Saldus novada pašvaldība

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
63807280

Aptaujas dati

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies 2 vecāki

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

Nav atšķirība, vai deklarēts viens vai abi vecāki.

Ja pašvaldībā ir deklarējies 1 vecāks

200€‎/vienreizējs

Ja pašvaldībā ir deklarējušies abi vecāki

200€‎/vienreizējs

ja piedzimst dvīņi

400€‎/vienreizējs

ja piedzimst trīnīši

600€‎/vienreizējs

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Pie bērniņa reģistrācijas Saldus novada dzimtsarakstu nodaļā jaunajiem vecākiem tiek izsniegta apliecība, sudraba karotīte ar apsveikumu (iepriekšējos gados pirms pandēmijas tika organizēts karotīšu pasniegšanas pasākums/ceremonija vairākas reizes gadā), un Latvijā izdota grāmata/albums ar pašvaldības sveicienu, kur sekot līdzi bērniņa augšanai, saņemt padomus līmēt bildes, lasīt pasakas un iepazīt šūpuļdziesmas. Atsevišķās teritoriālās vienībās kā piemēram, Kursīšu pagastā, Brocēnu pilsētā ikgadēji norit Bērnības svētki.

Vai pašvaldība finansē PII ēdināšanu pilnā apmērā

Nav

Nepilnā apmērā, tikai 5-6.gadīgajiem 100% apmērā un no vienas ģimenes, ja PII apmeklē divi vai vairāk bērni, tad par otro un katru nākamo 100% apmērā maksā pašvaldība

Vai pašvaldība PII finansē pusdienas pilnā apmērā

Nav

Vai pašvaldība finansē pusdienas izglītības iestādē pilnā apmērā visiem

Nav

1-4.klasei

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas izglītības iestādē pilnā apmērā

 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Ar 2023. gada 1. janvāri

Kurām mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas PII pilnā apmērā

 • Daudzbērnu ģimenēm

5-6.gadīgajiem 100% apmērā un vienas ģimenes ietvaros par otro un katru nākamo bērnu 100% apmērā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pilna summa par ēdināšanu)

3.3€‎/dienā

EUR 3.30-4.25

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Vienā ģimenē par otru un katru nākamo bērnu finansē 100% apmērā.

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5 4 gadīgajiem (vecāku maksājums)

3.3€‎/dienā

EUR 3.30-4.25

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pilna ēdināšanas maksa)

3.3€‎/dienā

EUR 3.30-4.25

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

3.3€‎/dienā

EUR 3.30-4.25

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5 6 gadīgajiem (vecāku maksājums no kopsummas)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (norādīt pilnu pusdienu maksa)

3.3€‎/dienā

no EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (pašvaldības maksājuma daļa)

3.3€‎/dienā

EUR 0.925- 2.23

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 1. 4.klasei (vecāku maksājuma daļa)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (pašvaldību maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 5. 6. klasei (vecāku maksājums)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (pašvaldību maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 7. 9. klasei (vecāku maksājums)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pusdienu pilna maksa)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (pašvaldības maksājums)

0€‎/dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas 10. 12.klasei (vecāku maksājums)

2€‎/dienā

EUR 2.00-3.30

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pusdienu maksa pilnā apmērā)

0€‎/dienā

Nav informācijas

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (pašvaldības maksājuma)

0€‎/dienā

Nefinansē

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII (vecāku maksājuma)

0€‎/dienā

Nav informācijas

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

IR

Jā, nodrošina

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām par maksu

IR

Jā, nodrošina

Cik liela rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

0%

Nav rindas uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērniem tiek nodrošināta iespēja novada ietvaros.

Vai pašvaldības PII ir pagarinātās bērnu dienas grupiņas diennakts grupiņas, lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku

Kalnsētas pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietā

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,54 (ieskaitot) gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Nav privāto iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5 6 gadus veciem bērniem

0€‎/mēnesī

Nav privāto iestāžu.

Cik lielā apmērā pašvaldība paredz līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

0€‎/mēnesī

Nav uzraudzības pakalpojumu sniedzēju.

Kādu citu līdzfinansējuma veidu pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem, kuri neapmeklē pašvaldības PII

Rotaļu grupa Bērnu un jauniešu centrā. Dienas centrā "Jumis" ir iespēja apmeklēt labiekārtotu infrastruktūru ar dažādām piemērotām istabām. Par novadā deklarētu bērnu apmeklējumu citās PII vai otrādi, tiek veikti starpnovadu norēķini.

Kāds ir pašvaldības atbalsts pirmsskolās vecuma bērniem ar specialām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti

Iespēja apmeklēt Kalnsētas pamatskolas speciālās izglītības programmas. Tiek nodrošināti ceļa izdevumi bērna pavadonim uz pirmsskolas izglītības iestādi. Iespēja apmeklēt daudzfunkcionālo centru ,,Jumis".

Ar kuru blakus pašvaldību sadarbojaties, lai nodrošinātu vietu bērnam PII (t.sk. privāto vai pašvaldības PII)

Nesadarbojamies, jo spējam nodrošināt nepieciešamās vietas.

Nesadarbojamies, jo spējam nodrošināt nepieciešamās vietas.

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 1. klases skolēniem

50€‎/vienreizējs

Cik lielā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu 10. klases skolēniem

0€‎/vienreizējs

Finansiāls atbalsts vidusskolēniem ,,Medusmaize" par labiem sasniegumiem mācībās.

