt pašvaldība 2023. gadā iesniedza pieteikumu Kurzemes plānošanas reģiona konkursā “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”, kurā tuvāko 3 gadu laikā realizēs Atbalsta pasākumus nodarbinātībai un uzņēmējdarbības veicināšanai par kopējo summu 96 000 eiro apmērā 3 gadu periodā.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Pašvaldībā ir atvērtas biroja telpas "Koptelpa", kuras veicina iedzīvotāju, NVO, uzņēmēju un citu grupu iesaisti un palīdz risināt nepieciešamos jautājumus, uzklausīt idejas. Realizēs grantu konkursu.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Ir pašvaldībai

Sadarbojamies programmas ietvaros, piemēram, peldbaseina pakalpojumu nodrošināšanai, Saldus sporta skolas pakalpojumu nodrošināšanai.

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldība pagājušā gadā realizēja projektu "Ģimenēm draudzīga KOPTELPA" Projekta “Ģimenēm draudzīga KOPTELPA” mērķis bija akcentēt Saldus novada vienu no prioritātēm – ģimenes ar bērniem, iekārtojot jaunatvērto Saldus novada pašvaldības koptelpu ar dažāda vecuma bērniem piemērotu infrastruktūru. “Koptelpa” kā pašvaldības iniciatīva ir plašas telpas Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā, kurās ikdienā strādā uzņēmējdarbības, sadarbības projektu un nvo jomās strādājoši speciālisti, kas organizēs daudzveidīgas kopienu iesaistes aktivitātes, konsultācijas, nodrošinās koprades telpu un tīklošanos uzņēmējiem, kā arī brīvi pieejamus darba galdus pašvaldības darbiniekiem, īpaši ārpus Saldus pilsētas (pagastos, Brocēnos u.c.), kuriem pēc vajadzības nepieciešama īslaicīga darba vieta pilsētas centrā. Mūsu novadā ir svarīgas ģimenes ar bērniem, tieši tādēļ mēs izprotam, ka šī mērķa grupa pārstāv dažādus sektorus – tie ir esošie un topošie uzņēmēji, NVO pārstāvji, aktīvie iedzīvotāji, kā arī pašvaldības speciālisti. Nereti, organizējot dažādas klātienes aktivitātes kā pasākumi, semināri, vai individuālas tikšanās, ir sarežģīti sasniegt ģimenes ar bērniem, jo ne vienmēr ģimeņu atvases ir iespējams kādam pieskatīt, turklāt telpās nav veicināta pieejamība ģimenēm ar bērniem. Tieši tāpat pašvaldības darbiniekiem ir situācijas, kad atvases ir līdzi darbā. “Koptelpā” tiek veicināta ģimenēm ar bērniem pieejama politika ne tikai attiecībā uz pašvaldības darbiniekiem, bet arī mūsu iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot lielāku šīs mērķa grupas iesaisti aktivitātēs, kā arī apmierinātākus darbiniekus. Plašāk - https://www.youtube.com/watch?v=V-2aU0LIK3k . Arī 2023. gadā startējām konkursā, taču atbalstu neguvām.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

2023. gada vasarā tika nodarbināti 108 skolēni vecumā no 15-20 gadiem šādās iestādēs kā- PII, Tūrisma centrā, Pagastu pārvaldēs, vispārējās izglītības iestādēs, bibliotēkā, jauniešu mājā kategorijās "Palīgstrādnieks" (tehniskie darbi, pasākumu organizēšana, klientu apkalpošana), "Labiekārtošanas strādnieks", "Pedagogu palīgs" un "Atrakciju uzraugs".

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Atbalstām, radot darba vietas un publicējot informāciju.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm)

Prakses vietu nodrošināšana pašvaldības iestādēs, kā arī ēnu dienu organizēšana pašvaldībā.

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Ļoti daudz nodarbību kursi tiek organizēti- topošajiem vecākiem, jaunajiem vecākiem, jauniešiem par atkarībām - https://www.facebook.com/profile.php?id=100064838405577 projekta ietvaros. Biroja telpās "KOPTELPA" tiek organizētas mācības Skolēnu Mācību uzņēmumu programmā iesaistītajiem jauniešiem uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanai darbnīcu formātā. Pašvaldība organizē emocionālās veselības kultūras un mākslas 10 nedēļu programmu ikvienam iedzīvotājam, kurš ikdienā saskaras ar emocionālās veselības izaicinājumiem - nomāktību, vientulību, depresiju, tuvinieku zaudēšanu u.c.

