Izveidots “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušo darba devēju labo prakšu katalogs

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” konsultanti ir apkopojuši programmas dalībnieku – statusu ieguvušo darba devēju pielietotās un īpaši izceļamās prakses, apvienojot tās vienkopus labo prakšu katalogā. 

Katalogs izstrādāts ar mērķi, lai darba devējiem sniegtu  iespēju iepazīties ar citu darba devēju vērtīgajām praksēm, kuras tie īsteno  savās organizācijās, lai atbalstītu savus darbiniekus un viņu ģimenes. Līdztekus katalogā apkopotās labās prakses palīdzēs organizācijām, kuras vēlas turpināt attīstīties, rast papildus idejas lai uzlabotu savu darba vidi, veidojot ģimenei draudzīgāku darbavietu.

Katalogā labās prakses piemēri sakārtoti tematiskās sadaļās: darba laiks un darba vieta, izglītība, veselība un apdrošināšana, finansiāls atbalsts, iekšējā komunikācija, piemērotība bērniem, papildus brīvdienas, dažādi. Papildus apkopota pamatinformācija par koplīgumiem un citiem resursiem.

Katalogu plānots periodiski papildināt un pilnveidot.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušo darba devēju labo prakšu katalogs

 

 

Skip to content