Kādēļ darba devējiem ir vērts apsvērt ģimenes atbalsta mehānismu ieviešanu savā uzņēmumā

Lai veicinātu darba devēju izpratni, kādēļ būtu jāatbalsta savu darbinieku ģimenes un darba līdzsvars, ir svarīgi uzsvērt šādu iniciatīvu pozitīvo ietekmi gan uz uzņēmumu, gan tā darbiniekiem. Sabiedrības integrācijas fonds skaidro dažus no iemesliem, par ko ir vērts aizdomāties katram darba devējam.

1. Ekonomiskais ieguvums

Aizvien vairāk pētījumu apstiprina, ka darbinieki, kuriem tiek nodrošināts līdzsvars starp darbu un ģimenes dzīvi, ir ne tikai laimīgāki un produktīvāki, bet arī lojālāki uzņēmumam ilgtermiņā. Tādejādi darbinieki, kuri ir apmierināti ar savu darbu un uzņēmuma attieksmi, retāk meklē citas darba iespējas. Savukārt zemāka darbinieku mainība nozīmē arī mazākus izdevumus uzņēmumam saistībā ar jaunu darbinieku piesaisti un apmācību.

2. Uzņēmuma reputācijas stiprināšana

Uzņēmumi, kas aktīvi veicina darbinieku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, sabiedrībā aizvien biežāk iegūst iekārojamāka darba devēja tēlu. Tas ļauj vienkāršāk piesaistīt profesionālus darbiniekus. Turklāt sabiedrības un klientu pozitīva attieksme pret uzņēmumiem, kuri ir sociāli atbildīgi, veicina ilgtermiņa uzticēšanos un klientu lojalitāti.

3. Darbinieku veselības veicināšana

Darbinieki, kuriem tiek nodrošināts labāks darba un ģimenes dzīves līdzsvars, izjūt mazāk stresa. Tas potenciāli samazina veselības problēmu risku, piemēram, pašizdegšanas, depresijas un citu ar mentālo veselību saistītu slimību riskus. Tādējādi uzņēmumi var izvairīties no ilgstošām darbinieku slimības lapām un lēna atveseļošanās procesa, kas galu galā ir ekonomiski izdevīgāk.

4. Izpratne par demogrāfiskajām tendencēm

Arvien biežāk novērojams, ka jaunie vecāki vēlas ātrāk atgriezties darba gaitās. Tie uzņēmumi, kuri spēj reaģēt uz šādām demogrāfiskām izmaiņām un nodrošina jaunajiem vecākiem elastīgākas darba iespējas, piemēram, attālināto darbu, daļēji apmaksātus vecāku papildatvaļinājumus, elastīgu darba laiku vai atbalstu bērnu pieskatīšanā, var iegūt būtiskas konkurētspējas priekšrocības darba tirgū.

Noslēgumā jāuzsver – nevajadzētu piemirst, ka arī darba ņēmējiem ir iespējas veicināt darba devēju izpratni par darba un ģimenes dzīves līdzsvara iniciatīvu svarīgumu uzņēmumos. Jau sākot sarunas ar potenciālo darba devēju, ir vērts izteikt savas vēlmes par uzņēmuma kultūru attiecībā uz šo aspektu un uzdot konkrētus jautājumus. Savukārt diskusijās ar esošo darba devēju ir svarīgi šo tēmu risināt kā abpusēji izdevīgu partnerību, nevis uztvert to kā papildu slogu uzņēmumam.

“Ģimenei draudzīga darbavieta” ir viena no atbalsta programmām, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF). SIF īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība” un izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti. Lai veicinātu atvērtību dažādām sabiedrības grupām, SIF atbalsta arī brīvprātīgu darba devēju kustību “Dažādībā ir spēks”.

Skip to content