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

p/a “Sociālais dienests” - “Bērnu emocionālā audzināšana” – 10 nodarbības “Bez pēriena” – 6 nodarbības, “Ceļvedis audzinot pusaudzi” – 10 nodarbības. Veselības projekta ietvaros plašs piedāvājums.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Veselības projekta un citu projektu ietvaros mācības un kursi ir bezmaksas visām mērķa grupām.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē NVO u.c.)

 • Daļēji

Mūsu NVO var iesniegt projektus NVO atbalsta fondā, lai īstenotu projektus līdz 3000 eiro apmērā, organizējot dažādus kursus un mācības un citas iniciatīvas. Turklāt pašvaldība sniedz līdzfinansējumu biedrību citu projektu fondos organizētajos projektos.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

-

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Sedz izdevumus par medikamentu iegādi, ārstnieciskām manipulācijām, zobārstniecību

Ierobežota summa kalendārajā gadā - līdz 130, 00 EUR kalendārajā gadā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Ģimenes ārsts ir pieejams katrā pagastā, vismaz 1x nedēļā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Jā, ir pieejami vairāki zobārstniecības un higiēnas kabineti, turklāt pašvaldība 2021. gadā īstenojusi KOPPROJEKTU, lai radītu jaunu zobārstniecību arī ārpus Saldus pilsētas - Druvā. https://saldus.lv/pasvaldiba/projekti/posts/zobarstniecibas-izveide-druva/

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Līdz šim nav bijis pieprasījums un vajadzība, bet, ja būtu nepieciešamība, tad nodrošinātu.

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība, caur interešu izglītību, nodrošina bērniem un jauniešiem fiziskās veselības veicinošas nodarbības (piem.vingrošana, bokss, basketbols u.c.). Pašvaldība realizē Veselības projektu ar ļoti daudz fiziskās veselības veicinošiem pasākumiem -https://www.facebook.com/profile.php?id=100064838405577577/ Katrā pagastā ir Sporta darba organizators, kas aktīvi strādā, lai organizētu aktivitātes, sporta dienas, nodrošinātu sporta infrastruktūru, kas ir brīvi pieejama.

Ar lielāko prieku sniegsim ieskatu arī atbalstā, kuru sniedzam iedzīvotāju mentālās veselības uzlabošanai, kas mūsdienās ir tikpat būtiska kā fiziskā veselība - https://www.saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/saldus-novada-pasvaldiba-atver-pieteiksanos-uz-mentalas-labbutibas-pilot-programmu-kultura-uz-nosutijumu/

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība cieši sadarbojas vienlīdz ar visām NVO, tostarp NVO, kas darbojas ar ģimenēm.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Saldus novada pašvaldības projektu fonds (2023. gadā 55 000) Sabiedrības līdzdalības budžeta ideju konkurss (2023. gadā - 50 000) Ūdens un kanalizācijas pieslēgumu atbalsta fondam privātmājām 50 000 2023. gadā

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Ir gan materiālais atbalsts, gan psiholoģiskais. Nepieciešamības gadījumā koordinē un piesaista ārējos resursus, piemēram, kur ir bērni, piesaista VBTAI krīzes komandas speciālistus.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas civiliedzīvotājiem

Pašvaldība nodrošina primāro atbalstu - izmitināšanu, ēdināšanu, kā arī izglītības iespējas un bezmaksas interešu un profesionālās ievirzes izglītību. Sadarbībā ar NVO dažāda atbalsta sniegšanas koordinēšana (humānā palīdzība). Psihologa konsultācijas. Mentoru pakalpojumi.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem

Saldus dienas centrs rehabilitācijas centrā "Jumis" Saldus Jauniešu māja Brocēnu jauniešu māja Jauniešu istabas pagastos

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Pašvaldībā ir 2 jauniešu mājas - Saldus jauniešu mājā (Saldū) ar 2 darbiniekiem un Brocēnu jauniešu māja (Brocēnos) ar 1 darbinieku. Tiek veikts arī mobilais darbs ar jaunatni Saldus novada teritorijā - to veic 1 darbinieks. Kā arī 12 pagastos ir jaunatnes lietu koordinatori, kas stādā ar pagastos esošajiem jauniešiem.

