CĒSU NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Cēsu novadā pērn paveiktais:

Cēsīs labiekārtots Vienības laukums

 

Pēc iedzīvotāju ierosinājumu uzklausīšanas, uzstādīti labiekārtojuma elementi – solu konstrukcijas, kas paredzēti, lai pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būtu iespēja uzkavēties Vienības laukumā, pavadīt tur kopīgu laiku un atpūsties.

Cēsīs izvietoti dzeramā ūdens brīvkrāni

Sadarbībā ar “Draugiem Group” Vienības un Rožu laukumā uzstādīti publiski pieejami dzeramā ūdens brīvkrāni, kas ir īpaši radīti, lai remdētu slāpes garāmgājējam, dotu iespēju uzpildīt savu ūdens pudeli vai padzirdīt četrkājaino mīluli.

Cīruļkalnā atklāts mūsdienīgi aprīkots “Zaļais tornis”

Cīruļkalna virsotnē atklāts mūsdienīgs un tehnoloģiski aprīkots dabas vērošanas skatu tornis jeb “Zaļais tornis”, kas brīvi pieejams ikvienam Cēsu novada iedzīvotājam un viesim. Infrastruktūra nodrošina atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, ļaujot novērot dabas pārmaiņas visos gadalaikos gan klātienē, gan caur videokamerām, organizēt nelielus kultūras un ekoloģiskos pasākumus un spēles, kā arī sportot, izklaidēties un pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izzinot un vērojot dabu.

Maija parka teritorijā uzsākti labiekārtošanas darbi, papildinot to ar jauniem brīvā laika pavadīšanas elementiem

Pēc cēsnieku aicinājuma, pērn sadarbojoties pašvaldībai un partnerim SIA “Cēsu alus”, sākta Maija parka teritorijā esošā skeitparka atjaunošana. Ierīkotas jaunas konstrukcijas, soli, atkritumu urnas, basketbola grozi un 3×3 basketbola laukums. Darbi tiks pabeigti līdz 2022. gada maijam.

Labiekārtota Kaķupītes dabas taku teritorija

Pēc iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem, sakārtota Kaķupītes estrādes teritorija – īstenots projekts “Kaķupītes literārās dabas takas aprīkošana”. Izveidots jauns, vissezonāls tūrisma objekts, uzstādīts grāmatu apmaiņas bibliotēkas skapis, takā izvietoti koka skulptūru tēli, un ar informatīvo stendu palīdzību, izmantojot QR kodus (mobilajās ierīcēs), izveidota iespēja lasīt pasakas elektroniski.

Amatā labiekārtots rotaļu laukums

Amatas pagasta Ģikšu ciemā labiekārtots bērnu rotaļu laukums un uzstādīta rotaļu iekārta “Vilcieniņš”.

Pārgaujā atjaunotas jauniešu telpas

Saņemot finansiālu atbalstu “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā 2021” un realizējot projektu “Jauna elpa mūsu telpai”, jaunieši Straupē, draudzes namā “Kraujas”, veica jauniešu telpu atjaunošanu un labiekārtošanu virtuves un gaiteņa zonā.

Pārbūvēts un atjaunots sporta stadions Stalbē

Stalbes pamatskolas sporta stadions ieguvis jaunu veidolu, aprīkots ar sporta laukumiem un sektoriem, lai būtu universāls un kalpotu dažādām sportot gribētāju vajadzībām. Teritorija labiekārtota arī ar atpūtas soliem un atkritumu urnām.

Stalbes centrā iekārtota pasākumu norises un atpūtas vieta

Sadzirdot iedzīvotāju vēlmes un viedokli un, balstoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, Stalbes pagasta centrā, iepretim tā sauktajam Stalbes dīķim, iekārtota publiski pieejama sabiedrisko aktivitāšu norises, atpūtas un pludmales vieta, kas aprīkota ar soliņiem, krāšņumdobēm, ugunskura vietu un taciņām. Plānots tajā ierīkot arī apgaismoju.

Priekuļos izveidots rotaļlietu apmaiņas namiņš

Priekuļu sporta birzītē radīts objekts bērnu priekam un sajūsmai – Baltijā vienīgais Rotaļlietu apmaiņas namiņš. Bērni ir aicināti šeit atstāt rotaļlietas, kuras ir labā stāvoklī, lietojamas, bet vairs neraisa interesi, un pretī paņemt kādu, kas uzrunājusi mazo sirsniņu.

