DOBELES NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku. 

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Dobeles novadā pērn paveiktais:

“Visas ieceres pērn esam īstenojuši, pamatojoties tieši uz iedzīvotāju vajadzībām. Ģimenes, bērni un jaunieši ir viena no Dobeles novada pašvaldības prioritātēm, tādēļ vēlme radīt vidi, kur aktīvi un jēgpilni pavadīt laiku, mums ir pašsaprotams solis. Īstenojot projektus, vērtējam, lai radītās aktivitātes būtu piemērotas dažādām vecuma grupām un jebkuram gadalaikam. Tāpat mums ir būtiski nodrošināt to pieejamību jebkurā laikā, tādējādi bērni kopā ar vecākiem vai draugiem pēc iekštelpās pavadītas dienas var sportot un pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā. Atsevišķās vietās esošie rotaļu un sporta elementi jau bija nokalpojuši, tādēļ, uzstādot jaunus, tika radīta lielāka drošība, sakārtota apkārtne un izveidota iedzīvotājiem daudz patīkamāka vide,” skaidro Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Dobelē atjaunoti divi bērnu rotaļu laukumi!

Pērn atjaunošanas darbus piedzīvojuši bērnu rotaļu laukumi Zaļajā ielā un Skolas ielā. Abos laukumos demontētas vecās rotaļu iekārtas, uzlabots un atjaunots segums zem tām un uzstādītas jaunas rotaļu un atrakciju iekārtas. 

Dobelē izveidots jauns āra vingrošanas laukums un atjaunots esošais!

Jaunais āra vingrošanas laukuma, uzstādot multifunkcionālu kompleksu vingrošanas iekārtu, izveidots Jāņa Čakstes ielā.  Tas veiksmīgi papildinās sportisko aktivitāšu klāstu, jo atrodas blakus vietai, kur šobrīd notiek multifunkcionālā asfalta velotrases izbūve. Savukārt, vingrošanas laukums Meža prospektā piedzīvojis atjaunošanas darbus, kuru ietvaros uzstādītas gan jaunas vingrošanas iekārtas – brīvdabas horizontālais sols, multifunkcionāls vingrošanas komplekss, mini līdzteku komplekts –, gan papildu labiekārtojuma elementi – divi betona soli un atkrituma urnas.

Dobelē izveidots jauns volejbola laukums!

Jaunais volejbola laukuma izveidots Bērzes ielā un atrodas netālu no esošā bērnu rotaļu laukuma. Darbu ietvaros veikti pamatnes sagatavošanas darbi (ģeotekstila slāņa ierīkošana, smilts slānis), kā arī volejbola tīkla statīvu iebetonēšana un tīkla uzstādīšana. Tāpat teritorijā uzstādīti jauni labiekārtojuma elementi – četri soli ar atzveltni un divas atkritumu urnas.

Auru pagasta Gardenes ciemā izveidots sporta un aktīvās atpūtas laukums!

Darbu ietvaros uzstādītas piecas dažādas iekārtas un trenažieri, kā arī divi soliņi ar atkritumu urnām. 

Dobelē uzsākti multifunkcionālās asfalta velotrases būvniecības darbi!

 

Jaunais, multifunkcionālais veloparks Jāņa Čakstes ielā tiek būvēts dažāda vecuma un prasmju velobraucējiem, skrituļotājiem, skeitbordistiem un citiem aktīvās atpūtas piekritējiem. To varēs izmantot gandrīz visi nemotorizēti pārvietošanās līdzekļi uz riteņiem – kalnu divriteņi, bmx, skeitbordi, skrejriteņi, skrituļslidas, longbordi. Šādas trases pieejamas arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Plānots, ka velotrasi būs iespējams izmantot gandrīz visu gadu, līdz ar to nodrošinot aktīvās atpūtas iespējas arī gada aukstajos mēnešos. Tās būvniecības darbus plānots noslēgt jau šogad. 

Trases teritorijā atrodas arī 2021. gadā izveidotais vingrošanas laukums, kā arī atpūtas vieta ar soliņiem un divām šūpolēm. Tas ļaus izmantot šo atpūtas un sporta vietu visai ģimenei – gan vecākiem, gan mazākiem bērniem, gan jauniešiem.

 

Tāpat parka teritorijā izveidota grants gājēju taka, kas savieno asfalta velotrasi ar teritorijai piegulošajām ielām – Jāņa Čakstes ielu un Avotu ielu. Pie Avotu ielas tiek projektēta grants autostāvvieta (iespēja novietot 14 automašīnas). Arī šī autostāvvieta ar grants taku savienota ar asfalta velotrasi. Uz grants takas pie asfalta velotrases paredzēts izvietot piecus soliņus, trīs atkritumu tvertnes un vienu velo novietni. Tiks izbūvēts arī trases, taciņu un stāvvietu apgaismojums.