Kādu atbalstu pašvaldība nodrošina citu klašu skolēniem

Pašvaldība nodrošina e-talonu apmaksu sabiedriskajā autotransportā, pārvadājumus ar pašvaldības transportu obligātā izglītības vecuma bērniem. Ēdināšanas izdevumus 1.-4. klases bērniem un 5 un 6-gadīgo vecuma bērniem 1EUR apmērā. Finansiāls atbalsts vidusskolēniem ,,Medusmaize" par labiem sasniegumiem mācībās. Pašvaldības finansējums 10 EUR apmērā mācību līdzekļu iegādei un 14 EUR apmērā mācību ekskursijām katram izglītojamajam. Mācību platformu ,,Soma.lv" un ,,Uzdevumi.lv" iegādei. Finansiāls atbalsts interešu programmu realizācijā gan skolās, gan pirmsskolās, gan profesionālajā ievirzē.

Kāds ir pašvaldības piedāvājums pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

- Pašvaldība finansē 6 interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem, kas tiek realizētas Saldus Bērnu un jaunatnes centrā. - No 2022.gada 1.septembra pašvaldība finansē 16 interešu izglītības programmas 10 pirmsskolas izglītības iestādēs. - No pašvaldības līdzekļiem interešu izglītība pirmsskolas vecuma bērniem tiek finansēta arī, lai tā notiktu Saldus māksalas skolā kā sagatavošanas programma topošajiem mākslas skolas audzēkņiem.

Kāds ir pašvaldības finansiālais atbalsts vecākiem pirmsskolas bērniem ārpusstundu nodarbībām

Saldus novadā pirmskkolas vecuma bērniem interešu izglītība ir bezmaksas pakalpojums.

Skolēnam

50€‎/vienreizējs

Uzsākot mācības 1. klasē.

Skolēnam no daudzbērnu ģimenes

50€‎/vienreizējs

Uzsākot 1. klasi.

Skolēnam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē

0€‎/vienreizējs

Skolēnam ar invaliditāti

0€‎/vienreizējs

uzsākot 1. klasē 50 eur

Skolēnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

50€‎/vienreizējs

Ikgadējs 50 eur pabalsts ģimenei ar maznodrošinātā statusu bērnu vajadzību nodrošināšanai skolā - drēbes, mācību līdzekļi u.c.

Skolēnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

50€‎/vienreizējs

Ikgadējs 50 eur pabalsts ģimenei ar trūcīgā statusu bērnu vajadzību nodrošināšanai skolā - drēbes, mācību līdzekļi u.c.

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/mēnesī

Vidusskolēniem par labiem sasniegumiem mācībās.

Studentiem

500€‎/mēnesī

Skolēniem audzēkņiem

100€‎/gadā

Studentiem

500€‎/gadā

Skolēniem audzēkņiem

Interešu izglītības audzēkņiem nodarbībās visi izmantojamie materiāli ir bez maksas.

Kādu cita veida atbalstu nodrošina pašvaldība Piemēram, stipendijas vai sedz studiju maksu

Iespēja pretendēt uz stipendiju ,,Medusmaize" studentiem un vidusskolēniem. Saldus novadā ir pieejamas divas stipendijas. Vidusskolēnu “Medusmaize” – tiek piešķirta vidusskolēniem, kuri mācās Saldus novada izglītības iestādēs un kuru vidējais vērtējums semestros ir virs astoņām ballēm. Katru semestri tie ir vairāk nekā 60 jaunieši. Studentu “Medusmaize” – katru gadu tiek piešķirta stipendija vismaz diviem studentiem visu bakalaura studiju laiku, lai atgrieztos un pielietotu savas zināšanas Saldus novadā.

Vai pašvaldības teritorijā ir nodrošināts bezmaksas sabieriskais transports visiem bērniem

Pašvaldība ir izsniegusi e-talonus visiem bērniem, kuri tos var izmantot neierobežotu braucienu skaitu, piemēram, ne tikai uz skolu un atpakaļ, bet arī uz interešu vai profesionālās izglītības nodarbībām.

Kādus atvieglojumus sabiedriskā transporta izmaksām pašvaldība nodrošina personām ar III invaliditātes grupu

nav

Vai pašvaldībā tiek nodrošināts skolas transports

IR

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz interešu izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Šāda veida pakalpojums ir neizdevīgs interešu izglītības audzēkņiem, jo audzēkņu izvēlētās interešu izglītības nodarbības norisinās dažādos laikos, līdz ar to, ja vienam nodarbības beigsies piem.plkst.15 un citam piem.plkst.18, tad tam, kuram nodarbības beigsies ātrāk vienmēr būs jāgaida uz pārējiem. Šo laiku bērni var izmantot lietderīgāk ne gaidot, kamēr katram beigsies individuāli izvēlētās interešu izglītības nodarbības. Saldus novadā interešu izglītību nodarbību pārklājums ir gana plašs arī ārpuss pilsētas robežām - skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, tāpēc ne visiem ir nepieciešamība kaut kur braukt, lai apmeklētu interešu izglītības nodarbības. Taču pašvaldība nodrošina transportu PII grupām uz baseina nodarbībām no plkst. 09:00-15:00,nogādājot un atvedot atpakaļ katru PII grupiņu uz/no baseina nodarbībām.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no audžuģimenes vai ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam ar invaliditāti

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

IR

Jebkurš skolēns, kurš deklarēts ārpus pilsētas robežām var braukāt sabiedriskajā transportā bez maksas gan uz skolu, gan uz interešu izglītību.