Priekuļos jaundzimušajiem pasniegtas sudraba karotītes

Iepriekšējos trīs gadus Priekuļu apvienības pārvaldē īstenota tradīcija sveikt visus iepriekšējā gadā dzimušos bērniņus, organizējot svinīgu pasākumu ģimenēm un vecākiem pasniedzot sudraba karotīti ar iegravētu bērna vārdu. 2021. gadā tika sveikti 78 jaundzimušie, kuru dzīvesvieta deklarēta kādā no Priekuļu apvienības pagastiem.

Atklātas jaunas pastaigu takas Liepnā un tās apkārtnē

Realizējot projektu “200 km apkārt Liepai!”, jaunieši izpētīja un izmērīja 200 dažādus maršrutus apkārt Liepai. No jauna tika izveidoti pastaigu maršruti, kurus jaunieši papildinājuši ar moderniem spēļu elementiem un uzdevumiem.

Uzsākta Priekuļu vidusskolas stadiona pārbūve

Pērn uzsākti apjomīgi Priekuļu vidusskolas stadiona pārbūves darbi. 2022. gadā darbi tiks noslēgti.

Uzsākta Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes bērnu dārza renovācija

Pērn tika uzsākta Līgatnes pilsētas PII renovācija, darbi tiks pabeigto šogad. Bērnu dārza telpas pārceltas uz kultūras centru, kura pagalmā ierīkots rotaļu laukums bērnudārzniekiem. Laukums aprīkots ar dažādām rotaļu konstrukcijām un nākotnē tiks saglabāts kā publiski pieejams pilsētas rotaļu laukums.

Vecpiebalgā labiekārtota Nēķena muižas apkārtne

Pastaigu cienītājiem un muižas apmeklētājiem nodrošināta iespēja baudīt Gaujmalas labumus estētiski un skaisti iekārtotā vidē. Pastaigu ceļi aprīkoti ar soliņiem, kur atpūtu var baudīt ikviens apmeklētājs.

Taurenē pirmsskolas skolēniem izveidota Smilšu terapijas un Multisensorā telpa

Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolā izveidota Smilšu terapijas telpa. Nodarbība savienota ar mūziku, skaņām no dabas un unikālu grafiku. Šīs interaktīvās smilšu nodarbības aizrauj ikvienu un ir piemērotas apmācībai un spēlēm bērniem ar īpašām vajadzībām.

Kaives muižas parkā ierīkoti āra trenažieri

Īstenots projekts “Āra trenažieri aktīvās atpūtas laukumā Kaives muižas parkā”, dāvājot iespēju Kaives pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem muižas parkā veselīgi un aktīvi stiprināt savu organismu un veltīt laiku fiziskām aktivitātēm. Iekārtotajā laukumā pieejami 7 dažādas grūtības pakāpes trenažieri pieaugušajiem un jauniešiem.

Dzērbenē izveidotas jaunas pastaigu takas un labiekārtots rotaļu laukums

Dzērbenes muižas parkā izveidotas jaunas pastaigu takas, kas ved no pils uz “Mīlestības saliņu”, no jauna tapis skvērs Dzērbenes centrā, savukārt jaunajai paaudzei pagasta centrā izveidots mūsdienīgs rotaļu laukums.

Dzērbenes skolā atjaunota daudzfunkcionālā sporta zāle

Dzērbenes pamatskolā atjaunota un labiekārtota sporta zāle, nodrošinot daudzfunkcionālas iespējas – virves rāpšanos, alpīnistu sienu un citas funkcijas.

Visā novadā labiekārtotas bērnu dārzu teritorijas

Vairākos bērnu dārzos visā novada teritorijā veikti gan būtiski, gan ikdienas labiekārtojuma darbi – pārbūvēti vai labiekārtoti rotaļu laukumi, uzstādītas jaunas rotaļu iekārtas, ierīkotas āra rotaļu mājas un paplašinātas bērnu rotaļu laukumu teritorijas.

Vairākas novada skolas iesaistītas projektā “PuMPuRS”

Projekta ievaros tiek veicināta ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošana starp skolām, pedagogiem un vecākiem. Galvenais projekta fokuss ir – caur dažādiem atbalsta pasākumiem un individuālu pieeju, radīt ilgtspējīgu un visaptverošu mehānismu, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamajam.

Amatā un Jaunpiebalgā uzlabota gājēju un velobraucēju infrastruktūra

Veikta Kalna un Zvārtas ielu seguma atjaunošana, kas sniedz iespēju Līvu ciema iedzīvotājiem ar kājām vai velotransportu nonākt līdz šosejai, kas ved uz Cēsīm, tādējādi būtiski uzlabojot gan drošību, gan ērtības. Nākotnē plānots savienot gājēju ceļu ar Cēsīm.

Tāpat arī Līvu un Ģikšu ciemā nomainīts apgaismojums, padarot to efektīvāku un radot labāku apgaismojumu diennakts tumšajā laikā, tā uzlabojot arī drošību ciema iedzīvotājiem.

