BAUSKAS NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Bauskas novadā pērn paveiktais.

“2021. gada jūnijā ievēlētie Bauskas novada deputāti augstu novērtē iepriekš Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā paveikto ģimeniskas vides veidošanai. Esam gandarīti par katru iniciatīvu, kuras rezultātā sabiedriskie objekti tiek labiekārtoti. Mēs esam apņēmības pilni turpināt iesāktās ieceres un īstenot jaunas, lai pilnveidotu vidi Bauskas novadā un padarītu to ģimenēm arvien draudzīgāku. Spēcīgas ģimenes ir spēcīga novada pamats,” skaidro Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Jauni orientēšanās poligoni Vecumniekos un Zvirgzdē

 

Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts sadarbībā ar Vecumnieku novada domi un orientēšanās klubu “Eko O” ir izveidojis orientēšanās poligonu Vecumniekos un Zvirgzdē. Poligons izveidots AS “Latvijas Valsts meži” teritorijā, ikvienam pieejams 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā un bez maksas.

Mežotnes pilskalnā apmeklētājus tagad sagaida virtuālie zemgaļi – Madis un Zīle

Mežotnes pilskalnā ģimenes var sastapt senos virtuālos zemgaļus – ar SAN aplikācijas palīdzību izveidoti augmentētās (paplašinātās) realitātes elementi, kas sagaida katru pilskalna apmeklētāju. Madis un Zīle padara pastaigu vienā no lielākajiem seno zemgaļu pilskalniem interesantāku un atraktīvāku. Papildus ir izvietotas norādes zīmes ar kvadrātkodiem (QR kodi), kuri sasaistīti ar Mežotnes pilskalna stāstu un īsiem animētiem video. Krāšņās ilustrācijas un stāsti ļaus apmeklētājiem apjaust senā zemgaļu pilskalna varenību un iztēloties notikumus 800 gadu senā pagātnē, rosinot interesi par mūsu tautas vēsturi. Mežotnes pilskalnā laiku var pavadīt ne tikai veselīgā pastaigā, bet arī izzinošā ceļojumā pagātnē kopā ar senajiem zemgaļiem.

 

Viesturu pagasta kultūras centrs tagad piedāvā brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas

Viesturu pagasta kultūras centrā pabeigta sešu telpu vienkāršota renovācija, pielāgojot tās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm. Telpās izvietoti trenažieri, rotaļu iekārtas un iekārtota garderobe. Tās iespējams izmantot gan nelielu kultūras pasākumu organizēšanai, gan brīvā laika pavadī­šanai, kā arī sporta aktivitātēm.

Pie Iecavas vidusskolas izveidota veloprasmju apguves trase “Velozinis”

Iecavas pilsēta var lepoties ar jaunas brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras izbūvi aktīvai atpūtai. Pie Iecavas vidusskolas izveidota veloprasmju apguves trase “Velozinis” ar dažādiem pilsētvidi imitējošiem elementiem. Gan bērni, gan pieaugušie te var drošos apstākļos apgūt dažādas veloprasmes (koordināciju, līdzsvaru, sasvēršanos, manevrēšanu u.c.), kā arī uzlabot jau esošās iemaņas un veiklību, lai kļūtu par drošu un pārliecinātu satiksmes dalībnieku.

Līdztekus Iecavas vidusskolas interešu izglītības pulciņam iegādāts arī jauns veloprasmju apguves aprīkojums.

Iecavā jauns skeitparks un velotrase

Kādreizējā stadiona vietā pie Iecavas upes uzbūvēts ilgi gaidītais skeitparks un velotrase.

Uzstādīta pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacija

Iecavā, automašīnu stāvlaukumā pie Rīgas un Skolas ielas krustojuma, uzstādīta pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacija. Tā ir brīvi pieejama ikvienam un noderēs, ja braucamrīkam gadījusies kāda ķibele. Remonta stacijā velosipēdu var ērti novietot uz statīva un izmantot kādu no komplektā esošajiem rīkiem: vairāku veidu skrūvgriežus, uzgriežņu atslēgas, riepu montāžas sviras un rokas pumpi ar adapteru visiem vārstu tipiem. Te iespējams piepumpēt riepas arī bērnu un invalīdu ratiņiem.