Vai pašvaldība nodrošina transportu uz profesionālās izglītības nodarbībām un atpakaļ (papildus skolas transportam) visiem bērniem

IR

Tomēr visi bērni var izmantot savus e-talonus nokļūšanai ar sabiedrisko transportu, savukārt atsevišķos gadījumos pašvaldība transportu nodrošina, piemēram, 1x nedēļā no tālākiem pagastiem nokļūšanai pie speciāla pedagoga.

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam ar invaliditāti

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

Nav

Atsevišķi mērķa grupas netiek izdalītas

Kāds ir vecāku līdzmaksājums, ja pašvaldība kompensē transporta izdevumus

 • vecāki maksā 0%

Kāds ir vecāku līdzmaksājums transporta nodrošināšanai uz sacensībām olimpiādēm konkursiem

 • vecāki maksā 0%

Saldus Bērnu un jaunatnes centra rīkotajos konkursos transporta izdevumus uz konkursu 2.kārtu, finālu (kas notiek dažādās Latvijas pilsētās) finansē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (pašvaldība), vecākiem par to nav jāveic nekāda veida līdzmaksājums.

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība nodrošina savas pašvaldības teritorijā

 • Dejas
 • Teātris
 • Mūzika
 • Māksla
 • Tehniskā jaunrade**
 • Folklora
 • Vides izglītība
 • Sports
 • Cits

Cits -Digitālo prasmju nodarbības. Vairākām no iepriekš minētajām nodarbībām ir dažādi nodarbību veidi (piem.tautas dejas, mūsdienu dejas).

Kādas interešu izglītības nodarbības pašvaldība piedāvā ārpus savas pašvaldības teritorijas

 • Nenodrošina

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina interešu izglītības nodarbību dalības maksu visiem bērniem

No 2022.gada interešu izglītība pašvaldībā ir bez maksas (bez vecāku līdzfinansējuma).

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mākslas skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mākslas skolā

Saldus Mākslas skola piedāvā Vizuāli plastiskā māksla 7 gadu programmu un Interešu izglītības programmas: Zīmulīši, Sagatavošana, Arhitektūra un Jauniešu studija.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5, 00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mākslas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama mūzikas skolā

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas mūzikas skolā

Saldus Mūzikas skola piedāvā izglītības programmas: Taustiņinstrumentu spēle: 1) klavierspēle; 2) ērģeļspēle; 3) akordeona spēle. Stīgu instrumentu spēle: 1) vijoļspēle; 2) kokles spēle; 3) ģitāras spēle. Pūšaminstrumentu spēle: 1) flautas spēle; 2) klarnetes spēle; 3) saksofona spēle; 4) trompetes spēle; 5) mežraga spēle; 6) eifonija spēle; 7) trombona spēle; 8) tubas spēle. Sitaminstrumentu spēle un vokālā mūzika – Kora klase. Saldus Mūzikas skola piedāvā arī izglītības programmas īstenošanu Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5,00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā mūzikas skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai mūzikas skolā

Instrumentu noma, mācību līdzekļu iegāde, mūzikas instrumentu apkope, mūzikas instrumentu aksesuāru un detaļu iegāde, pieredzes braucienu un mācību ekskursiju atmaksa, e-talonu atmaksa sabiedriskajā transportā.

Vai pašvaldības iedzīvotājiem ir pieejama sporta skola

 • Jā, atrodas pašvaldībā

Kāda veida profesionālās ievirzes programmas tiek nodrošinātas sporta skolā

Saldus Sporta skola iedāvā apgūt basketbolu, futbolu, vieglatlētiku, svarcelšanu, orientēšanos, grieķu romiešu cīņu, peldēšanu; no 2022./2023. gada, pievienojot Brocēnu bērnu un jauniešu sporta skolu, piedāvās apgūt arī hokeju, futbolu, smaiļošanu, kanoe airēšanu.

Kāds ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

 • Daļējs līdzfinansējums

5,00 EUR

Cik liels ir vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā skolas vecuma bērniem

5€‎/mēnesī

Kādām mērķa grupām pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā sporta skolā

 • Audžuģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošām personām
 • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Daudzbērnu ģimenēm maksa 50% apmērā

Bērnam no daudzbērnu ģimenes

2.5€‎/mēnesī

Bērnam no audžuģimenes vai ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam

0€‎/mēnesī

Bērnam ar invaliditāti

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar maznodrošinātā statusu

0€‎/mēnesī

Bērnam no ģimenes ar trūcīgā statusu

0€‎/mēnesī

Kādu papildus atbalstu mērķa grupām pašvaldība sniedz profesionālās ievirzes izglītībai sporta skolā

Atbalsts izlases kandidātiem vai izlases dalībniekiem sporta ekipējuma iegādei ( sporta tērpi, apavi). Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem -izvērtētas iespējas iegādāties sporta ekipējumu. Atlaides baseina apmeklējumam- invalīdiem, bērniem līdz 8 gadu vecumam. Transporta izdevum atmaksa braucieniem uz izglītojamo programmu sporta federāciju organizētajām sacensībām. Daļēja ēdināšanas un naktsmītņu atmaksa braucieniem uz izglītojamo programmu sporta federāciju organizētajām sacensībām. Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām pielāgotajās sporta nodarbībās ( nodrošināts inventārs).

