“ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA” STATUSU LATVIJĀ IEGUVUŠI JAU 150 DARBA DEVĒJI

“Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu Latvijā ieguvuši jau 150 darba devēji gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā valsts programma tika atklāta 2021. gadā ar mērķi nodrošināt konsultatīvu un informatīvu atbalstu organizācijām, veicinot darba un privātās dzīves līdzsvaru sabiedrībā.

55 no programmas dalībniekiem pārstāv publisko sektoru, gan valsts, gan pašvaldību institūcijas, savukārt 95 statusa ieguvēji ir no privātā sektora. Lielākā daļa pārstāv Rīgas reģionu (88 darba devēji), Vidzemē “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu ieguvuši 25 darba devēji, Kurzemē – 22, Latgalē – 9 un Zemgalē – 6 darba devēji. 52 darba devēji ir vidējās organizācijas, kas nodarbina 50–249 darbinieku, 46 darba devēji ir lielās organizācijas, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbinieku, 32 programmas dalībnieki nodarbina 11–49 darbiniekus, savukārt 1–20 darbiniekus nodarbina 20 darba devēji.

“Šīs programmas ietvaros redzam, cik svarīga un daudznozīmīga loma ir ģimenei draudzīgas vides nodrošināšanai darbavietā. Arvien vairāk darba devēji un darbinieki novērtē privātās un profesionālās dzīves līdzsvara nozīmi. Iegūst gan darbinieks, gan darba devējs, to apliecina arī mūsu iniciatīvas dalībnieki. Tādēļ ir liels gandarījums, ka kopā mēs veidojam darbiniekiem un viņu ģimenēm draudzīgāku darba vidi Latvijā. Ģimenes veido valsti, un ģimenes labklājība ir visas valsts labklājības pamatā,” atzīst Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

2022. gadā programmas prioritāte ir tās esošo un potenciālo dalībnieku atbalsts un konsultēšana, rīkojot izglītojošus seminārus, konferenci, tīklošanās pasākumus un grantu konkursu, lai popularizētu ieguvumus no ģimenei draudzīgas darba vides gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā. Gada laikā programmas dalībniekiem un viņu ģimenēm īstenoti pieredzes apmaiņas un izglītojoši pasākumi pie VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, AS “Draugiem Group”, AS “Latvijas Valsts meži”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Šogad programmas statusu ieguvušajām organizācijām pirmo reizi bija iespēja pieteikties grantu konkursam, pretendējot uz 3 000 eiro finansējumu vienam granta pieteikumam. Konkursa mērķis ir atbalstīt programmas statusu ieguvušos darba devējus, lai ieviestu ģimenēm draudzīgas darba organizācijas prakses un popularizētu ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Konkursa ietvaros finansējumu ieguva 17 darba devēji.

Statusam “Ģimenei draudzīga darbavieta” var pretendēt ikviena organizācija, kura nodarbina vismaz vienu darbinieku – gan privātuzņēmumi, gan arī valsts un pašvaldību iestādes un nevaldības organizācijas.

Ar visiem “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvušajiem darba devējiem ikviens var iepazīties sadaļā “Programmas dalībnieki”.

Skip to content