Aucē izveidots multifunkcionālais dienas centra “Baltā māja”!

Jaunais, multifunkcionālais dienas centrs “Baltā māja” ir vieta, kur senioriem, bērniem un jauniešiem pavadīt brīvo laiku, izglītoties, piedalīties radošajās darbnīcās vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbībās. Dienas centra atmosfēra ir veidota ar māju sajūtu katram. Katrs jaunais apmeklētājs šeit ir gaidīts un tiek draudzīgi pieņemts. Tā ir vieta, kur satikties un būt piederīgam, apzinoties, ka Tevi saprot.

Lēmuma pieņemšanā par šī centra izveidi iesaistīti arī iedzīvotāji, 2018. gadā veicot aptauju. Tajā vairāk nekā 100 respondentu pauda atbalstu šāda pakalpojuma nepieciešamībai. Līdz ar to tika sagatavota projekta ideja un iesniegta Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ar mērķi izveidot šādu dienas centru Auces pilsētā.

Ēka, kurā atrodas dienas centrs, ir pašvaldības īpašums, kurš ilgu laiku stāvēja neizmantots. Pašvaldībai, izvērtējot un aptaujājot iedzīvotājus, tika konstatēts, ka bērniem un jauniešiem ir nepieciešama vieta, kur pavadīt brīvo laiku. Ņemot vērā, ka ēka, kurā šobrīd jau darbojas dienas centrs, atrodas netālu no Auces mūzikas skolas un citām nevalstiskajām organizācijām, kas rūpējas par bērniem un jauniešiem, t.sk. no riska grupām, tā bija lieliska alternatīva, lai šajā vietā rastu iespēju bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku starp skolu un mūzikas skolas nodarbībām, kā arī radīt vidi, kur bērni un jaunieši ārpusskolas var piedalīties dažādās radošās aktivitātēs. 

Izveidojot šo centru, iedzīvotājiem rasta iespēja savā starpā komunicēt un spēlēt dažādas spēles – mēmo šovu, X-box spēles, galda futbolu u.c. Tāpat arī uzsākta veiksmīga sadarbība ar brīvprātīgo mākslas pasniedzēju – nodarbībās, kas notiek reizi mēnesī, mazie mākslinieki var izmantot arī modernās digitālās tehnoloģijas, piemēram, grafisko planšeti. Plašāk par projektu: https://www.auce.lv/zinas-1lapa/auce-tiek-iekartotas-dienas-centra-balta/  

Dobeles Livonijas ordeņa pils kļuvusi par daudzfunkcionālu centru 

Kopš 2021. gada vasaras, kad Dobeles Livonijas ordeņa pils piedzīvojusi kapelas konservāciju un pārbūvi, tā kļuvusi arī par daudzfunkcionālu centru, kas apmeklētājiem piedāvā ekskursijas, muzejpedagoģiskās nodarbības, koncertus, izstādes un radošās meistarklases. Galvenais apskates objekts nenoliedzami ir pati Pils. Katrs atnākušais, verot durvis, vērš skatienu augšup un atzinīgi novērtē lieliski saglabātos mūrus un iegūto telpu. 

Radošuma mūzas Pilī nedzīvo tikai arhitektūrā, bet arī mainīgajās izstādēs, kas apdzīvo un turpinās apdzīvot jaunās telpas. Tāpat arī Dobeles Pils saviem mazajiem apmeklētājiem piedāvā muzejpedagoģiskās nodarbības, kurās līdzdarbojoties ļauts uzzināt par Dobeles Pilī veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem, Hercogienes Elizabetes Magdalēnas ārstniecības augu dārzu un tā augiem, vai rotaļu un mīklu veidā iepazīties ar seniem amatiem un darba rīkiem. 

Siltajā periodā Pils ekskursijas papildinātas ar lielformāta spēlēm – katrs mazais apmeklētājs Pils pagalmā var iemēģināt roku jengas, domino vai “desu” spēlēs, kā arī salikt lielizmēra puzli, kas, izvietojot to pareizi, atklāj Dobeles Pils senos apveidus. Arī plašais Pils pagalms un dārza daļa siltajā periodā tiek aktīvi apdzīvoti, jau šobrīd ir skaidrs, ka vairāki no te notikušajiem pasākumiem varētu iegūt pat ikgadējās tradīcijas statusu. Plašāk par projektu: https://www.dobele.lv/lv/content/sam-551

Dobeles centrā uzsākti multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma būvniecības darbi 

  1. gada pavasarī Dobeles novada pašvaldība ar biedrību “Dobele bērniem” parakstīja līgumu par atpūtas laukuma izveidi Baznīcas ielā 10, Dobelē. 