Kāds ir ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības

109€‎/mēnesī

Personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 EUR/MĒN

Kāds pašvaldībā ir psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā

Izvērtējot katra individuālās vajadzības, var nodrošināt psihologa un psihosociālās konsultācijas

Kādu atbalstu pašvaldība ir paredzējusi papildus valstī noteiktajam minimālajam atbalstam ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

 • Finansiāls atbalsts

Kāds ir pašvaldības papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Ikgadējs atbalsts bērnam 75% no minimālās mēnešalgas

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem

Saldus novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā” 5.4. punkts nosaka, ka personas, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ja Saldus novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi un ja personas līdzšinējā dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt bērnam pilnvērtīgus dzīves apstākļus.

Vai bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu

Tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību - dzīvokli

Kāds ir pašvaldības nodrošinātais pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei

175€‎/vienreizējs

35% no minimālās mēnešalgas

Kāds ir ikmēneša pabalsts audžuģimenei specializētajai audžuģimenei bērna uzturam, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā

250€‎/mēnesī

Bērniem vecumā no 7-18 ir 300 EUR/MĒN

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus atbalsts audžuģimenēm *

 • Cita veida atbalsts

Izvērtējot audžuģimenes un bērna vajadzības, var saņemt sociālā dienesta sniegto atbalstu un pakalpojumus (individuālās konsultācijas, grupu nodarbības)

Kāds ir pašvaldības noteiktais papildus finansiālais atbalsts audžuģimenēm

Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ir audžuģimenēm

Var saņemt psihologa, psihosociālās konsultācijas. Piedalīties izglītojošās grupu nodarbībās (Bērnu emocionālā audzināšana, Ceļvedis audzinot pusaudzi, Cieņpilna komunikācija, Bez pēriena.)

Kāda ir pašvaldības noteiktā ikmēneša izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei

0€‎/mēnesī

Kāda ir pašvaldības noteikta izmaksājamā atlīdzība audžuģimenei, ja periods ir mazāks par 1 mēnesi

0€‎/vienreizējs

Kādā apmērā pašvaldība nodrošina pabalstu aizbildnim papildus valsts piešķirtajam

0€‎/mēnesī

Vai pašvaldība izvērtē ģimenes materiālo stāvokli, lai piešķirtu pašvaldības noteikto atbalstu kā daudzbērnu ģimenei

IR

Vai pašvaldībā papildus ēdināšanai, transportam, interešu un profesionālajai izglītībai ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • Cita veida atbalsts

Daudzbērnu ģimenēm 50% atvieglojums baseina maksai.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

Ja Pirmsskolas iestādē mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes, tad par pirmo bērnu maksā 100% ēdināšanas maksu, par pārējiem nav jāmaksā.

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm

-

Kāds ir pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

 • Pašvaldība iesaistās sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanā
 • Mūzikas terapija

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti

Kompleksus atbalsta pasākumus bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem nodrošina daudzfunkcionālais centrs "Jumis" (Montesori nodarbības, sensorās istabas pakalpojums u.c.)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts viena vecāka ģimenēm

 • Nav

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā viena vecāka ģimenēm

Atbalsts piemērojas tas pats, kas pārējiem.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

 • Cita veida atbalsts

Aizbildņi nesaņem nekādu atbalstu no pašvaldības, bet ar audžuģimenēm līgumus slēdz Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” un izmaksā naudas pamatojoties uz Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 24 “Par pabalstiem audžuģimenei Saldus novadā”

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Informatīvs.

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm, kurās veic aprūpētāja funkciju

Netiek sniegts nekāds atbalsts.

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Tiek nodrošināts psihologs, grupu nodarbības, atkarības speciālists, sociālais rehabilitētājs

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

Pašvaldības iniciatīvas pabalsti (bērna ēdināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai, veselībai)

Vai pašvaldībā ir papildus atbalsts trūcīgām ģimenēm

 • Finansiāls atbalsts
 • Cita veida atbalsts

Kāds cita veida papildus atbalsts ir pašvaldībā trūcīgām ģimenēm

Tiek nodrošināts psihologs, grupu nodarbības, atkarības speciālists, sociālais rehabilitētājs

Kāds cita veida papildus finansiālais atbalsts ir trūcīgām ģimenēm

Pašvaldības iniciatīvas pabalsti (bērna ēdināšanai un pamatvajadzību nodrošināšanai, veselībai)

Kāds ir pašvaldības sniegtais papildus atbalsts citām mērķa grupām, kuras nav minētas iepriekš

-

Vai pašvaldībā tiek nodrošinātas peldbaseina nodarbības

 • Jā, pašvaldībā

Pašvaldības teritorijā - Saldus pilsētā - ir peldbaseins. Peldbaseinu ir iespēja apmeklēt bērniem un jauniešiem arī kā interešu izglītības audzēkņiem.

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pelbaseina nodarbībām

 • Daudzbērnu ģimenēm
 • Senioriem
 • Visiem bērniem

Pašvaldība apsaimnieko baseinu un nodrošina bezmaksas nodarbības kā daļu no izglītības satura Pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestādēs, interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā.