Dienas centrs senioriem

IR

Dienas centri atsevišķi netiek nodalīti, katrs dienas centrs ir atvērts visām mērķa grupām, tostarp senioriem. Saldus pilsētā aktīvi darbojas "Pensionāru biedrība", kam ir atsevišķas telpas.

Bibliotēka

Katrā pagastā ir bibliotēka. Dažos pagastos ir 1 bibliotekāre, kas strādā maiņās, līdz ar to bibliotēkas darba laiks ir īsāks, bet tomēr katru dienu pieejams. Saldus pilsētā un Brocēnos, protams, arī darbojas bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

IR

Iedzīvotājiem ir pieejama ledushalle, nodrošinot hokeja pulciņu, organizējot sacensības, kā arī piedāvājot brīvos slidošanas laikus iedzīvotājiem.

Publiskais sporta centrs

IR

Saldus pilsētā ir liels sporta komplekss, tāpat arī apkārtējos pagastos ir iekārtoti lielāki un mazāki sporta centri. Iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī izglītības iestāžu āra sporta infrastruktūru, tāpat mūsu nevalstiskās organizācijas izmanto pašvaldības infrastruktūru sporta nodarbību nodrošināšanai.

Publiskā āra slidotava

IR

2023. gadā būs 4. gads, kad radām Publisko Slidotavu Saldus pilsētas centrā iedzīvotājiem bezmaksas.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Saldus novads ir viens no bagātākajiem ar sporta infrastruktūru. Saldus pilsētā vien ir pieejami 2 atjaunoti un 3 neatjaunoti sporta stadioni. Ārpus pilsētas robežām ir vairāki atjaunoti sporta stadioni ar atsevišķām āra trenažieru zonām, dažādu sporta veidu laukumiem, piemēram, volejbolam basketbola, kā arī rotaļu laukumiem.

Lūdzu, norādiet tīmekļa vietnes saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.facebook.com/Saldusjauniesumaja/ https://www.facebook.com/Brocenujauniesumaja/ https://www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/ https://www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/ https://www.facebook.com/saldusjauniesiem/ http://www.bjc.lv/ https://www.instagram.com/saldus_bjc/ https://www.facebook.com/saldus.bjc https://biblioteka.saldus.lv/ https://www.sportaskola.saldus.lv/ https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/saldu-izveidota-publiska-slidotava/ https://kultura.saldus.lv/informacija/sporta-bazes/ https://turisms.saldus.lv/kur-doties/ko-darit/sports/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

Ir bērnu laukumi visos pagastos.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

Nav

Pašvaldība organizē līdzdalības budžeta konkursu, kurā iedzīvotāji var iesniegt jebkādu mazās infrastruktūras ideju, tajā skaitā labiekārtošanas un rotaļu laukumu. Arī 2023. gada konkursā finansējumu ieguva Remtes pagasts, kurā taps rotaļu atpūtas istaba PII vecuma bērniem pils ēkā un Jaunmuižā taps basketbola laukums. Pašvaldība reaģē arī uz aktīvo iedzīvotāju vajadzībām, piemēram, Draudzības ciemā atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu realizēt basketbola laukumu.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Saldus pilsētā un Brocēnu pilsētā ir āra trenažieru laukumi senioriem. Visā novadā ir daudz pastaigu taku.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem (piem., personām riteņkrēslos)

Ja kaut ko rekonstruē no pašvaldības infrastruktūras, piemēram, izglītības iestādes, stadioni, tad vide tiek pielāgota. Vecajos objektos nav piemērota. Pilsētās vismaz 50% publiskajā infrastruktūrā veikta pieejamība, kā arī pagastu teritorijās, iespēju robežās, tiek veikta vides pieejamības uzlabošana.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pēdējos gados Saldus novadā aktīvi tiek veidota velo celiņu infrastruktūra, lai savienotu pilsētu ar pieguļošajiem pagastiem - izbūvēti veloceliņi - no Saldus līdz ciemam Novadnieku pagastā "Draudzība", no Saldus līdz Saldus pagasta ciemam "Druva", no Saldus līdz Cieceres pagasta ciemam "Oškalni".

