Konkursa finālistu stāsti. Ozolnieku novads – atvērts sadarbībai!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017 finālists novadu pašvaldību* grupā

Ozolnieku novada pašvaldība par sevi

Ozolnieku novads ir zaļš novads, kur ģimenes ar bērniem var justies komfortabli un droši, vienlaikus baudot gan pilsētai pielīdzināmas ērtības, gan lauku videi raksturīgu svaigo gaisu un dabas nokrāsu plašo spektru. Novada sauklis “Ar saknēm novadā…” vēsta par cilvēkiem, kuri, reiz atbraucot dzīvot uz Ozolnieku novadu, iemīl to un nostiprinās te ar savām saknēm!

Saskaņā ar Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.–2036. atrunātajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, darbs pašvaldībā tiek organizēts tā, lai Ozolnieku novada teritorija būtu pievilcīga un droša vide, kur dzīvot un audzināt bērnus. Novads ir aktīva, sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu, ko novērtē gan jaunās ģimenes, gan cilvēki, kuri novadā dzīvo jau paaudzēm ilgi.

Ir prieks, ka iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā palielinās, sasniedzot jau vairāk kā 10 600 novadniekus. Novada lielākie eksperti ir novada iedzīvotāji, kuri, savā ikdienā aktīvi iesaistās novadā notiekošajos procesos un izsaka savu vērtējumu par pašvaldības darbu, tieši cilvēki, ar savu izvēli – dzīvot un dibināt ģimenes Ozolnieku novadā, apliecina, ka esam ģimenēm draudzīgs novads.

Ozolnieku novads ir drosmīgs novads, kur, aktīvās diskusijās, tiek pieņemti šķietami pārdroši lēmumi, kas būtiski uzlabo iedzīvotājiem pieejamās ērtības. Kā viens no tādiem, ielu apgaismojuma nodrošināšana visas nakts garumā, tā rūpējoties par iedzīvotāju un īpašumu drošību, tāpat arī bērnu un skolēnu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana bez vecāku līdzfinansējuma visās vecuma grupās no pirmsskolas līdz vidusskolai. Pašvaldība gādā, lai ikviens novada bērns, kurš apmeklē Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādes vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes – būtu paēdis siltas pusdienas. Uzņemoties atbildību par to, ka šobrīd nav iespējams nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs visus mazos novadniekus, ir izstrādāta atbalsta piešķiršanas sistēma, kas paredz, ka 2017. gadā pašvaldības atbalsts vienam izglītojamajam no 1,5 līdz 4 gadu vecumam ir EUR 249,42 mēnesī un vienam izglītojamam, īstenojot bērna obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, EUR 172,88 mēnesī. Jāpiebilst, ka šāds atbalsts tiek maksāts arī tad, ja vecāki savu atvasi ved uz kādu no privātajiem bērnudārziem citās pašvaldībās. Savukārt vecākiem, kuriem ir iespēja bērnu audzināt mājās, līdz ir pieejama vieta pirmsskolas izglītības iestāde, pašvaldība maksā pabalstu 80 eiro mēnesī.

Novadā tiek atbalstīta iedzīvotāju iniciatīva un pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar dažādām biedrībām, piemēram, Daudzbērnu ģimeņu biedrību, kas aktīvi iesaistās novadā notiekošajos pasākumos un dalās ar saviem priekšlikumiem par novada attīstību.

Papildus kvalitatīvas izglītības sistēmas nodrošināšanai, iedzīvotāju atbalsta veidiem un infrastruktūras attīstības projektiem, Ozolnieku novads pievērš lielu uzmanību iedzīvotāju veselīga dzīvesveida tradīcijām, veicinot fizisko aktivitāšu pieejamību un dažādību, kā arī organizē aizraujošu kultūras programmu, uzrunājot un iesaistot novadniekus no pašiem mazākajiem līdz pat sirmam vecumam.

Pašvaldība lepojas, ka Ozolnieku novadā dzīvo cilvēki, kuri prot ne tikai izteikties, bet arī sadzirdēt un iesaistīties, tāpēc pašvaldībai atliek būt atvērtai komunikācijā, drosmīgai lēmumos un atbildīgai ikdienas darbā! Pašvaldība cenšas sabalansēt iedzīvotāju vēlmes ar savām iespējām, rodot efektīvus risinājumus tam, lai novads ik gadu kļūtu ģimenēm draudzīgāks.

PAŠVALDĪBAS PREZENTĀCIJA KONKURSA KOMISIJAI

VARAM par Ozolnieku novada pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Ozolnieku novada pašvaldība konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma otro vietu savā grupā administratīvo** datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību budžeta izdevumu apmēru, ko tās atvēl pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

Jāatzīmē, ka izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam bērnu ēdināšanai skolās pašvaldības budžetā pārsniedz citu pašvaldību rezultātus šajā kritērijā.

Arī novērtējot dzimstības datus, Ozolnieku novada pašvaldība uzrādīja augstus rezultātus, ierindojoties devītajā vietā savā grupā (pašvaldībā ir 12,99 jaundzimušo uz 1000 iedzīvotājiem 2016.gadā, RAIM dati***, vidēji šīs grupas pašvaldībās – 10,68 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem).

 

Iedzīvotāji par Ozolnieku novada pašvaldību

Pašvaldības centienus novērtē arī iedzīvotāji, kuri balsojot par pašvaldību konkursā, izmantoja iespēju arī sniegt ieteikumus, komentārus un paust pateicības vārdus:

“Ģimenēm ar bērniem Ozolnieki ir lieliska mājvieta! Sakopta vide, iebildumi tiek uzklausīti un kas ir svarīgi – tiem operatīvi seko rīcība, daudz bezmaksas pasākumu, sporta aktivitāšu, tas viss ir tieši laikā ģimenēm ar bērniem.”

“Pašvaldība sadarbojas ar Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrību, atbalsta pasākumu organizēšanā un uzklausa vajadzības.”

“Manuprāt, Ozolnieku pašvaldība strādā lieliski, kas ir attiecināms uz bērniem. Jauni un pieejami bērnudārzi, kā arī viss ir bez maksas, arī skolēniem ēdināšana līdz 9.klasei ir bezmaksas. Bērniem ir pieejams skolēnu autobuss, gan turp, gan atpakaļ. Man kā mammai, tiešām viss ļoti apmierina.”

“Ideāla dzīvesvieta ģimenēm ar bērniem – svaigs gaiss, dažādu sportisko aktivitāšu pieejamība, ērti gājēju celiņi pastaigām un daudz jaunu cilvēku apkārt.”

 

* Novadu pašvaldību grupa – pašvaldības, neieskaitot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centu pašvaldības (kopā 89 novadu pašvaldības)

** Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

*** Reģionālās attīstības indikatoru modulis www.raim.gov.lv

Fotogrāfijas no Ozolnieku novada pašvaldības arhīva

 

 

 

Skip to content