Kādā apmērā pašvaldība sedz pelbaseina nodarbību samaksu mērķagrupām

bērniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, ģimeņu komplektam un daudzbērnu ģimenēm tiek piemērota atlaide.

Vai pašvaldībā ir dzīvokļu rinda

 • Ir rinda (garāka par 1 gadu)

Rindā stāv pārsvarā cilvēki, kas vēlas maiņu esošajam dzīvoklim (ar vēsturiskiem līgumiem, likumā noteiktās grupas u.c.)

Vai pašvaldībā ir nodrošināts dzīvokļu fonds

IR

Cilvēki pamatā vēlas dzīvokļus pilsētu (Saldus un Brocēni) tuvumā. Pieejams dzīvokļu fonds ir visā novadā, arī pagastos, taču tur neizvēlas dzīvot.

Kāds un kam ir pieejamais pašvaldības nodrošinātais dzīvokļu fonds

Likumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja persona kļūst par aizbildni novadā dzīvojošam bērnam, tad tiek nodrošināts dzīvokļu fonds attiecīgi pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Vai pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju

 • Jā, nodrošina bāreņiem
 • Jā, nodrošina bez vecāku gādības palikušiem bērniem (ārpus ģimenes aprūpē esošām personām)
 • Jā, maznodrošinātām ģimenēm

Tiek piešķirts mājokļa pabalsts pēc valsts likumiem. Pašvaldības dzīvokļu īres maksa ir daudz zemāka par vidējo tirgus cenu.

Daudzbērnu ģimenēm

50%

(12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

0%

-

Audžuģimenēm

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Ģimenēm, kurās ir divi bērni

0%

-

Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu

0%

personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Ģimenēm ar trūcīgā statusu

0%

personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Viena vecāka ģimenēm

0%

Bārenim un bez vecāku apgādības palikušajam bērnam

50%

3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā

Kādā veidā pašvaldība iesaistās remigrācijas programmā

 • Ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos

Pašvaldībā ir speciālists, kas atbild par remigrācijas jautājumiem un strādā ciešā sadarbībā ar Kurzemes Plānošanas reģionu.

Kādu atbalstu pašvaldība sniedz remigrantiem

Atbalsts atsevišķs netiek piešķirts, taču pašvaldībā ir atvērta "Koptelpa", kura veicina iedzīvotāju, NVO, uzņēmēju un citu grupu iesaisti un palīdz risināt nepieciešamos jautājumus.

Vai pašvaldības iestādēm un vai kapitālsabiedrībām ir sadarbība ar programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība

 • Neesam informēti, kā varam iesaistīties

Vai pašvaldība piedalās programmā Ģimenei draudzīga darbavieta

Pašvaldība šajā gadā realizē projektu "Ģimenēm draudzīga KOPTELPA" Projekta “Ģimenēm draudzīga KOPTELPA” mērķis ir akcentēt Saldus novada vienu no prioritātēm – ģimenes ar bērniem, iekārtojot jaunatvērto Saldus novada pašvaldības koptelpu ar dažāda vecuma bērniem piemērotu infrastruktūru. “Koptelpa” kā pašvaldības iniciatīva ir plašas telpas Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā, kurās ikdienā strādā uzņēmējdarbības, sadarbības projektu un nvo jomās strādājoši speciālisti, kas organizēs daudzveidīgas kopienu iesaistes aktivitātes, konsultācijas, nodrošinās koprades telpu un tīklošanos uzņēmējiem, kā arī brīvi pieejamus darba galdus pašvaldības darbiniekiem, īpaši ārpus Saldus pilsētas (pagastos, Brocēnos u.c.), kuriem pēc vajadzības nepieciešama īslaicīga darba vieta pilsētas centrā. Mūsu novadā ir svarīgas ģimenes ar bērniem, tieši tādēļ mēs izprotam, ka šī mērķa grupa pārstāv dažādus sektorus – tie ir esošie un topošie uzņēmēji, NVO pārstāvji, aktīvie iedzīvotāji, kā arī pašvaldības speciālisti. Nereti, organizējot dažādas klātienes aktivitātes kā pasākumi, semināri, vai individuālas tikšanās, ir sarežģīti sasniegt ģimenes ar bērniem, jo ne vienmēr ģimeņu atvases ir iespējams kādam pieskatīt, turklāt telpās nav veicināta pieejamība ģimenēm ar bērniem. Tieši tāpat pašvaldības darbiniekiem ir situācijas, kad atvases ir līdzi darbā. “Koptelpā” tiks veicināta ģimenēm ar bērniem pieejama politika ne tikai attiecībā uz pašvaldības darbiniekiem, bet arī mūsu iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot lielāku šīs mērķa grupas iesaisti aktivitātēs, kā arī apmierinātākus darbiniekus.

Vai pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar NVA

IR

Vai pašvaldība atbalsta nodarbinātību papildus NVA programmai

IR

Atbalstām, radot darba vietas, sedzot līdzfinansējumu, publicējot informāciju. 2022. gadā 110 bērni bija nodarbināti.

Kāds ir pašvaldības atbalsts nodarbinātībai papildus NVA programmai (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pāsvaldības iestādēm)

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm, pagastu un pilsētas pārvaldēm. Lielākais darba vietu skaits tika nodrošināts tieši pašvaldības iestādēs (110 darba vietas).

https://izglitiba.saldus.lv/aktuali/aktualitates/posts/sakusies-pieteiksanas-skolenu-vasaras-darbam/

Vai pašvaldība organizē kursus un mācības (piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.)

