Ģimenes dienā 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu

Starptautiskajā Ģimenes dienā, kopā sanākot daudzbērnu ģimenēm, nozaru ekspertiem, kā arī politikas veidotājiem, Latvijas simtgades gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.

Latvijas Goda ģimenes gadā ir iecerēti daudzveidīgi pasākumi, lai pateiktu paldies un godinātu ģimenes, kurās jau aug bērni, un plānotas aktivitātes, kas veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību kļūt par ģimenei ar bērniem draudzīgāku sabiedrību. Goda ģimenes gadam ir savi vēstneši – daudzbērnu ģimenes, kas ir ieinteresētas uzlabot situāciju Latvijā, daloties savā pieredzē, redzējumā.

Goda ģimenes gada atklāšanā tika stāstīts arī par iecerētajiem darbiem, veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti un pakāpeniski uzsākot īstenot „Sabiedrības demogrāfiskās atveseļošanās programmu „Māras solis””.

“Valstiski godinot, mēs izceļam priekšplānā mūsu galvenās vērtības – bērni un ģimenes ir mūsu pamatu pamats, svarīgi, ka šo valsts attieksmi sajūt visa sabiedrība un jo īpaši pašas kuplās ģimenes. Saņemot kā emocionālu, tā atbilstošu finansiālu atbalstu, arī tie jaunie cilvēki, kuri vēl tik tikko veido ģimeni vai kuriem piedzimis pirmais, otrais bērniņš, būs lepni piepulcēties Goda ģimenes pulkam. Atbildīgi vecāki, krietna un kupla ģimene – tas ir īstais prestižs,” pasākumā teica Imants Parādnieks, Saeimas deputāts un Demogrāfijas lietu centra vadītājs.

2018. gads tiek izsludināts par “Goda ģimeņu gadu”, Latvijas simtgades pasākumu ietvaros organizējot plašu programmu ģimeņu cildināšanai.

Goda ģimenes gadam izvirzīti sekojoši mērķi:

1. Godināt daudzbērnu ģimenes;
2. Veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes lomu sabiedrības attīstībā;
3. Mainīt sabiedrības attieksmi, mazināt stereotipus.

Par Latvijas Goda ģimenes gadu
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. Gada moto: „Laiks bērniem! Latvija ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”.  Vairāk informācijas – www.laiksberniem.lv, Facebook.com/GodaGimenesGads, Instagram.com/GodaGimenesGads
Atbildīgā institūcija par Latvijas Goda ģimenes gada aktivitāšu īstenošanu – Valsts reģionālās attīstības aģentūra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā.

 

Skip to content