Atjaunota “Dievdārziņa pastaigu taka”

Pamatīgu pārbūvi piedzīvojusi “Dievdārziņa pastaigu taka”, kuru gleznainās apkārtnes dēļ iecienījuši gan pilsētas viesi, gan vietējie iedzīvotāji.

Iecavas Dienas centram jauns iekštelpu un āra brīvā laika pavadīšanas inventārs

Projektu ietvaros iegādāts iekštelpu un āra brīvā laika pavadīšanas inventārs Iecavas Dienas centram: interaktīvā grīda, liela izmēra šahs, dambrete, domino, magnētiskie kubi.

Uzsākti pārbūves darbi Iecavas vidusskolai un pamatskolai

Izglītības procesu kvalitātes nodrošināšanai ir uzsākti divi apjomīgi projekti – Iecavas vidusskolas pārbūve un pamatskolas sporta zāles piebūve; jumta pārbūve Iecavas pamatskolā.

Rundālē durvis vēris Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti

Rundāles pagasta Saulainē durvis vēris Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar invaliditāti. Šeit tiek piedāvātas telpas ar multisensoro aprīkojumu, kā arī relaksācijas istaba gan bērniem ar garīgā rakstura traucējumiem, gan pieaugušiem cilvēkiem ar invaliditāti. Centra klientiem tiek organizētas gan radošas, gan izglītojošas nodarbības. Bērniem iespēja izmantot gan relaksējošas, gan attīstošas sensorās iekārtas. Liels uzsvars tiek likts uz praktisko iemaņu apguvi. Šim nolūkam izmantota virtuve ēdiena gatavošanas nodarbībām.

Pašvaldības atbalstītās iedzīvotāju iniciatīvas

Iedzīvotāji un biedrības pozitīvi novērtē iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu savu vēlmju īstenošanai. Arī pagājušajā gadā tika realizēti vairāk nekā 30 iedzīvotāju un biedrību projekti, kuru mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana un dažādu vecuma grupu sociālo un fizisko aktivitāšu veicināšana.

Vecumniekos ierīkoti īpaši soliņi ar iebūvētu kasti smilšu rotaļlietām

Vecumniekos projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros darba grupa SOL(I)S ierīkojusi īpašus soliņus ar iebūvētu kasti smilšu rotaļlietām. Kastēs ikviens var ievietot pašam vairs nevajadzīgās smilšu rotaļlietas kopīgai lietošanai. Šādas kastes ir izvietotas trīs vietās – Vecumnieku bērnu rotaļlaukumā Kalna ielā 12a, Vecumnieku parkā un pludmales rotaļlaukumā pie Vecā ezera.

Vecumniekos Upes ielas parkā ierīkota disku golfa mini trase

Projekta “Lidinām šķīvīšus” īstenotājs Dāvis Rocēns Vecumnieku Upes ielas parkā ierīkojis disku golfa mini trasi ar četriem groziem. Laukumā izvietoti arī informatīvie statīvi, kas palīdz interesentiem spēlēt šo aizraujošo spēli individuāli.

 

Bārbelē pie Jauniešu mājas labiekārtota teritorija un uzstādīti ielu vingrošanas trenažieri

Biedrības “Jaunatne smaidam” jaunieši projekta ietvaros Bārbelē pie Jauniešu mājas Ganību gatvē 3 ierīkoja ielu vingrošanas laukumu ar pievilkšanās stieni un līdzteku vēderpreses vingrinājumiem, veica teritorijas labiekārtošanu, izveidoja apstādījumus no saziedotajiem augiem un kokiem. Projekta īstenošanā iesaistījās gan projekta grupa un biedrības “Jaunatne smaidam” biedri, gan vietējie iedzīvotāji un ārvalstu brīvprātīgie.