IR

Ļoti daudz nodarbību kursi tiek organizēti- topošajiem vecākiem, jaunajiem vecākiem, jauniešiem par atkarībām. https://www.facebook.com/people/Vesel%C4%ABbas-projekts-Saldus-novad%C4%81/100064838405577/

Kādus kursus un mācības ģimenēm pašvaldība organizē

p/a “Sociālais dienests” nodrošina sekojošas izglītojošas nodarbības vecākiem: “Bērnu emocionālā audzināšana” – 10 nodarbības “Bez pēriena” – 6 nodarbības “Ceļvedis audzinot pusaudzi” – 10 nodarbības

Vai pašvaldības organizētie kursi un mācības ir bezmaksas

Pedagogiem un atbalsta personālam organizētie kursi ir bez maksas - tos sedz pašvaldība.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā pašvaldības organizētos kursus un mācības

Veselības projekta un citu projektu ietvaros mācības un kursi ir bezmaksas visām mērķa grupām.

Vai pašvaldība sedz dalības maksu kursiem un mācībam, kuras nav vietējās pašvaldības organizētas (organizē citas biedrības, NVO u.c.)

 • Daļēji

Mūsu NVO var pieteikt projektu 400 eur apmērā, lai apmaksātu lektorus vai dalības konkrētās jomās, piemēram, senioriem, ģimenēm u.c.

Kurām mērķagrupām un kādā apmērā pašvaldība apmaksā citu organizētos kursus un mācības

-

Kurām mērķagrupām pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai

 • Ģimenēm ar maznodrošinātā statusu
 • Ģimenēm ar trūcīgā statusu

Kādu materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai sniedz pašvaldība mērķagrupu ģimenēm

Sedz izdevumus par medikamentu iegādi, ārstnieciskām manipulācijām, zobārstniecību

Ierobežota summa kalendārajā gadā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* pediatra pakalpojumi

IR

Ģimenes ārsts ir pieejams katrā pagastā, vismaz 1x nedēļā

Vai pašvaldībā ir pieejami regulāri* zobārstniecības pakalpojumi

IR

Jā, ir pieejami vairāki zobārstniecības un higiēnas kabineti, turklāt pašvaldība īstenojusi KOPPROJEKTU, lai radītu jaunu zobārstniecību arī ārpus Saldus pilsētas - Druvā. Projekts tika izvirzīts "Dižprojekta" balvai LEADER programmā. https://saldus.lv/pasvaldiba/projekti/posts/zobarstniecibas-izveide-druva/

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Bērniem

IR

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs un krīzes centrs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Vai pašvaldība organizē sadarbojas ar citām iestādēm pašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai paliatīvās aprūpes pacientiem

IR

Līdz šim nav bijis pieprasījums un vajadzība, bet, ja būtu nepieciešamība, tad nodrošinātu.

Vai pašvaldība organizēsadarbojas ar citām iestādēmpašvaldībām psihologa konsultāciju nodrošināšanai personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Nav

Nodrošinām paši un iepērkam arī ārpakalpojumu no privātajiem psihologiem. Psihologs netiek atteikts nevienos gadījumos.

Kā pašvaldība nodrošina fiziskās veselības veicināšanu iedzīvotājiem

Pašvaldība, caur interešu izglītību, nodrošina bērniem un jauniešiem fiziskās veselības veicinošas nodarbības (piem.vingrošana, bokss, basketbols u.c.). Pašvaldība realizē Veselības projektu ar ļoti daudz fiziskās veselības veicinošiem pasākumiem -https://www.facebook.com/people/Vesel%C4%ABbas-projekts-Saldus-novad%C4%81/100064838405577/ Katrā pagastā ir Sporta darba organizators, kas aktīvi strādā, lai organizētu aktivitātes, sporta dienas, nodrošinātu sporta infrastruktūru, kas ir brīvi pieejama.

Vai pašvaldība sadarbojas ar NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Pašvaldība cieši sadarbojas vienlīdz ar visām NVO, tostarp NVO, kas darbojas ar ģimenēm.

Vai pašvaldība organizē ikgadējos atklātos konkursus NVO, kuras darbojas ar ģimenēm

IR

Saldus novada pašvaldības projektu fonds (50 000) Vispārīgā projektu programma (2022.gadā 21 000 euro) Tūrisma attīstības programma (2022.gadā 6 000 euro) Covid 19 seku mazināšanas projektu programma (2022.gadā 10 000 euro) Jauniešu projektu programma (2022.gadā 5 000 euro) “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma. (2022.gadā 8 000 euro). Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds (15 000). Sabiedrības līdzdalības budžeta ideju konkurss (30 000)

Sociālā darba speciālistu skaita nodrošinājums

IR

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

IR

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijās

Ir gan materiālais atbalsts, gan psiholoģiskais. Nepieciešamības gadījumā koordinē un piesaista ārējos resursus, piemēram, kur ir bērni, piesaista VBTAI krīzes komandas speciālistus.

Kādu atbalstu pašvaldība ir sniegusi unvai sniedz Ukrainas kara bēgļiem

Primāro atbalstu (izmitināšanu un ēdināšanu). Sadarbībā ar NVO dažāda atbalsta sniegšanas koordinēšana (humānā palīdzība). Psihologa konsultācijas. Mentora pakalpojumu.

Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Ir (vismaz 1 centrs)

Pašvaldībā ir 2 jauniešu mājas - Saldus jauniešu mājā (Saldū) ar 2 darbiniekiem un Brocēnu jauniešu māja (Brocēnos) ar 1 darbinieku. Tiek veikts arī mobilais darbs ar jaunatni Saldus novada teritorijā - to veic 1 darbinieks. Kā arī 12 pagastos ir jaunatnes lietu koordinatori, kas stādā ar pagastos esošajiem jauniešiem.

Dienas centrs senioriem

IR

Dienas centri atsevišķi netiek nodalīti, katrs dienas centrs ir atvērts visām mērķa grupām, tostarp senioriem. Saldus pilsētā aktīvi darbojas "Pensionāru biedrība", kam ir atsevišķas telpas.

Bibliotēka

Katrā pagastā ir bibliotēka. Dažos pagastos ir 1 bibliotekāre, kas strādā maiņās, līdz ar to bibliotēkas darba laiks ir īsāks, bet tomēr katru dienu pieejams. Saldus pilsētā un Brocēnos, protams, arī darbojas bibliotēkas.

Publiskā ledushalle

IR

Iedzīvotājiem ir pieejama ledushalle, nodrošinot hokeja pulciņu, organizējot sacensības, kā arī piedāvājot brīvos slidošanas laikus iedzīvotājiem.

Publiskais sporta centrs

IR

Saldus pilsētā ir liels sporta komplekss, tāpat arī apkārtējos pagastos ir iekārtoti lielāki un mazāki sporta centri. Iedzīvotāji ir aicināti izmantot arī izglītības iestāžu āra sporta infrastruktūru, tāpat mūsu nevalstiskās organizācijas izmanto pašvaldības infrastruktūru sporta nodarbību nodrošināšanai.

Publiskā āra slidotava

IR

2022. gadā būs 3. gads, kad radām Publisko Slidotavu Saldus pilsētas centrā iedzīvotājiem bezmaksas.

Publiskie sporta laukumi, stadioni

Saldus novads ir viens no bagātākajiem ar sporta infrastruktūru. Saldus pilsētā vien ir pieejami 2 atjaunoti un 3 neatjaunoti sporta stadioni. Ārpus pilsētas robežām ir vairāki atjaunoti sporta stadioni ar atsevišķām āra trenažieru zonām, dažādu sporta veidu laukumiem, piemēram, volejbolam basketbola, kā arī rotaļu laukumiem.

Lūdzu, norādiet mājaslapu saites, kur var atrast informāciju par pašvaldībā pieejamo publisko infrastruktūruDienas centrs bērniem un jauniešiemJaunatnes iniciatīvu centrsDienas centrs senioriemBibliotēkaPubliskā ledushallePubliskais sporta centrsPubliskā āra slidotavaPubliskie sporta laukumi, stadioni!

https://www.facebook.com/Saldusjauniesumaja/ https://www.facebook.com/Brocenujauniesumaja/ https://www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/ https://www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/ https://www.facebook.com/saldusjauniesiem/ http://www.bjc.lv/ https://www.instagram.com/saldus_bjc/ https://www.facebook.com/saldus.bjc https://biblioteka.saldus.lv/ https://www.sportaskola.saldus.lv/ https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/saldu-izveidota-publiska-slidotava/ https://kultura.saldus.lv/informacija/sporta-bazes/ https://turisms.saldus.lv/kur-doties/ko-darit/sports/

Vai pašvaldībā ir bērnu rotaļu laukumi (rotaļu laukumu komplekss ar vismaz 4 dažadiem bērnu rotaļu elementiem vai tie apvienoti 1 rotaļu elementā)

 • Daļēji (ja ir bērnu laukumi, bet nav katrā pašvaldibas pagastā)

Ir bērnu laukumi gandrīz visos pagastos. Aptuveni 14 no 19 pagastos ir rotaļu laukumi.

Vai pašvaldība finansēlīdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidiatjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos

Nav

Vairs nefinansē, bet līdz 2021. gadam bija pieejams fonds daudzdzīvokļu dzīvojamo māju zemesgabalu labiekārtošanai. Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šim mērķim bija ap 50 000 eiro. Pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu 80% apmērā no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10 000 EUR vienas mājas projekta īstenošanai. Finansējums pieejams ieceres dokumentācijas izstrādei, iebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvdarbiem (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), bērnu rotaļu laukumu būvdarbiem (ieskaitot aprīkojuma elementus), zaļo zonu labiekārtošanai, pagalma apgaismojuma būvdarbiem, ūdensvadu un citu komunikāciju būvdarbiem, būvdarbiem, kas nodrošina vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām.

Vai pašvaldībā ir aktīvās atpūtas vietas senioriem (āra trenažieri, u.c.)

Saldus pilsētā un Brocēnu pilsētā ir āra trenažieru laukumi senioriem. Visā novadā ir daudz pastaigu taku.

Vecākiem ar ratiņiem, personām ar ierobežotām spējām (piem., personām riteņkrēslos)

Ja kaut ko rekonstruē no pašvaldības infrastruktūras, piemēram, izglītības iestādes, stadioni, tad vide tiek pielāgota. Vecajos objektos nav piemērota. Pilsētās vismaz 50% publiskajā infrastruktūrā veikta pieejamība, taču pagastos šis rādītājs ir zemāks.

