Aptauja: Darba un ģimenes dzīves līdzsvaru pozitīvāk vērtē Vidzemē un Pierīgā; visnegatīvāk – Rīgā

Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 28,7% Latvijas iedzīvotāju, kuri patlaban strādā algotu darbu, darba un ģimenes dzīves sabalansētību vērtē drīzāk negatīvi, sniedzot vērtējumu līdz 5 ballēm no 10, liecina Sabiedrības integrācijas fonda un pētījumu centra SKDS veiktā aptauja*. Kopumā vidējais darba un ģimenes dzīves līdzsvara vērtējums algoto darbinieku vidū ir 6,72 balles no 10. Vienlaikus pētījums atklāj arī atšķirības dažādos Latvijas reģionos.

Izteikti pozitīvāks vērtējums ir Vidzemes reģionā nodarbinātajiem, kur vērtējumu virs 6 ballēm no 10 ir sniegušas vairāk nekā trīs ceturtdaļas strādājošo jeb 77%. Kopumā vidēji šajā reģionā nodarbinātie darba un ģimenes dzīves līdzsvaru novērtē ar 6,81 ballēm no 10.

Arī Pierīgā strādājošie respondenti ir vairāk apmierināti ar balansu starp viņu darba un ģimenes dzīvi, vidēji to novērtējot ar 6,87 ballēm no 10, turklāt 73% to vērtē kā drīzāk pozitīvu, proti, virs 6 ballēm no 10.

Mazāk pozitīvs vērtējums ir rīdzinieku vidū, kas sava darba un ģimenes dzīves līdzsvaru izteiktāk vērtē negatīvi un drīzāk pozitīvs vērtējums jeb virs 6 ballēm ir saņemts no 68% respondentu, kas patlaban strādā algotu darbu. Vidēji Rīgā nodarbināto darba un ģimenes dzīves līdzsvara vērtējums ir 6,61 balles.

Arī Latgales reģionā strādājošie atzīst, ka viņiem pietrūkst balansa starp darbam un ģimenei veltāmo laiku, un 32% respondentu to vērtē kā drīzāk negatīvu jeb zemāku par 5 ballēm no 10. Vidēji šajā reģionā strādājošie darba un ģimenes dzīves līdzsvaru vērtē ar 6,75 ballēm no 10.

Mērena apmierinātība vērojama Kurzemes un Zemgales reģionā strādājošo respondentu vidū. Attiecīgi Kurzemē līdzsvars starp darbu un ģimenes dzīvi iedzīvotāju, kuri strādā algotu darbu, vidēji tiek novērtēts ar 6,75 ballēm, savukārt Zemgalē – 6,65 ballēm no 10.

Uzlabojot darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, ir jāpievērš uzmanību dažādiem pozitīvu vērtējumu veicinošiem apstākļiem, piemēram, elastīgākiem darba laika modeļiem, vecāku atbalsta programmām un iespējām strādāt attālināti. Ieviešot darba ņēmējiem piemērotas prakses un pasākumus, kas atbalsta darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, ir iespējams veicināt labklājību visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

* Sabiedrības integrācijas fonda un pētījuma centra SKDS aptauja “Iedzīvotāju attieksme pret dažādiem aktuāliem jautājumiem” norisinājās 2023. gada maijā. Tajā tika aptaujāti kopumā 1005 respondenti no visas Latvijas, sākot no 18 gadu vecuma.

Skip to content