Ko paredz jaunā ES direktīva: kas jānodrošina darba devējiem?

Lai sekmētu vienlīdzīgas iespējas darba tirgū gan vīriešiem, gan sievietēm, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, līdz 2022. gada 2. augustam Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt*:

 • vismaz 10 darba dienas ilgu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam;
 • vismaz 4 mēnešus ilgu apmaksātu vecāku atvaļinājumu abiem  bērna vecākiem:
  • atvaļinājums izmantojams pirms bērns sasniedzis 8 gadu vecumu;
  • 2 mēneši no vecāku atvaļinājuma nav nododami otram vecākam;
  • tiesības lūgt izmantot vecāku atvaļinājumu elastīgā veidā;
 • vismaz 5 darba dienu gadā ilgu aprūpētāja atvaļinājumu, ja tas nepieciešams saistībā ar darbinieka piederīgā veselības  stāvokli.
 • darbinieku tiesības lūgt elastīgu darba režīmu bērna aprūpes nolūkā (līdz bērna  8 gadu vecumam);
 • darbinieku iegūto tiesību saglabāšanu minēto atvaļinājumu laikā;

darbinieku aizsardzību pret diskrimināciju, atlaišanu un citām nelabvēlīgām sekām, ja darbinieks ir izmantojis Direktīvā paredzētās tiesības.

Plašāk: ej.uz/direktiva_lidzsvars

*Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvu 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Prasības jāievieš līdz 2022. gada 2. augustam.

 

Skip to content