Vērtēšanas komisija noslēgusi vizītes pie šī gada finālistiem

Piecas novembra dienas, pieci plānošanas reģioni un vairāk nekā pusotrs tūkstotis kilometru! Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023” finālistus novembrī apciemoja vērtēšanas komisija, lai klātienē pārliecinātos par to, kā šī gada finālisti rūpējas par ģimeņu labklājību savās pašvaldībās, veicinot arī iedzīvotāju iesaisti sev svarīgu jautājumu risināšanā.

Vizītes bija ļoti iedvesmojošas, jo katra pašvaldība izcēlās ar saviem veiksmes stāstiem, kā arī problēmzonām. Vērtēšanas komisija ir gandarīta, ka pašvaldības paplašina sniegtos pakalpojumus izglītības un transporta jomā, kā arī uzlabo pieejamību pakalpojumiem, kas atbalsta gan jauniešus, gan seniorus. Redzamas arī jomas, kurās uzlabojumi ir nepieciešami – sociālo darbinieku nodrošināšanā un pieejamībā, mājokļu pieejamība, iesaiste akūtu jautājumu risināšanā un atbalsta sniegšanā.

Protams, pašvaldības draudzīgums neaprobežojas tikai ar pabalstiem vai citiem finansiāli izmērāmiem atbalstiem. Būtiski aspekti ir arī patīkama un sakārtota vide, kā arī piederības sajūtas veicināšana, jo ne velti ir teiciens: “Nekur nav tik labi kā mājās”.

Konkursa vērtēšanas komisija patiesi jutās kā mājās un saka sirsnīgu paldies šī gada finālistiem par jauko uzņemšanu un uzņēmību ģimeniskas vides veidošanā! Motivējoši redzēt, cik daudz tiek darīts, lai radītu vidi, kurā ģimenes var augt un attīstīties.

Reģionālajās vizītēs piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Sabiedrības Integrācijas fonda, Latvijas pašvaldību savienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības, fonda “Mammām un tētiem”, kā arī no Valsts kancelejas.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2023” noslēguma ceremonija, kurā paziņosim titula “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2023” ieguvēju notiks šī gada 12. decembrī Ropažu novadā – “Ģimenei draudzīgākajā pašvaldībā Latvijā 2022”.
Vairāk informācijas👉 https://fb.me/e/1D707Utbr
*Foto no pašvaldībām
Skip to content