ĶEKAVAS NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku. 

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Ķekavas novadā pērn paveiktais:

“Ķekavas novadā ir lieliski augt. Te ir auglīga augsne gan stādam, gan bērnam, gan uzņēmumam. Novada prioritātes ir izglītība, sociālais atbalsts, infrastruktūras uzlabošana un drošība, kas iet roku rokā ar labvēlīgas vides veidošanu novada ģimenēm. Priecājamies, ka novads aug, veidojas jaunas ģimenes, kas par savu dzīvesvietu izvēlas Ķekavu. Ik gadu saņemam vairāk nekā 500 iedzīvotāju ierosinājumus ar lietām, kas būtu jāiekļauj novada budžetā, un ir patiess prieks par aktīvajiem novadniekiem, kas piedalās šajā procesā, jo īpaši izceļot nepieciešamo ģimeniskas vides veidošanai un attīstībai novadā,” skaidro Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

Ķekavas novadā tiek attīstīts mobilitātes tīkls!

Lai veicinātu mobilitātes tīkla attīstību novadā, Uzvaras prospektā izbūvēts apvienotais gājēju un velo ceļš. Arī gar autoceļu V2 izbūvēts velo ceļš no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā. Tāpat top velo ceļš, kas savienos Ķekavu ar galvaspilsētu.

Paplašinātas vairākas izglītības iestādes!

Pieaugot novada iedzīvotāju skaitam, arvien aktuālāks kļūst jautājums par pamata un interešu izglītības iespējām novadā gan pirmsskolas, gan skolas vecuma skolēniem. Tādējādi pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” Ķekavā uzbūvēta jauna piebūve, uzsākta Baložu vidusskolas jaunā korpusa būvniecība un pabeigta keramikas darbnīcas būvniecība Baldones Mākslas skolā. Tāpat labiekārtoti arī rotaļu laukumi pie PII “Vāverīte” Baldonē.

Paplašināts ģimeņu aktīvās atpūtas iespēju klāsts!

Titurgā uzstādīts mini skeitparks.

Pie Baldones vidusskolas un Meža galerijas apkārtnē atvērti orientēšanās poligoni. Tos treniņu nolūkos var izmantot ikviens iedzīvotājs un orientēšanās sporta entuziasts. 

Baldones Stāstu takas saņēmušas arī LIAA “Eksporta un inovāciju gada balvas” atzinības rakstu. Izveidots audio gids Ķekavas novadā, kur, izmantojot aplikāciju “Izi.travel”, iespējams noklausīties stāstus par novada ievērojamām vietām. Baldones Meža galerija tikusi papildināta ar 14 jaunām gleznām, kuras ikviens Stāstu taku pastaigu cienītājs var baudīt jebkurā gadalaikā brīvā dabā. 

Atbalsts ģimenēm ar bērniem!

Pašvaldība pērn radusi iespēju atbalstīt 16 bērnu vasaras nometnes un līdzfinansēt 80 skolēnu vakances vasaras nodarbinātības projektā. Līdztekus skolēnu stipendijās par augstiem sasniegumiem mācībās izmaksāti vairāk nekā 26 000 EUR.

Novadā izveidots aukļu dienests un tajā reģistrētas vairāk nekā 200 aukles, kas pieskata ap 300 bērnu. Palielināts arī līdzfinansējums aukļu pakalpojumu apmaksai.

Tiek piešķirts līdzfinansējums ēdināšanas izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Realizēti projektu konkursi iedzīvotājiem un NVO sektoram apkārtējās vides pilnveidošanai!

Nevalstisko organizāciju un fizisko personu atbalsta konkursā pērn piešķirts līdzfinansējums projektiem kopumā 12 000 EUR apmērā. 

Projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” Baldonē piešķirts finansējums ideju realizēšanai teritoriju labiekārtošanai, pilnveidošanai un pasākumu rīkošanai.

Tāpat turpināts darbs pie virknes Eiropas Savienības projektu izglītības jomas attīstībai.

Sadarbība ar citām institūcijām!

Pirmajā ideju hakatonā atbalstīta iecere par ģimenes centra izveidi Ķekavā, kas palīdzēs dažādu jautājumu risināšanā. 

Top labiekārtots aprūpes centrs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta, lai veicinātu veselības pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. 

Baložos darbojas jauniešu radošais centrs “Open”, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju jauniešiem. 

Parakstīts nodomu protokols par ūdensmalu attīstību, tādējādi iesaistot vietējās kopienas sadarbības stiprināšanai. 

Parakstīts sadarbības līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Idejas ceļ gaisā” īstenošanu ar mērķi atbalstīt skolēnu pašpārvaldes.

 

  

 

Skip to content