Atbalstītas vairāk nekā 50 iniciatīvas ģimenēm draudzīgas vides veidošanai

Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis projektu pieteikumu konkursa “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” rezultātus. Konkursa laikā interese par šo programmu bijusi ievērojami lielāka nekā pērn, tāpēc tika meklēta iespēja piesaistīt papildu finansējumu, kā rezultātā atbalstīti 52 projektu pieteikumi par kopējo summu 596 280 EUR. 

Projektu konkursā “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” tika saņemti 186 projektu pieteikumi, kas ir otrs lielākais projektu pieteikumu skaits valsts budžeta programmās Sabiedrības integrācijas fonda pastāvēšanas laikā. Atbilstoši kvalitātes kritērijiem tika vērtēti 178 projekti par kopējo pieprasīto summu 1,73 milj. EUR. Ar sākotnēji programmai “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” paredzēto finansējumu, kas ir 170 000 EUR, varētu sniegt atbalstu vien 10% no iesniegtajiem projektiem.
“Ņemot vērā to, ka vairums no iesniegtajiem projektiem precīzi sasniedza programmā izvirzītos mērķus, Sabiedrības integrācijas fonda padome rosināja Ministru kabinetu piešķirt papildu finansējumu projektu pieteikumu īstenošanai. Ar šādu lēmumu ceram radīt svētkus un iepriecināt neskaitāmas ģimenes visā Latvijā, mazinot Covid-19 pandēmijas laikā radušos emocionālo spriedzi sabiedrībā, vienlaikus sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.
Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijā tiks rīkotas dažādas nometnes bērniem un Tēva, Mātes un Ģimeņu dienas pasākumi ģimenēm, kā arī neformālās izglītības, kultūras, sporta, atpūtas u.c. aktivitātes. Rīgas reģionā tiks īstenoti 10 projekti, Vidzemē 13, Kurzemē 8, Latgalē 6, toties Zemgalē – 4, vairākos Latvijas reģionos noritēs11 apstiprināto projektu aktivitātes.
Projektu pieteikumus vērtēja pieredzējuši eksperti un vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Izglītības un zinātnes ministrijas un viens NVO pārstāvis – eksperts. Komisijas darbu vadīja Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kas kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.
Projektu konkurss “Ģimenei draudzīgas vides veidošana” ir programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” aktivitāte, kuras mērķis ir ģimenēm draudzīgas vides veidošana un sabiedrības līdzdalības veicināšana, sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu pašvaldībās. Projektu iesniedzēji – nevaldības organizācijas – kā partnerus varēja piesaistīt pašvaldības un to iestādes vai citas nevaldības organizācijas, tādā veidā sekmējot ģimeņu atbalsta politiku plašākā mērogā.

Pilns apstiprināto projektu saraksts: APSTIPRINĀTIE PROJEKTI.
Vairāk informācijas Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.

Plašāka informācija:
Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.22811020

Skip to content