Riteņbraucējiem (veloceliņi, novietnes, u.c.)

Pēdējos gados Saldus novadā aktīvi tiek veidota velo celiņu infrastruktūra, lai savienoti pilsētu ar pieguļošajiem pagastiem kā Novadnieku pagasts (ar ciemu "Draudzība"), Saldus pagasts ar ciemu "Druva", Cieceres pagasts ar ciemu "Oškalni". Ik gadu iedzīvotāji Mobilitātes nedēļas ietvaros atzīmē viņuprāt nepieciešamās velo novietņu vietas. 2021. gadā velo novietnes tika izvietotas pie visām Saldus novada vidusskolām, tomēr velo novietnes vēl joprojām trūkst novada teritorijā, tostarp, Saldus pilsētā.

Personām ar ierobežotām spējām (piem., personām ar redzes traucējumiem)

Jaunajās iestādēs, kurās veikti rekonstrukcijas darbi, piemēram, sociālais dienests, izglītības iestādes, sporta komplekss - ir izvietotas plāksnes ar Braila rakstu kā pie kabinetiem, tā uz margām u.c. Vairumā iestāžu, protams, šāda iespēja nav, taču jebkurā jaunā projektā tā vienmēr tiek paredzēta kā nepieciešamība. Publiskajā ārtelpā nav piemērota infrastruktūra.

Kādi ir jaunie pašvaldības objekti (paredzēti vai jau izbūvēti), infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm

Veloceliņš "Saldus-Draudzība", kas tiks atklāts 2022. gada oktobrī. Veloceliņš "Saldus pilsētas centrs - Saldus pilsētas robeža/Skatu laukums", kuru atklāja 2022. gada vasarā -https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/izbuvets-jauns-gajeju-un-velosipedistu-cels-uz-pasaules-malu/ 3x 3 basketbola laukuma izbūve Draudzībā - tiks atklāts 2022. gada oktobrī -https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/draudziba-uzsakti-3x3-basketbola-laukuma-izbuves-darbi/ Saldus pamatskolas jaunais "Dabaszinību korpuss" - multifunkcionāls korpuss skolēnu intereses veicināšanai par dabaszinībām, tehnoloģijām un valodām - https://saldus.lv/par-mums/aktualitates/posts/zinibu-diena-atklaj-saldus-pamatskolas-jauno-dabaszinibu-eku/ Ziemas sezonā tiek uzklāts ledus Publiskajai slidotavai ārā Atjaunota pastaigu taka gar Cieceres upi. Ogu krūmu takas izveide Brocēnu Mežaparkā, Saldus KOPTELPA kā vieta aktīviem iedzīvotājiem, NVO un uzņēmējiem, kas ir bērniem draudzīga un aicina ikvienu ierasties uz konsultāciju, semināriem, pasākumiem ar bērniem. Vairāki pašvaldības īpašumi tika iznomāti privātajiem uzņēmējiem, lai radītu ģimenēm ar bērniem draudzīgus pakalpojumus kā ūdens piepūšamo atrakciju parks, WAKE parks, ZEZER kuģītis. Jauna, interaktīva ekspozīcija Ezeres Muitas Namā par 2. pasaules kara notikumiem, kas atklāta 2021. gada decembrī. Saldus Bērnu un jaunatnes centra rekonstrukcijas darbi. Saldus peldbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, ko atklāja 2022. gada 4. oktobrī. 2022. gada jūnijā uzsākti Kapelleru nama būvdarbi projekta “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana Striķu ielā 7, Saldū” ietvaros. Dibināta jauna PI iestāde "Punktiņi" ar 4 realizācijas vietām pagastos - Pampāļos, Kursīšos, Ezerē, Rubā.

Kā pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas

Pašvaldība ik gadu domā par peldvietu uzlabošanu. Saldus ezerā ir paplašināta pludmales zona, Brocēnos radīts piepūšamo atrakciju parks, Sātiņu ciemā radīts Wakeparks. Saldus un Cieceres ezeros peldsezonā uz vietas dežūrē sertificēti glābēji no pirmdienas līdz svētdienai. Pagastos ir bijušas vairākas iniciatīvas no iedzīvotāju puses, kas guvušas pašvaldības atbalstu peldvietu ierīkošanai vai sakārtošanai, piemēram, Lutriņos un Nīgrandē.

Kādas vēl pašvaldībā ir ģimenēm draudzīgas publiskās infrastruktūras (piem., skeitparki, piknika vietas, velo trases, pastaigu takas, nožogoti suņu laukumi, utt.) *tajā skaitā jauniešiem piemērotas atpūtas vietas

Saldus pilsētā ir viens no modernākajiem un drošākajiem Baltijā skeitparkiem. Pie Brocēnu mežaparka radīta piknika un atpūtas vieta pie Ezera. Brocēnu mežaparkā ir pieejamas un uzsāktas atjaunot "Gaisa Takas", kā arī pieejamas takas. Ir izstrādāti vairāki velo maršruti aktīva dzīvesveida cienītājiem. Kalnsētas parkā radīta "Mūzikas, mīlestības un mākslas" pastaigu taka. Bērnu jaunatnes centra "Šķūnis" jauniešiem un iekšpagalms. Tehnikas ceļš autoceļa Saldus-Kuldīga posmā kā izzinošs un aizraujošs apskates maršruts. Cieceres Ezera skatu tornis.

Skip to content