Personām ar ierobežotām spējāmfunkcionāliem traucējumiem (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Jaunajās iestādēs, kurās veikti rekonstrukcijas darbi, piemēram, sociālais dienests, izglītības iestādes, sporta komplekss, Saldus pamatskolas dabaszinību korpuss- ir izvietotas plāksnes ar Braila rakstu kā pie kabinetiem, tā uz margām u.c. Vairumā iestāžu, protams, šāda iespēja nav, taču jebkurā jaunā projektā tā vienmēr tiek paredzēta kā nepieciešamība. Pašvaldība piedalās projektā, kurā taps rotaļu iekārtas publiskajā ārtelpā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2023. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Pabeigti Kapellera nama rekonstrukcijas darbi; Radīta eksperimentāla rekreācijas vieta pašā pilsētas centrā, Kapelleru nama sētā - POP UP iekškvartāls kā vieta pasākumiem un kopā būšanai, piknikošanai un laika pavadīšanai, uzņēmēju iesaistei un jaunu piedāvājumu radīšanai iedzīvotājiem; Atjaunots tilts pār Cieceres upi Kuldīgas ielā, kas ir arī skaists vides objekts; Izbūvēta klinšu kāpšanas siena Saldus sporta kompleksa stadionā; Brocēnu pilsētas ūdens brīvkrāns un gājēju celiņš līdz Mežaparkam; Rotaļu laukums Kalnu pagastā; Elektroautobusi skolēnu pārvadājumiem ir paredzēti iegādei (atvērts iepirkums); Pašvaldības iestāžu labierīcību telpu aprīkošana ar mazulīšu aprūpei nepieciešamo aprīkojumu; Plānoti energoefektivitātes uzlabojumi 2 PII. Druvas vidusskolas energoefektivitātes uzlabojumi. Plānota Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra pārbūve. Plānota Saldus Ezera piekrastes labiekārtošanas 2. kārta un jaunas pludmales ierīkošana. Uzsākta projekta Brocēnu Mežaparkā īstenošana "Dārza Pērles", kurā tiks izbūvētas laipas, skatu platforma ar vides pieejamību, kā arī ogu krūmi, pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldība ik gadu domā par peldvietu uzlabošanu. Saldus ezerā ir paplašināta pludmales zona, Brocēnos radīts piepūšamo atrakciju parks, Sātiņu ciemā radīts Wakeparks. Saldus un Cieceres ezeros peldsezonā uz vietas dežūrē sertificēti glābēji no pirmdienas līdz svētdienai. Pagastos ir bijušas vairākas iniciatīvas no iedzīvotāju puses, kas guvušas pašvaldības atbalstu peldvietu ierīkošanai vai sakārtošanai, piemēram, Lutriņos un Nīgrandē. Tiek plānota arī Saldus ezera pludmales atjaunošanas 2. kārta.

Kādi vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgi publiskās infrastruktūras objekti (piem., skeitparki, piknika vietas, velotrases, pastaigu takas utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Saldus pilsētā ir viens no modernākajiem un drošākajiem Baltijā skeitparkiem. Pie Brocēnu mežaparka radīta piknika un atpūtas vieta pie Ezera. Brocēnu mežaparkā ir pieejamas un uzsāktas atjaunot "Gaisa Takas", kā arī pieejamas takas. Ir izstrādāti vairāki velo maršruti aktīva dzīvesveida cienītājiem. Kalnsētas parkā radīta "Mūzikas, mīlestības un mākslas" pastaigu taka. Bērnu jaunatnes centra "Šķūnis" jauniešiem un iekšpagalms. Tehnikas ceļš autoceļa Saldus-Kuldīga posmā kā izzinošs un aizraujošs apskates maršruts. Cieceres Ezera skatu tornis.

Skip to content