Pašvaldībai sadarbojoties ar biedrību “Dobeles bērniem”, kas ir gan idejas autors, gan finansējuma piesaistītājs un, pateicoties Dobeles uzņēmēju finansiālam atbalstam, te uzsākta sen lolotas ieceres – sporta un atpūtas laukuma – izveide. Pēc Dobeles novada pašvaldības būvvaldes arhitektes palīdzes Rūtas Krickas skices tapis būvprojekts un uzsākti darbi, lai jau šogad pašā Dobeles centrā ikvienam būtu ērti pieejama vieta, kur var gan sportot, gan atpūsties un radoši pavadīt brīvo laiku. Projekts aptver bijušo Dobeles amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas sporta laukumu un tā piegulošo teritoriju aptuveni 6847 m2 platībā, kurā tiks ierīkota rekreācijas zona, strītbola un mini futbola laukumi, bērnu laukums dažādām vecuma grupām, vingrošanas laukums un parkour laukums. 

Finansējumu projekta īstenošanai radusi biedrība, bet rūpes par laukuma apsaimniekošanu pēc tā izbūves uzņemsies pašvaldība. 

Kroņauces Sporta stadions pārbūvēts par multifunkcionālu aktīvās atpūtas vieta

gada 15. septembrī tika atklāts atjaunotais un pārbūvētais Sporta stadions Kroņaucē. Darbu rezultātā tas šobrīd ieguvis savu daudzfunkcionalitāti un estētisko sakārtotību, kas rada jaunas iespējas sporta stundām Annas Brigaderes pamatskolas skolēniem, kas veicina profesionālā sporta un individuālo sportistu izaugsmi, kā arī piedāvā aktīvu atpūtu ikvienam interesentam un ģimenēm ar bērniem.

Pārbūves darbi tika uzsākti 2016. gadā, kad LEADER piešķirtā finansējuma ietvaros četru mēnešu laikā realizēta stadiona 1. kārtas pārbūve – 100 m skrejceļa un multifunkcionālā laukuma izbūve.  

Otrā kārta uzsākta 2019. gadā, pārbūvējot futbola laukumu un izbūvējot divus pludmales volejbola laukumus un skrejceļu, lodes grūšanas, tāllēkšanas un šķēpmešanas sektorus. Tāpat veikti arī nozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi – sakārtota lietus ūdens kanalizācija, bruģēts laukums, ierīkots stadiona apgaismojums. 

Trešajā pārbūves kārtā tika izbūvēta treneru mājiņa ar labierīcībām, ar pieslēgumu centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, visa veida žogi, uzstādīti āra trenažieri, tribīnes, bērnu vingrošanas rīki un spēles, kā arī citi labiekārtošanas elementi. 

  1. gadā papildus projektā paredzētajiem darbiem stadiona teritorijā tika atjaunots asfalta segums, uz kura izbūvēts bērnu basketbola un bērnu velolaukums, kā arī citi vingrošanas un rotaļu elementi.

Šobrīd Sporta stadions priecē daudzus, ne tikai tērvetniekus, jo tieši pēc aktīvo sportistu ierosinājuma vairāku gadu garumā ir tapis multifunkcionāla un profesionāla aktīvā atpūtas vieta ikvienam interesentam. 

Tērvetes pagastā paplašināts bērnu aktīvās atpūtas laukums

  1. gada 18. augustā Tērvetes pagasta Kroņauces ciemata bērnu rotaļlaukumā tika atklāts jauns rotaļlaukuma elements – vingrošanas komplekss, savukārt sporta stadionā bērnu aktīvās atpūtas zonā atklāta rotaļu tīkla iekārta. 

Jaunie atpūtas objekti iegādāti par konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” piešķirto naudas balvu 12 500 eiro apmērā, bijušai Tērvetes novada pašvaldībai iegūstot titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” Zemgales plānošanas reģionā. Līdztekus piesaistīts arī pašvaldības līdzfinansējums 2230 eiro apmērā.

Tērvete idejām konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” naudas balvas izmantošanai vērsās pie saviem iedzīvotājiem, organizējot aptauju, kurā tika piedāvāta ideja –aktīvas un veselību veicinošas vides bērniem paplašināšana.

Tādējādi Dobeles novada pašvaldība 2021. gadā īstenojusi virkni projektu, lai pilnveidotu un labiekārtotu vidi, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku. Iedzīvotāju ērtībai gan uzlabotas jau esošās rekreācijas zonas, gan arī radītas jaunas. 

 

Skip to content