“Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībnieku grantu projektu piemēri – SIA “Wunder Latvija”

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros  2022. gadā rīkots grantu konkurss ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Atbalstu saņēma 17 darba devēji nepilnu 50 000 eiro vērtībā, katram projektam nepārsniedzot 3 000 EUR.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir SIA “Wunder Latvija”, lai īstenotu projektu “Darbinieku bērnu līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) uzraudzības grupas izveide SIA “Wunder Latvia” biroja telpās skolēnu un pirmsskolas vecuma bērnu 2022. gada vasaras brīvlaikā”.  Aicinām iepazīties ar projekta īstenotāju pārdomām pēc paveiktā: 

Izvēlējāmies īstenot šādu projektu, jo mūsu kolektīvs ir gados jauns. Līdz ar to lielākā daļa mūsu bērnu ir vai nu pirmsskolas vecuma, vai mācās pirmajās klasēs. Tādējādi katru gadu saskarāmies ar izaicinājumiem:

  • Kā nodrošināt bērnu pieskatīšanu vasaras brīvlaikos, lai nav visu vasaru jāapmeklē bērnudārzs;
  • Kā vasarā nodrošinātu pieskatīšanu arī pirmo klašu skolēniem.

Pateicoties šī projekta realizācijai, šogad vecāki daudz vairāk nekā iepriekš varēja strādāt no biroja. Tas nenoliedzami ir efektīvāks veids, nekā strādāt attālināti, paralēli pieskatot bērnus.

Tāpat liels ieguvums darbiniekiem un viņu ģimenēm bija tas, ka vecāki varēja plānot kopīgas atvaļinājuma dienas, ne tikai secīgas vienam pēc otra, lai varētu pieskatīt bērnus.

Novērojām arī, ka darbinieki, kuri izmantoja jauno iespēju, mazāk vai pat nemaz neņēma bezalgas atvaļinājuma dienas, kas ir abpusēji svarīgi gan organizācijai, gan darbiniekam.

 

Skip to content