Konkursa finālistu stāsti. Jelgava – pilsēta, kur ģimenēm augt!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste republikas nozīmes pilsētu grupā

Jelgavas pilsētas pašvaldība par sevi

Jelgavas pilsētas attīstības stratēģija ir vērsta uz iedzīvotājiem labvēlīgas ekonomiskās, sociālās vides attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ir svarīgi, lai ikvienam, sākot no pirmsskolas bērniem līdz senioriem, ir iespēja atrast jomu, kurā darboties, gūt zināšanas un prasmes, profesionāli attīstīties un radoši izpausties. Dzimstības līmenis Jelgavā pieaug. Daudz tiek strādāts pie izglītības sistēmas pilnveidošanas. Tajā ieviestas arvien jaunas inovācijas – bērnudārzos darbojas interaktīva mācību programma zinātnes pamatiemaņu apgūšanai, savukārt talantīgiem skolēniem ir iespēja sevi pilnveidot Junioru akadēmijā.

Sociālā atbalsta sistēmā ir ieviesta programma, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem – tā ir bezmaksas interešu izglītība, skolēniem būtiskas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, ēdināšanas pakalpojumu apmaksa un daudzi citi atvieglojumi.

Gudrā pilsētā pats svarīgākais ir cilvēks un viņa drošība, tieši tāpēc Jelgavā katrā no sfērām, ieviešot jaunākās tehnoloģijas, tiek domāts vispirms par to, lai ieguvējs būtu jelgavnieks. Ar informācijas tehnoloģiju palīdzību pilsētniekiem tiek piedāvātas elektroniskās mobilās iedzīvotāju un skolēnu kartes pasažieru pārvadājumiem un sociālajiem pakalpojumiem. Ir 

ieviesti pilnīgi jauni satiksmes organizācijas un pilsētas vides drošības, ielu apgaismojuma risinājumi, transporta plūsmu regulēšanas sistēma un operatīvās informācijas analīze un apstrāde.

PAŠVALDĪBAS PREZENTĀCIJA KONKURSA KOMISIJAI

VARAM par Jelgavas pilsētas pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Jelgavas pilsētas pašvaldība konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma otro vietu savā grupā administratīvo* datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību budžeta izdevumu apmēru, ko tās atvēl pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

Jāatzīmē, ka izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam bērnu piedzimšanas pabalstiem pašvaldības budžetā ievērojami pārsniedz citu pašvaldību rezultātus šajā kritērijā. Līdzīgu piemēru var minēt par pašvaldības sniegto atbalstu skolēnu autobusu nodrošināšanai.

Arī novērtējot dzimstības datus, Jelgavas pilsētas pašvaldība uzrādīja augstus rezultātus, ierindojoties pirmajā vietā savā grupā (pašvaldībā ir 12,88 jaundzimušo uz 1000 iedzīvotājiem 2016.gadā, RAIM dati**, vidēji šīs grupas pašvaldībās – 10,40 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem).

Iedzīvotāji par Jelgavas pilsētas pašvaldību

Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, balsojot par savu pašvaldību konkursā, veltīja atzinīgus vārdus par pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem:

“Jelgava ar katru gadu kļūs ģimenēm draudzīgāka. Pilsētā top arvien jauni rotaļu laukumi, tiek atvērti jauni bērnudārzi. Vairāk tiek organizēti pasākumi ģimenēm ar bērniem, piemēram veselības veicināšanas jomā, sporta dienas, ģimeņu dienas. Masu pasākumos vienmēr ir padomāts par izklaidēm bērniem. Jelgavā ir plašs piedāvāto interešu izglītības loks. Jelgavas ģimenēm daudzi pulciņi un pasākumi ir bez maksas. Kultūras namā tiek izrādītas izrādes tieši bērniem. Jaunās ēkas tiek būvētas ar vides pieejamību arī ratiņiem un vecās – pielāgotas. Īpaši jūtams, ka tiek atbalstītas daudzbērnu ģimenes – ēdināšana, braukšana sabiedriskajā transportā bērniem ir bez maksas. Jelgavā dzimst daudz bērnu un tas arī ir rādītājs, ka Jelgava ir draudzīga pašvaldība ģimenēm ar bērniem.”

“Man patīk vērienīgie pasākumi Jelgavā, īpaši pilsētas svētki.”

“Jelgava ar katru gadu kļūst aizvien draudzīgāka ģimenēm – infrastruktūras uzlabojumi, neskaitāmie pulciņi un sporta nodarbības, atbalsts skolām un skolēniem ar labām sekmēm. Tā varētu turpināt vēl un vēl.”

“Jelgavas pilsēta ir ļoti parūpējusies par to, lai dzīvošanu Jelgavā padarītu pēc iespējas vieglāku jaunajām ģimenēm. Tas atspoguļojas ne tikai infrastruktūras pieejamībā vai pabalstu sniegšanā, bet arī attieksmē – sākot no dažādām atlaidēm, laipna smaida un beidzot ar dažnedažādāko pasākumu organizēšanu, ka ir draudzīgi ģimenēm!”

“Pilsēta ar lielu potenciālu!”

* Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

** Reģionālās attīstības indikatoru modulis www.raim.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

Fotogrāfijas no Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīva

Skip to content