Konkursa finālistu stāsti. Gulbenes novads – draudzīga vieta bērniem un ģimenēm

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2017” fināliste 21 reģionālas nozīmes attīstības novadu centru pašvaldību grupā

Gulbenes novada pašvaldība par sevi

Gulbenes novada pašvaldības prioritāte ir cilvēks. Un nav nozīmes tam vai viņš ir liels vai mazs. Pašvaldība rūpējas par katru un ikvienu. Pēdējos pāris gados Gulbenes novada ģimenēs arvien biežāk ienāk trešie ceturtie bērni. Tas pierāda to, ka vecāki ir apmierināti ar dzīvi Gulbenes novadā. Pašvaldība priecājas par ikvienu mazuli, tāpēc viņu ienākšanu Gulbenes novada saimē tiek  atzīmēta īpaši – pilsētā un katrā pagastā tiek rīkoti īpaši svētki, kad vecākiem un bērniem tiek izrādīts gods un dāvātas piemiņas dāvanas.

Gulbenes novada iedzīvotājiem ir pieejami vairāk nekā 15 dažādi materiālā atbalsta veidi – ēdināšanas maksas atvieglojumi, dažādas stipendijas, veselības aprūpes pabalsts, specializētā transporta iespējas, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, atbalsts audžuģimenēm (viens no lielākajiem Latvijā), naudas balvas mūzikā, mākslā, sportā un kultūrā, sveicieni nozīmīgās jubilejās, braukšanas biļešu apmaksa u.c.

Arī izglītības iestādes Gulbenes novadā nav parastas. Tās ir modernas ne tikai no ārpuses – uzlabojot infrastruktūru – bet arī savā sirdī, kur piedāvā nebeidzamas iespējas skolotājiem, bērniem un arī viņu vecākiem. Tās ir kā mutifunkcionāli centri, kur var apgūt mūžizglītības programmas, iesaistīties starptautiskos projektos, ar izciliem panākumiem apgūt zinības un mācīties vidē, kur tiek izmantotas radošas pieejas jeb savijot formālo un neformālo izglītību kopā.

Infrastruktūras attīstīšana jau vairākus gadus ir nerimstošs process. Un runa nav tikai par asfaltētām ielām un skaistām fasādēm – runa ir par vides pieejamības uzlabošanu, izglītības iestāžu modernizāciju un rotaļu laukumu izveidi un labiekārtošanu, jo tas pašvaldības iedzīvotājiem ir patiesi svarīgi.

Pašvaldība rūpējas arī par iedzīvotāju veselību un labsajūtu – skolēniem tiek nodrošinātas peldētapmācības nodarbības, nodarbības baseinā nav svešas arī senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat tiek nodrošinātas fizioterapeita, nūjošanas, veselīga uztura nodarbības un meistarklases.

 

Gulbenes novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām, kas iesaistījusies un atbalsta Alūksnes novada uzņēmēju Māra un Jeļenas Vīgupu uzsākto iniciatīvu “Draudzīga vieta bērnam”, (tiek nodrošinātas atpazīstamas uzlīmes uz ēkām), lai bērniem būtu iespēja uzlādēt telefonu un sazvanīt vecākus, patverties no lietus, negaisa vai kādas citas neparedzētas situācijas, padzerties ūdeni, apmeklēt labierīcības.

PAŠVALDĪBAS PREZENTĀCIJA KONKURSA KOMISIJAI

VARAM par Gulbenes novada pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Gulbenes novada pašvaldība konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma trešo vietu savā grupā administratīvo* datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību budžeta izdevumu apmēru, ko tās atvēl pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

Izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam bērnu ēdināšanai skolās (vairākas pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes un tehnikums) pārsniedz citu pašvaldību rezultātus savā grupā.

Iedzīvotāji par Gulbenes novada pašvaldību

Gulbenes novada iedzīvotāji, balsojot par savu pašvaldību konkursā, veltīja atzinīgus vārdus par pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Bērniem ir plašs interešu pulciņu piedāvājums. Mazākajiem bērniem ir iespējas dejot, dziedāt un nodarboties ar sportiskām aktivitātēm (neskaitot bērnudārza piedāvātās aktivitātes), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem ir Mūzikas skola, Mākslas skola, Sporta skola un skolā piedāvātie dažādi interešu izglītības pulciņi.”

“Esmu no Lejasciema un šī ir perfektākā vieta, kur dzīvot ar maziem bērniem. Droša vide, viss ir rokas stiepiena attālumā sasniedzams un pieejams: bērnudārzs, vidusskola, mākslas, mūzikas un sporta skolas. Pagasta pārvalde atsaucīga. Ideāli.”

“Mūsu novadā no 1.-9.klasei skolēni skolā pusdieno netērējot savus līdzekļus.”

“Pilsētā ir izveidoti vairāki laukumi dažādu vecumu cilvēku fizisko aktivitāšu veicināšanai. Pilsētas vide ir kļuvusi daudz estētiskāka, ir daudz jaunu (arī mākslinieciski veidotu) soliņu pilsētas parkos. … Apsveicami, ka pašvaldība finansē 1.-5.klašu skolēnu peldētapmācību (mana meita šādi iemācījās peldēt), vēl jo vairāk tāpēc, ka pilsētas tuvumā nav pieejamas dabīgās ūdenstilpnes, kur varētu droši peldēties.”

 

* Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijas no Gulbenes novada pašvaldības arhīva

Skip to content