Aptauja: Latvijā tikai pusei strādājošo darbavietā tiek nodrošināti apstākļi, kas palīdz sabalansēt ģimenes dzīvi un darbu

Jaunākās aptaujas, ko veica Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar pētījumu centru SKDS, dati atklāj, ka attiecībā uz darbinieku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru Latvijas darba devējiem joprojām ir lielas iespējas uzlabojumiem. Lai gan 51,5 % respondentu ir elastīgas darba iespējas un 49,3 % ‒ atbalstoša darba devēja attieksme, gandrīz 16 % respondentu apgalvo, ka viņu darbavietās trūkst jebkādu atbalsta mehānismu šajā jomā.

Sabiedrības integrācijas fonds kopā ar pētījumu centru SKDS veicis Latvijas iedzīvotāju aptauju*, uzdodot dažādus jautājumus saistībā ar viņu uzskatiem par ģimeni. Cita starpā tika vaicāts, vai un kādā apjomā respondentu darba devēji domā par viņu kā darba ņēmēju ģimenes un darba līdzsvara iespējām.

Saņemtās atbildes liecina, ka no vienas puses situācija darba tirgū ir samērā pozitīva. Aptuveni puse respondentu norāda uz elastīgām darba iespējām (51,5 %) un atbalstošu darba devēja attieksmi (49,3 %). Tādejādi, lai gan pastāv iespējas uzlabojumiem, acīmredzot liela daļa darba devēju jau tagad zināmā mērā nodrošina atbalstu un elastību, lai veicinātu darbinieku labbūtību.

No otras puses, fakts, ka gandrīz 16 % (precīzāk, 15,9 %) respondentu apgalvo, ka viņu darbavietās trūkst jebkādu mehānismu darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai, ir būtisks iemesls satraukumam. Turklāt šo atbilžu segmentā dominē respondenti ar zemiem līdz vidēji zemiem ienākumiem vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, kas potenciāli varētu būt jauno ģimeņu pārstāvji.

Tāpat interesanti, ka vēl arvien 61,2 % darba devēju būtu jāmotivē aktīvāk atbalstīt attālinātā darba priekšrocības, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju un digitālās komunikācijas iespējas. Turklāt 75,3 % darba devēju vēl nav ieviesuši tik nozīmīgu priekšrocību kā papildu brīvdienas darbiniekiem, kuriem ir bērni.

Tādējādi jāsecina, ka Latvijā darba devējiem joprojām ir daudz iespēju pilnveidei, lai nodrošinātu augstāku darbinieku labbūtības līmeni saistībā ar darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Ir būtiski izprast, ka darba devēju atsaucība un elastīgums, ļaujot darbiniekiem atrast šo balansu, var nebūt tikai sociāla atbildība. Tā var būt arī uzņēmuma stratēģiska pieeja ilgtermiņā, kas palīdz noturēt un piesaistīt profesionālus darbiniekus. Tādējādi, darba devējiem iesaistoties šādu jautājumu risināšanā, ir iespēja veicināta gan katra darbinieka, gan arī uzņēmuma veiksmīgu attīstību kopumā.

* Sabiedrības integrācijas fonda un pētījuma centra SKDS aptauja “Iedzīvotāju attieksme pret dažādiem aktuāliem jautājumiem” norisinājās 2023. gada maijā. Tajā tika aptaujāti kopumā 1005 respondenti no visas Latvijas, sākot no 18 gadu vecuma.

Skip to content