“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – SIA “Proof IT”

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas 2022. gadā saņēma grantu, ir SIA “Proof IT”, lai īstenotu projektu “Lekciju cikls darba un privātās dzīves balansa uzlabošanai”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

“Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkursa ietvaros īstenojām savu ieceri “Lekciju cikls darba un privātās dzīves balansa uzlabošanai”. Šo projektu sadalījām 3 posmos un 4 mēnešu garumā ikvienam kolēģim bija iespēja apmeklēt seminārus un lekcijas, kas palīdzēja mums attīstīties kā personībām, kā arī kļūt zinošākiem un pārliecinātākiem par sevi.

Sadarbībā ar centru “Intellego”, piedalījāmies 2 interesantos semināros par stresa vadību un sevis motivēšanu un ieradumu maiņas apgūšanu. Lekcijas norisinājās birojā klātienē, neformālā atmosfērā, ar iespēju mūsu ārvalstu kolēģiem pievienoties tiešsaistē. Risinājām praktiskus uzdevumus, diskutējām un analizējām, smējāmies un domājām. Ir tik lieliski ieraudzīt savus kolēģus no cita skatupunkta, dzirdēt dažādas dzīves atziņas un uzzināt, cik mēs esam interesanti sarunu biedri ārpus ierastās darba vides.

Kā otro šī projekta posmu, īstenojām 5 lekciju ciklu “Bērnu emocionālā audzināšana”. Šīs lekcijas risinājās tiešsaistes vidē un bija pieejamas ikvienam –vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem, kā arī kolēģiem, kuri vēl tikai domā par bērnu audzināšanu. Lekcijas pasniedza “Centrs Dardedze” dibinātāja, lektore Laila Balode. Kā vēlāk atzina kolēģi, šī bija brīnišķīga iespēja uzzināt gan teorētiskas, gan praksē pielietojamas reakcijas vienā vai otrā situācijā, kas saistītas ar bērnu audzināšanu.

Šī projekta noslēdzošā tēma bija “Sadarbība ar pusaudzi”. Ikvienam tika piedāvāta iespēja noklausīties 5 lekcijas, kuras vadīja “Centrs Dardedze” psiholoģe Daina Dziļuma, kas ikdienā strādā tieši ar pusaudžu vecuma bērniem un viņu vecākiem. Uzzinājām, ko nozīmē termins dzīvesspēks un kā šo svarīgo prasmi attīstīt savos bērnos.

Līdz ar šo gana apjomīgo projektu centāmies sniegt saviem kolēģiem iespēju gūt zināšanas un atbalstu sevis un savu bērnu emocionālās pasaules izzināšanā. Saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju un paldies vārdu par šādu iespēju. SIA “Proof IT” ir pamats uzskatīt, ka tiešām esam ģimenei draudzīga darbavieta un mēs ar to ļoti lepojamies.

Mēs neapstāsimies pie paveiktā – kaļam plānus jau nākamajām aktivitātēm!

 

Skip to content