Konkursa finālistu stāsti. Babītes novads: Ģimenei. Videi. Izaugsmei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 fināliste novadu pašvaldību* grupā

 

Babītes novada pašvaldība par sevi

Atbilstoši Babītes novada attīstības programmā ietvertajai novada vīzijai “Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”, kā arī novada sauklim “Ģimenei. Videi. Izaugsmei”, piedaloties konkursā “Ģimenēm draudzīga pašvaldība”, vārds “Ģimenei” izvēlēts kā atslēgas vārds Babītes novada centieniem un pamatojumam, kāpēc dēvēt sevi par ģimenēm draudzīgu pašvaldību. Laimīgas ģimenes formula Babītes novadā ir līdzsvars septiņos elementos: Ģimene – Izglītība – Mājas – Ekoloģija – Nauda – Emocijas – Infrastruktūra.

Līdz ar jaunu māju būvniecību, novadā rodas jauni ciemi, jaunas kopienas. Šeit iedzīvotājiem ir iespēja veidot spēcīgas saknes, dzimtas mājas, cienīt un mācīt bērniem kultūras vērtības vietā, ko viņi var saukt par savām mājām. Infrastruktūras attīstība veicina iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paveras plašākas iespējas brīvā laika aktivitātēm, tas veicina arī jaunu ideju rašanos un īstenošanu. Ņemot vērā saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības vides attīstību, arī darba vietu skaita pieaugums Babītes novadā ir prognozējams.

Aizvien pieaugošais iedzīvotāju skaits novadā 2017. gada oktobrī jau sasniedzis 11 000. Vērtējot pērnā gada demogrāfiskos rādītājus, 46 % iedzīvotāju ir vecumā no 18 – 50 gadiem, bērnu un jauniešu īpatsvars ir 26 % no novada iedzīvotājiem. Patlaban novadā dzīvo 200 daudzbērnu ģimenes. Babītes novada teritorija turpina attīstīties un pievilināt arvien jaunas ģimenes izvēlēties šo novadu par savu mājvietu. Labklājības paaugstināšanai Babītes novada pašvaldība iedzīvotājiem piedāvā izmantot dažādas priekšrocības, bezmaksas aktivitātes, piemēram, masu slidotavu ziemas sezonā, peldētapmācības 5-6 gadīgiem bērniem. Tāpat arī atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem pašvaldība piedāvā atlaides atsevišķām nekustamā īpašuma maksātāju kategorijām, augstāko līdzfinansējumu Latvijā pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātās izglītības iestādēs, kā arī pabalstus un pakalpojumu apmaksu grūtībās

Ģimeņu svētki 2017 – vokālais ansamblis

nonākušiem novada iedzīvotājiem un īpašu atbalstu daudzbērnu ģimenēm.

Viens no lielākajiem pasākumiem, kas ik gadu tiek organizēts Babītes novadā, ir tieši Ģimeņu svētki, kas vienuviet pulcē novada iedzīvotājus uz svētku gājienu, aicina piedalīties dažādās aktivitātēs un baudīt svētku priekšnesumus.

Pašvaldības prezentācija konkursa komisijai

VARAM par Babītes novada pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Babītes novads konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma trešo vietu savā grupā administratīvo* datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību izdevumus pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

PII Saimīte iekštelpas

Īpaši jāatzīmē, ka izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma saņemšanai pašvaldībās budžetā ievērojami pārsniedz citu pašvaldību rezultātus šajā kritērijā. Babītes novada pašvaldība sniedz finansiāli vislielāko līdzfinansējumu saviem iedzīvotājiem šī pakalpojuma saņemšanai, salīdzinot ar visām pārējām pašvaldībām, t.sk. republikas pilsētām.

Arī novērtējot dzimstības datus, Babītes novads uzrādīja augstus rezultātus, ierindojoties ceturtajā vietā savā grupā (pašvaldībā ir 16,09 jaundzimušo uz 1000 iedzīvotājiem 2016.gadā, RAIM dati**; vidēji šīs grupas pašvaldībās – 10,68 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem).

Iedzīvotāji par Babītes novada pašvaldību

Pašvaldības centienus novērtē arī iedzīvotāji, kuri balsojot par pašvaldību konkursā, izmantoja iespēju arī sniegt ieteikumus, komentārus un paust pateicības vārdus:

 “Izcila vieta, kur dzīvot un audzināt savus bērnus!”.

“Babītes pašvaldība noteikti ir ģimenei draudzīga pašvaldība, un es ceru ka šī draudzīgā attieksme pret ģimenēm ar katru gadu tikai pieaugs”

“Labākā pašvaldība, draudzīgākie cilvēki, skaistākā vide!”

“Labāku vietu, ģimenei ar diviem maziem bērniem, nevaru pat iedomāties! Dārziņā tikām bez garajām rindām, bērnu laukumiņš pie mājas jauns un ērts, tikko uzcelta skeita trasīte, daudz pasākumu ģimenēm ar bērniem! Par visu padomāts!”

Novadu pašvaldību grupa – pašvaldības, neieskaitot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības (kopā 89 novadu pašvaldības)

** Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

*** Reģionālās attīstības indikatoru modulis www.raim.gov.lv

Fotogrāfijas no Babītes novada pašvaldības arhīva

Rotaļu laukums Brīvkalnos

Bibliotēka Piņķos – bērnu nodaļa

Babītes sporta kompleksa mazais baseins

Babītes PII teritorija

 

Skip to content