DIENVIDKURZEMES NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Dienvidkurzemes novadā pērn paveiktais:

“Vispirms es gribu ļoti paslavēt visu bijušo novadu cilvēkus: gan pašvaldības speciālistus, gan biedrības un privātās iniciatīvas, kas visus šos gadus ir rūpējušies, lai katra vieta būtu pieejama un interesanta gan ģimenēm ar bērniem, gan veciem ļaudīm un arī dažāda gadagājuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vajadzības katram ir atšķirīgas, tāpēc ir domāts gan par aktīvo atpūtu, gan rāma miera baudīšanu. Un tās ir tās vērtības, par kurām mums jārūpējas arī turpmāk. Tikai tagad mums ir daudz plašāka teritorija, tāpēc varēsim likt galvas un idejas kopā, lai mūsu novads ik gadu būtu bagātāks dažādiem infrastruktūras objektiem un nodarbēm, kur varētu iesaistīties visa ģimene. Būsim godīgi – ģimenes mums ir pats svarīgākais, lai pastāvētu novads un lai mēs paši turpinātos,” skaidro Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols.

Medzes pagastā veikta energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” ēkai!

Novadā veiksmīgi realizēts LVAF projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”!

Dienvidkurzemes novada pašvaldību priecē LVAF piekrastes apsaimniekošanas projekta rezultāts. Tā laikā paveikti darbi, kas padara mūsu skaisto pludmali tīrāku un pieejamāku. Projekta ietvaros Jūrmalciema “piestātnē” uzstādīta nojume ar galdu un soliem, pludmalē “Pie Papes bākas” izvietoti ērti un vizuāli pievilcīgi pludmales zviļņi, kā arī aprīkoti divi volejbola laukumi, savukārt Medzes pagasta atpūtas vietā “Liedagi” izveidots volejbola laukums. Visās teritorijās veikta arī atkritumu apsaimniekošana. Pāvilostā savākti 23 kubikmetri atkritumu, to skaitā riepas un lielgabarīta atkritumi, ko izveda no pludmales un kāpu zonas, kā arī savākti atkritumi 46 km garumā visā Baltijas jūras piekrastes teritorijā. Šāda labiekārtota un sakopta vide veicina kvalitatīvu laika pavadīšanu ģimenes lokā.

Norisinājušies vairāki veselības veicināšanas pasākumi visā novadā!

Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu un stiprinātu veselību, Rucavas un tās apkaimes iedzīvotājiem tika organizēti funkcionālie treniņi fitnesa treneres pavadībā. Tā kā 2021. gadā turpinājās pandēmija, treniņi tika organizēti arī attālināti – ZOOM platformā, un šāda formāta treniņi guva lielu atsaucību, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju.

Pirmskolas izglītības iestādēs bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam tika nodrošināta vispārējā veselību veicinošā vingrošana fizioterapeita un sporta speciālista vadībā, lai nodrošinātu fizisko aktivitāšu un garīgās veselības uzlabošanu. Kā arī bērniem no 7 līdz 8 gadu vecumam tika nodrošinātas peldēšanas nodarbības sertificēta trenera un instruktora vadībā. Šo pasākumu kā aizraujošu, vērtīgu un lietderīgu atzina kā bērni, tā arī vecāki.

Arī pašvaldības iedzīvotājiem no 18 gadu vecuma Grobiņā, Bārtas, Gaviezes, Grobiņas un Medzes pagastos bija iespēja piedalīties bezmaksas kardio treniņos – nūjošanā, vingrošanā un  riteņbraukšanā. Dalībnieku atsaucība šim pasākumam ar katru gadu palielinās. Aktivitātēs bija vērojama plaša dalībnieku vecuma amplitūda, piedaloties gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Priekulē pārbūvēts sporta laukums, izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums un tapusi diska golfa trase!

Lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi nodarboties ar āra aktivitātēm, pārbūvēts sporta laukums pie Priekules vidusskolas, kas bija sliktā stāvoklī. Tika izbūvēts arī publiski pieejams mākslīgā seguma futbola laukums parkā pie vidusskolas.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst disku golfs – brīvdabas spēle, kura līdzinās tradicionālajai golfa spēlei. Pērn pašvaldība kopā ar biedrību “Valta birzs” ir realizējusi projektu diska golfa trases izveidei Valta birzī. Pašvaldība projektu atbalstīja ar līdzfinansējumu un praktisku palīdzību. 18 celiņu disku golfa parks “VALTA BIRZS” Priekulē būs pieejams gan  novada, gan visas Latvijas iedzīvotājiem bez maksas un darbosies visu gadu.

Vaiņodes apkārtnē realizēti iedzīvotāju iniciatīvas projekti “Darīsim paši”!

Iedzīvotāju iniciatīvas projekta “Darīsim paši” ietvaros 2021. gadā pilnveidots bērnu rotaļu laukums Vībiņos ar galda spēļu vietu – diviem āra galdiem un soliņiem, iegādātas arī galda spēles un galda spēļu uzglabāšanas kaste, uzstādīts statīvs velosipēdiem. Atpūtas vietā “Volzbahs” uzstādīts nožogojums, kas pilda drošības, vides estētikas un apmeklētāju plūsmas regulēšanas funkciju.

Durbē atjaunots PII “Ābolītis” rotaļu laukums!

PII “Ābolītis” vienā no āra rotaļu laukuma teritorijām tika uzstādīti jauni rotaļu elementi dažādām bērnu aktivitātēm. Zem elementiem ieklāts gumijas mulčas segums, kurā iestrādāti izglītojoši elementi – ģeometriskas figūras, tādejādi nodrošinot vienlaicīgas rotaļu un apmācības aktivitātes bērniem. Laukumu izmanto ne tikai PII “Ābolītis” audzēkņi, bet arī citas ģimenes ar bērniem ārpus iestādes darbalaika. Iniciatīva par laukuma atjaunošanu nāca gan no PII “Ābolītis” vadītājas, gan Durbē mītošajām jaunajām māmiņām, jo rotaļu elementi laukumā bija gan fiziski, gan morāli novecojuši.

Durbē izveidota ainaviski pievilcīga vieta atpūtai kopā ar ģimeni!

Attīrot teritoriju no latvāņiem, nātrēm, kārkliem un dažādiem kokiem, tika izveidota ainaviska vieta, kas priecē acis gan vietējiem, gan pilsētas viesiem. Tika izbūvēts segums iedzīvotāju iecienītai taciņai, uzbūvēts skaists un drošs tiltiņš pāri iztecei no dīķa un takas malā novietoti soliņi atpūtai. Minētā teritorija jau ilgstoši bija pašvaldības redzeslokā, tikai trūka redzējuma, kā šo degradēto vidi pārveidot. Pateicoties Durbes dārznieces uzņēmībai un profesionalitātei, beidzot darbi pie šī projekta tika uzsākti. Turpmākajos gados to plānots vēl attīstīt, izbūvējot piknika un atpūtas vietas un papildinot apstādījumus.

Aizputē un Kazdangā top multifunkcionālas atpūtas vietas!

2021. gadā Aizputē jau esošajā rotaļu laukumā uzstādīti divi jauni rotaļu elementi, savukārt Kazdangā sporta laukumā pie pamatskolas uzstādīti jauni multifitnesa trenažieri un ieklāts mulčas segums. Ieceres mērķis bija bērnu rotaļu laukuma un fitnesa infrastruktūras attīstība, veicinot iedzīvotāju veselības uzlabošanu un papildinot pilsētas ar multifunkcionālām atpūtas vietām.

Skip to content