“Ģimenei draudzīga darbavieta” programmas dalībniekiem iespēja pieteikt iniciatīvu grantu konkursā

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu pieteikumu konkursu, kas tiek rīkots ar mērķi atbalstīt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. 

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Grantu konkursa ietvaros programmas dalībnieki pretendēs uz 75 000 EUR kopējo finansējumu. Konkursā tiek atbalstītas iniciatīvas, kas vērstas uz atbalsta pasākumiem darbiniekiem un dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanu un attīstīšanu ilgtermiņā, kopīgu izzinošu un savstarpēji saliedējošu aktivitāšu īstenošanu, kā arī brīvprātīgā darba vietējā sabiedrībā, labdarības pasākumu un vides sakopšanas aktivitātīšu veicināšanu. Vienam granta pieteikumam maksimālais finansējums būs 3 000 EUR. Pieteikuma iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Granta pieteikumus interesenti aicināti iesniegt elektroniski līdz 2023. gada 26. maijam plkst. 23.59, nosūtot uz Fonda e-pasta adresi vietagimenei@sif.gov.lv. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laika periods ir no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Nav noslēpums, ka ievērojamu savas dzīves daļu mēs veltām darbam, tādēļ īpaši svarīgi rast līdzsvaru starp abām šīm dzīves sadaļām. Arvien vairāk darba devēji ņem vērā darbinieku vajadzības un rūpējas gan par darbinieku labbūtību, gan privātās dzīves līdzsvaru. Patiesi priecājamies par katru darba devēju, kas iesaistās “Ģimenēm draudzīga darbavieta” programmā, šobrīd apvienojot jau 165 darba devējus. Grantu konkurss ir viens no atbalsta mehānismiem ģimenēm draudzīgas vides kultūras veicināšanā Latvijā. Ceram, ka programma dalībnieku labo prakšu piemēri iedvesmos vēl daudz vairāk organizācijas.” stāsta Fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 17. maijā plkst. 10.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Saite dalībai seminārā, Spiest šeit. 

2022.gadā 17 darba devēji ieguva grantus ģimenēm draudzīgu iniciatīvu īstenošanai, vietaģimenei.lv apskatāmi īstenotie projekti. Pēr grantu konkursa ietvaros vispopulārākās aktivitātes darba devēju vidū bija bērnu telpu ieviešana – stūrīšu un rotaļlaukuma iekārtošana, kā arī saliedēšanās un izglītošanās aktivitātes dabā, sākot ar pārgājieniem, līdz pat meža stādīšanai darbiniekiem kopā ar ģimenēm.

Granta pretendentu pieteikumu vērtēšanu veiks komisija, kuras sastāvā būs pa pārstāvim no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts Kancelejas un Fonda Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas. Pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros pēc pašnovērtējuma aizpildes un statusa saņemšanas tiek nodrošināts konsultatīvs un informatīvs atbalsts. Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas. Kopš programmas sākuma 2021. gadā, tajā iesaistījušies 165 darba devēji. Plašāk par programmu www.vietaģimenei.lv.

Kontaktpersonas:

Ieva Upesleja, programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” koordinatore,  tālr.: 22811018, e-pasts: ieva.upesleja@sif.gov.lv

Ieva Plūme, Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītāja, tālr.: 22811019, e-pasts: ieva.plume@sif.gov.lv

Skip to content