Nītaurē atjaunots gājēju celiņš gar Mālpils ielu, kas savieno iepriekš izbūvēto gājēju celiņu pie pagasta ēkas līdz pagriezienam uz skolu.

Veicot ceļu infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, uzlabota gājēju un transporta kustības drošība arī Drabešu ciemā, kur nelielā teritorijā atrodas skola un citas nozīmīgas vietas un, kur notiek intensīva gājēju, tostarp skolas vecuma bērnu pārvietošanās vienuviet ar intensīvu transporta plūsmu. Ierīkots arī apgaismojums ciema teritorijas un gājēju celiņa apgaismošanai. Ierīkots stāvlaukums un pagaidu apstāšanās vietas, lai veiksmīgāk un drošāk organizētu skolēnu pārvietošanos un transporta satiksmi pie skolas.

Arī Amatas pagasta Spārē tika veikta transporta un gājēju infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un drošu pārvietošanās ciema teritorijā.

Savukārt Jaunpiebalgā un Zosēnos atjaunots apgaismojums, uzstādot LED lampas, tā būtiski uzlabojot drošību diennakts tumšajā laikā. Jaunpiebalgas bērnu rotaļu laukumā ierīkots apgaismojums, lai tas būtu pieejams arī krēslas stundās un vakaros.

Līdztekus pērn novadā izveidoti un attīstīti arī jauni sociālie pakalpojumi un projekti:

Cēsu klīnikā būtiski uzlabota ārstniecības vide

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Vidzemes reģionā, Cēsu klīnikā īstenots pēdējo gadu laikā nozīmīgākais attīstības projekts, būtiski uzlabojot ārstniecības vidi.

Līgatne iesaistījusies multimodālās agrīnās intervences programmā “STOP 4–7”

Programmā sniegts atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām. Programmā skolotājiem un ģimenēm ar bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem sniegtas konsultācijas, sociālo prasmju treniņi,  nodarbības un individuāls atbalsts atbilstoši vajadzībām

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Priekuļos pieejamas bezmaksas attīstošās nodarbības

Priekuļu sociālo pakalpojum klāstā iekļautas pašvaldības finansētas nodarbības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumi ietvēra Montesori, logopēdijas un fizioterapijas nodarbības.

Pārgaujā īstenots jauniešu projekts “Lauzt robežas”

Pēc pērnā gada pavasarī apkopotajiem aptaujas rezultātiem par Pārgaujas jauniešu emocionālo labsajūtu pandēmijas laikā, ikgadēji notiekošajam jauniešu projektam “Lauzt robežas” virzīta centrālā tēma – indivīds un personīgā motivācija. Projektā jauniešiem bija iespēja socializēties, satikt dažādu jomu speciālistus, doties pārgājienos, saņemt individuālu atbalstu un tas kopumā sniedzis atbalstu ģimenēm, kurās aug pusaudžu vecuma bērni.

Liepā atvērta kafejnīca, kuras pamatā ir sociālā misija

2021.gada vasarā Liepā atvērta kafejnīcas “Pieturi Liepā!”, kuras izveidei pamatā ir sociālā misija. Tā ir gan vieta, kur satikties māmiņām ar bērniem, gan iespējamā darba vieta māmiņām, kuras dažādu sociālo faktoru dēļ ilgstoši nav varējušas atgriezties darba tirgū.

Īstenots starpkultūru projekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Projekta galvenais virziens bija saistīts ar iekļaujošu sabiedrību, neiecietības izskaušanu un dialogu veicināšanu starp pusaudžiem. Tādējādi projekta aktivitāšu dienas bija veltītas iepazīšanās spēlēm, kurās jaunieši ar dialoga veicināšanas metodēm sāka vairāk sarunāties cits ar citu, ar mākslinieciskām un radošām aktivitātēm iepazina cits cita izskatu, ar sportiskām aktivitātēm mācījās draudzēties un rēķināties ar otra spējām.

Tāpat novads skaidro, ka ikdienā rūpējas par to, lai radītu svētku noskaņu, koptu tradīcijas un veicinātu ģimeņu kopā būšanu. Tādēļ visā novadā valsts mēroga svētkos notikušas dažādas aktivitātes, piemēram, pašu gatavotu putnu būrīšu izlikšana, organizētas pastaigas ar dažādiem uzdevumiem ģimenēm, Lieldienu fotomedības u.tml. Pērn papildināts arī tematisko vides dekorāciju klāsts – iegādāti papildus Lieldienu rotājumi, lai iepriecinātu gan lielus un mazus iedzīvotājus, gan novada viesus.

Skip to content