 

Turpināti Ānes-Mēmeles muižas parka atpūtas vietu labiekārtošanas darbi

Darba grupa “Atpūtnieki un darbinieki” turpināja iepriekšējos gados iesāktos labiekārtošanas darbus Ānes-Mēmeles muižas parka atpūtas vietā. 2021. gada vasarā tika uzstādītas kāpnes uz laivu piestātni, uzstādītas šūpoles, izveidota divdesmit metrus gara baskāju taka, iekārtots volejbola laukums, atjaunoti stādījumi garšaugu dobē. Iepriekšējā gadā izveidotajai ugunskura vietai tika sarūpētas restes grilēšanai, savukārt lapenes nojumei tika pielikta gala siena vēja un lietus aizsardzībai. Pēc atpūtnieku ierosinājuma darba grupa iekārtoja papildu atpūtas vietas, no koka bluķīšiem izveidojot improvizētus galdiņus un soliņus.

Izveidots norobežots laukums suņu rotaļām un dresūras pamatu apguvei

Darba grupa “Suņu draugi” teritorijā pirms pagrieziena uz Jaunajiem kapiem izveidojusi norobežotu laukumu suņu rotaļām un primārās dresūras pamatu apguvei.

Pie Mēmeles upes labiekārtota atpūtas vieta un izbūvētas kāpnes ar diviem skatu laukumiem

Darba grupa “Pie Gobas” labiekārtoja atpūtas vietu pie Mēmeles upes. Projekta ietvaros tika atjaunots atpūtas vietas lapenes jumta segums, uzstādīti divi jauni galdi, izremontēta vecā tualete un uzstādīta viena jauna, kā arī labiekārtota ugunskura vieta.

Darba grupa “Mēmeles skati”, kurā iesaistījās brīvprātīgie jaunieši un Jauniešu mājas “KurManiNes” iemītnieki, Kurmenes iedzīvotāji, kā arī “Kalna svētību kopienas” un fonda “Saknes un spārni” biedri un atbalstītāji aiz Kurmenes skolas Mēmeles upes krastā izbūvēja kāpnes ar diviem skatu laukumiem.

Brunavas pagastā atjaunots un ar jauniem elementiem papildināts bērnu rotaļu laukums

Brunavas pagasta Grenctālē biedrība “Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” projektu konkursa “Mēs savam novadam” ietvaros atjaunoja bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu daudzdzīvokļu mājas “Ķirši” pagalmā, uzstādot koka pilsētiņu ar tornīti un slidkalniņu. Projekta gaitā tika izveidota droša rotaļu vide, demontējot vecās savu laiku nokalpojušās konstrukcijas. Biedrības valdes locekle Solvite Metene vērtē, ka atjaunotais rotaļu laukums veicina bērnu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, kā arī nodrošina bērnu un vecāku savstarpējo attiecību veidošanu caur aktīvām nodarbēm brīvā dabā. Ikvienu mājas iedzīvotāju un viesi tagad iepriecina sakārtots, videi draudzīgs un drošs daudzdzīvokļu nama pagalms.

Iecavas pagastā ierīkots jauns āra vingrošanas laukums

Iecavas pagastā projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros Dimzukalna sporta klubs pašu spēkiem ierīkojis āra vingrošanas laukumu, kurā ir līdztekas un pievilkšanās stieņi. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi tika izmantoti materiālu iegādei, bet konstrukciju metināšanu un uzstādīšanu veica paši darba grupas pārstāvji. Kādreiz aizaugušais lauks pamazām pārvēršas par ģimenisku aktivitāšu zonu, jo vingrošanas laukums ierīkots līdzās pirms dažiem gadiem izveidotajam futbola laukumam un pašvaldības 2020. gadā ierīkotajam bērnu rotaļu laukumam. Iedzīvotāji novērtē pašvaldības atbalstu vides sakārtošanā un ar tās atbalstu labprāt pie darbiem ķeras arī paši.

Neskatoties uz Covid-19 ierobežojumiem arī 2021. gadā, iespēju robežās ir īstenoti pasākumi ģimenēm un bērniem, kā arī sniegts atbalsts sabiedrisko organizāciju rīkotiem pasākumiem. Iedzīvotājiem ir bijusi iespēja piedalīties meistarklasēs, dažāda veida pasākumos, sacensībās un aktivitātēs, tikties ar dažādiem speciālistiem, baudīt uzvedumus un koncertus, dodot iespēju pavadīt saturīgu brīvo laiku ģimenes lokā.

 

Skip to content