Iegūstot statusu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”, darbi nebeidzas – Ropažu novada pašvaldība

Konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022” galveno balvu 30 000 eiro ieguva Ropažu novads, kas atzīts par ģimenēm draudzīgāko visā Latvijā. Konkurence ar katru gadu kļūst arvien sīvāka – pašvaldības mērķtiecīgi strādā, lai saviem iedzīvotājiem nodrošinātu un pilnveidotu ērtu un draudzīgu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošo infrastruktūru, gan veidojot jaunas atpūtas vietas ģimenēm. Ir būtiski mācīties no labajiem piemēriem mums apkārt.

Tā kā Ropažu novada pašvaldība 2022. gadā ir visveiksmīgāk ieklausījusies savos iedzīvotājos, jautājām Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Inesei Skrastiņai, kā statusa un naudas balvas iegūšana ir palīdzējusi pašvaldībai turpināt savu mērķtiecīgo darbu, veidojot ģimenēm draudzīgu vidi.  

Pašvaldības iedzīvotāju iesaiste ģimenēm draudzīgu pakalpojumu pilnveidošanā 

Iedzīvotāju iesaiste ir viens no svarīgākajiem faktoriem pašvaldību pakalpojumu uzlabošanā, jaunu pakalpojumu ieviešanā un darāmo darbu prioritāšu noteikšanā pašvaldībā. Iedzīvotāji ir tie, kuru dēļ tiek strādāts pie pakalpojumu uzlabošanas, tāpēc spēja uzklausīt un rast risinājumus ir būtiska sastāvdaļa, lai pašvaldība varētu kandidēt uz ģimenei draudzīgākās statusu. 

Ieteikumi citu pašvaldību pārstāvjiem, kā veicināt ģimenēm draudzīgus pakalpojumus 

Tā kā pašvaldības budžeta līdzekļi ir ierobežoti, ir jādomā par veidiem, kā veicināt ģimenēm draudzīgus pakalpojumus arī esošā budžeta ietvaros. Ropažu pašvaldība norāda, ka ir svarīgi apzināt iekšējos resursus, kuri neprasa milzīgus izdevumus, bet ir efektīvi atbalsta nodrošināšanā. Tāpat būtiski ir noteikt prioritātes risināmām problēmām un pakalpojumu nodrošināšanai, kas skar un ietekmē lielāko iedzīvotāju daļu. Pirms lēmumu pieņemšanas ir svarīgi noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli. Dažkārt tas var norādīt uz primāri risināmajām problēmām. 

Kas paveikts Ropažu novada pašvaldībā, kopš “Ģimenei draudzīgākās pašvaldības” nosaukuma iegūšanas 

Ropažu novada pašvaldība ir noteikusi jaunu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, paaugstinot iespējas saņemt sociālo atbalstu ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Ienākumu slieksnis paaugstināts no 381 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā uz 501 eiro, savukārt, katrai nākamajai personai mājsaimniecībā šis slieksnis palielināts no 276 eiro uz 351 eiro. Papildus novada iedzīvotājiem ir palielināts atbalsts medikamentu iegādei – iepriekšējo 100 eiro vietā piešķirot atbalstu 200 eiro gadā. 

Pašvaldība arī palielinājusi atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Pēc veiktajām izmaiņām Ropažu novadā dzīvojošajām ģimenēm vienreiz gadā tiek piešķirts pabalsts: 

  • 100 eiro ģimenēm ar 3 bērniem; 
  • 150 eiro ģimenēm ar 4 bērniem; 
  • 200 eiro ģimenēm ar 5 un vairāk bērniem;

Maznodrošinātās ģimenes bērna nometnes apmaksai papildus var saņemt 150 eiro līdzšinējo 100 eiro vietā. Pašvaldība arī ieviesusi jaunu atbalsta mehānismu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Šīm ģimenēm tiek segti ēdināšanas izdevumi 50 % apmērā no ēdināšanas izmaksām. 

Ir padomāts arī par dažādām izglītojošām atbalsta grupām. Pieaugušajiem, kuri vēlas stiprināt sevi, izprast savu ģimeni un attiecības, paaudžu atšķirības un apzināt savas ģimenes spēku, Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests piedāvā izglītojošu grupu “Mans ģimenes spēks”. Grupā “Atrodi sevī spēku!” aicināti piedalīties vecāki, kuru bērniem ir atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredze, savukārt bezmaksas atbalsta grupā “Laiks noņemt rozā brilles” tiek gaidīti jaunieši no 14 līdz 17 gadu vecumam, kuri vēlas labāk saprast un izpētīt savu personību, kā arī apzināties savus mērķus un vērtības. 

Vai iespējams kļūt par ģimenei vēl draudzīgāku pašvaldību? 

Ropažu pašvaldība uzskata, ka ir iespējams kļūt vēl draudzīgākai ģimenēm, piemēram, turpinot darbu pie materiālā atbalsta mazaizsargātajām ģimenēm, starpinstitucionālu sadarbību bērnu interešu aizstāvībai, kā arī attīstot sadarbību ar daudzbērnu ģimeņu biedrību “Māra”, lai uzklausītu ģimeņu vajadzības un idejas to apmierināšanai.  

Pašvaldība ir ieplānojusi atbalstu šādām atbalsta grupām: 

  • “Kopā roku rokā” – grupa sadarbojas ar vecākiem, sociālo dienestu un bāriņtiesu; 
  • “Sociāli emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze teorijā un praksē” – grupas mērķis ir attīstīt spējas nevardarbīgi un cieņpilni komunicēt, risināt gan ārējus, gan iekšējus konfliktus; 
  • “Bērnu emocionālā audzināšana” – izglītojošās grupas mērķis ir veicināt vecākiem izpratni par sava bērna uzvedību no dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam. 

Ropažu pašvaldība sadarbībā ar iedzīvotājiem realizē arī dažādas idejas Sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros, kam katru gadu tiek atvēlēti 100 000 eiro. Līdz šim īstenoti vairāki projekti: Ropažu pagasta Kākciemā sporta un atpūtas laukumā izvietoti soliņi un galdiņi, Garkalnes pagasta Upesciemā uzstādīti āra trenažieri, novadā ierīkoti arī publiskie grāmatu skapji, kuros ikviens var apmainīt grāmatas, kā arī Zaķumuižā uzstādītas rotaļierīces bērniem.  

Galvenie virzieni, lai attīstītos un būtu ģimenēm vēl draudzīgāki 

Pašvaldība uzskata, ka viennozīmīgi ir jāturpina ieklausīties iedzīvotājos, tādējādi radot jaunus ģimenēm nepieciešamus un vitāli svarīgus pakalpojumus. Papildus nepieciešams turpināt iesākto darbu pie vides pieejamības uzlabošanas novada teritorijā, kā arī pilnveidot un attīstīt pašvaldības darbinieku zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvu komunikāciju un sadarbību ar iedzīvotājiem. 

Skip to content