“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”: kura iegūs galveno titulu un balvu 30 000 eiro apmērā?

[youtube v=”X4qD-dx1w3A”]

Līdz š.g. 20. augustam turpinās pašvaldību informācijas iesniegšana par atbalstu un pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ietvaros. Šogad konkursā tiks vērtētas visas 119 Latvijas pašvaldības neatkarīgi no iesūtītās informācijas apjoma. Pašvaldība,  kur tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko Latvijas mērogā, saņems balvu 30 000 eiro apmērā.

“Šī gada jūnijā VARAM iniciatīva “Ģimenei draudzīga pašvaldība” saņēma Eiropas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas starptautisku novērtējumu – galveno balvu kategorijā “Nacionālās valdības iniciatīva” par ieguldīto darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti. Mums ir ar ko lepoties! Tāpēc aicinu visas pašvaldību iesaistīties un būt aktīvām ne tikai darot, bet arī pastāstot par saviem darbiem citiem, vienlaikus pilnveidojot pakalpojumus, to pieejamību, kā arī sekmējot jaunu ģimeņu piesaisti,” uzsver VARAM ministrs Kaspars Gerhards.

Iesniegtā informācija par pašvaldībās pieejamo atbalstu un pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem tiks apkopota un sagatavota publicēšanai pārskatāmā veidā. Septembrī tā tiks publicēta tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību iedzīvotājiem par pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

Vienlaikus konkursa ietvaros no š.g. 3. septembra līdz 17. oktobrim ikvienam interesentam būs iespēja paust viedokli un nobalsot, lai noteiktu ģimenei draudzīgāko pašvaldību. Balsojuma rezultāti būs viens no konkursa 1. kārtas vērtēšanas kritērijiem papildu administratīvo datu, dzimstības rādītāju un pašvaldību iesaistes informatīvajā kampaņā vērtēšanas kritērijiem. Pēc 1.kārtas tiks izvirzītas deviņas labākās pašvaldības konkursa 2. kārtai, kur vērtēšanu klātienē veiks konkursa  komisija.

Ģimenēm draudzīgākās pašvaldības konkursā tiks noteiktas trīs grupās, vērtējot  deviņas republikas nozīmes pilsētu pašvaldības, 21 reģionālas nozīmes attīstības centra novada pašvaldību un 89 novadu pašvaldības, kuras nav republikas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības.

Katras grupas uzvarētājs saņems naudas balvu vismaz 15 000 eiro apmērā, savukārt ģimenei draudzīgākā pašvaldība nacionālajā mērogā – naudas balvu vismaz 30 000 eiro apmērā. Piešķirtā balva paredzēta izmantošanai atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Tāpat arī komisija varēs noteikt papildu nominācijas.

Lai uzvar ģimenei draudzīgākā pašvaldība!

[responsive-image image-desktop=”http://vg.sunberry.lv/wp-content/uploads/2018/09/GDP_BalsosanasProcess_Web.jpg” image-mobile=”http://vg.sunberry.lv/wp-content/uploads/2018/09/GDP_BalsosanasProcess_Web_320px.jpg”]

 

 

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” nolikums un tā grozījumi.

Papildu informācija:

Ilze Vārpiņa
E-pasts: Ilze.Varpina@varam.gov.lv
Tālr.: 66016764

Skip to content