Grantu konkursā 17 darba devēji saņem finansējumu ģimenēm draudzīgu iniciatīvu īstenošanai

Noslēdzies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” grantu konkurss, kas rīkots ar mērķi atbalstīt statusu ieguvušos darba devējus ģimenēm draudzīgu darba organizācijas prakšu ieviešanā un popularizēt ģimenei draudzīgu attieksmi sabiedrībā. Grantu konkursa ietvaros 17 darba devēji īstenos projektus nepilnu 50 tūkstošu EUR vērtībā.

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem. Pēc pašnovērtējuma aizpildīšanas un statusa saņemšanas programmas dalībniekiem šogad pirmo reizi bija iespējams pieteikties grantu konkursam, pretendējot uz 3 000 EUR finansējumu vienam granta pieteikumam, piemēram, labbūtības iniciatīvām un atbalsta pasākumiem darba vietā, vides labiekārtošanai, atbalsta pasākumiem darbiniekiem un viņu ģimenēm, dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanai un attīstīšana ilgtermiņā u.c.

Grantu saņēmušie darba devēji īstenos kopīgas aktivitātes darbiniekiem un viņu ģimenēm – izzinošus pārgājienus, sporta spēles, kopīgus izbraucienus, ģimenes dienas pasākumus ar mērķi stiprināt ģimeniskās vērtības un savstarpējo komunikāciju. Projektu ietvaros darba devēji labiekārtos rotaļlaukumu, izveidos un labiekārtos bērnu uzturēšanās telpas darbavietās. Vairāki projekti paredzēti, lai risinātu darbinieku bērnu uzraudzību vasaras mēnešos, nodrošinot izzinošas aktivitātes telpās un ārpus tām. Plānota arī darbinieku izglītošanu par ģimenes un darba dzīves līdzsvaru. Projektus īstenos VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Starptautiskā Kosmeteloģijas koledža, SIA “Wunder Latvia”, Saldus novada pašvaldība, SIA “Kurbads un KO”, SIA “GRIFS AG”, SIA “DHL Express Latvia”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA “Pakella”, SE “Baltic International Bank”, SIA “Proof IT”, SIA “Elnetworks”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Mores pamatskola, SIA “Mammām un Tētiem” un Latvijas Televīzija.

Kā norāda SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce, pēdējie divi gadi ierobežoja mūsu iespējas satikties un aprunāties, tad sākās arī Krievijas iebrukums Ukrainā, kas atstāja būtisku iespaidu gan uz kolektīvo sabiedrības noskaņojumu, gan arī individuāli uz katra darbinieka labbūtību un produktivitāti.

“Lai mazinātu spriedzi, šobrīd svarīgāka kā jebkad ir kopā būšana, atbalsts un emocionālā stabilitāte – ne tikai ģimenē, bet arī darba kolektīvā. Dažādi ģimenes pasākumi un aktivitātes darbā ir viens veids, kā saliedēties šajā izaicinājumu pilnajā laikā. Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībniekiem – darba devējiem patiešām rūp darbinieku labklājība un ne tikai darba devēja attiecības ar darbinieku, bet arī darbinieka attiecības ģimenē, un to pierāda arī kopumā iesniegtie 30 grantu pieteikumi,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros pēc pašnovērtējuma aizpildes un statusa saņemšanas tiek nodrošināts arī konsultatīvs un informatīvs atbalsts gan privātā, gan publiskā sektora organizācijām. Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir ieguvuši 112 darba devēju organizācijas no visas Latvijas, kas pārstāv gan privāto, gan publisko sektoru.

Ar plašāku informāciju par apstiprinātajiem konkursa pieteikumiem iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Ģimenei draudzīga darbavieta”.  Savukārt pieteikties programmai “Ģimenei draudzīga darbavieta” iespējams www.vietagimenei.lv.

Sabiedrības integrācijas fonds ir lielākais saliedētības politikas īstenotājs Latvijā un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Skip to content