Konkursa finālistu stāsti. Tukuma novads: mūsu bagātība ir mūsu cilvēki

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 2017. fināliste reģionālas nozīmes attīstības centru grupā

Tukuma novada pašvaldība par sevi

“Pašvaldības resurss, kapitāls un bagātība ir cilvēks. Cilvēks piedzimst un uzaug ģimenē, iegūstot pamatvērtības visai turpmākajai dzīvei, tāpēc pašvaldības galvenais uzdevums ir pieņemt tādus lēmumus, kas labvēlīgi ietekmē ikvienu cilvēku. Mēs strādājam, lai novadā būtu laimīgi cilvēki, jo tikai laimīgi cilvēki veicina novada izaugsmi un labklājību.” Ēriks Lukmans, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs.

Tukuma novadā darbojas Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem. Programma apkopo pašvaldības atbalstu ģimenei, kurā aug bērns – no bērna piedzimšanas līdz pat 24 gadu vecumam, ja jaunietis turpina mācīties. Atbalsts ietver sevī finansiālu atbalstu vecākiem gan bērnam piedzimstot, gan bērnam uzsākot skolas gaitas. Atbalsts tiek sniegts pirmsskolas izglītības iestāžu, izglītības iestāžu pieejamībā visā pašvaldības teritorijā.

Izglītības iestādēs tiek sniegts atbalsts ēdināšanas pakalpojumam – ikvienam audzēknim, īpašs atbalsts nodrošināts bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte un bērniem, kuri slimo ar celiakiju, bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

Pašvaldībā tiek sekmēta ikviena bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas – no interešu izglītības līdz pat profesionālās ievirzes programmām. Pašvaldībā ir atbalsts vecākiem, kuri aprūpē bērnu, kuram noteikta invaliditāte – pieejami sociālie pakalpojumi un finansiāls atbalsts.

Pašvaldībā tiek pilnveidota sistēma, lai ikviens bērns varētu izaugt ģimenē  – vispirms savā dzimtajā ģimenē, ja tas nav iespējams, tad audžuģimenē – tiek nodrošināts finansiāls, izglītojošs un psihoemocionāls atbalsts, sociālie pakalpojumi grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem.

Rūpējoties par pašiem mazākajiem, pašvaldība ir uzbūvējusi trīs jaunus bērnudārzus un aktīvi risina jautājumus, lai ikvienam novada bērnam būtu iespēja apgūt pirmsskolas izglītības programmas. Skolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja iegūt augstas kvalitātes vispārējo izglītību un iespēja apmeklēt profesionālās ievirzes un daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Arī pilsētas vide un infrastruktūra tiek veidota tā, lai Tukums ir vieta, kur patīkami un droši dzīvot ikvienam.

 

PAŠVALDĪBAS PREZENTĀCIJA KONKURSA KOMISIJAI

 

VARAM par Tukuma novada pašvaldības dalību konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”

Tukuma novada pašvaldība konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” pirmās kārtas ietvaros ieņēma otro vietu savā grupā administratīvo* datu vērtējumā. Šajā kārtā vērtēja pašvaldību budžeta izdevumu apmēru, ko tās atvēl pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 2016. gadā (šī komponente veido 40% no kopējā gala vērtējuma konkursā).

Jāatzīmē, ka izdevumu īpatsvars pašvaldības sniegtajam atbalstam bērnu piedzimšanas pabalstiem pašvaldības budžetā ievērojami pārsniedz citu pašvaldību rezultātus šajā kritērijā. Tukuma novada pašvaldība savā grupā ir vienīgā pašvaldība, kas pašvaldības budžetā ir paredzējusi atbalstu pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas.

Arī novērtējot dzimstības datus, Tukuma novada pašvaldība uzrādīja augstus rezultātus, ierindojoties otrā vietā savā grupā (pašvaldībā ir 11,76 jaundzimušo uz 1000 iedzīvotājiem 2016.gadā, RAIM dati**, vidēji šīs grupas pašvaldībās – 10,13 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem).

 

Iedzīvotāji par Tukuma novada pašvaldību

Pašvaldības devumu ģimenēm pozitīvi novērtēja arī ģimenes, aktīvi balsojot un izsakot komentārus par Tukuma novadu:

“Šī pašvaldība ir ļoti draudzīga ģimenei ar bērniem. Pieejama, ērta infrastruktūra. Ar bērnu ratiņiem ir iespējams tikt visās nepieciešamajās iestādes. Ceļi tiek regulāri tīrīti gan ziemā, gan vasarā. Sakopta vide. Ir pieejami daudzi bērnu laukumi un var iet uz jebkuru no tiem.”

“Mums ir superīgi rotaļu laukumi!!!”

“Tukuma novada pašvaldība ir ģimenēm visdraudzīgākā pašvaldība, kur katra ģimene, kurā ir bērni jūtas droši par savu un savu bērnu nākotni, par savu mājokli, un atbalstu grūtā brīdī. Katra ģimene zina ka pašvaldība spēs viņus aizsargāt. Tukuma novada pašvaldība, dzīvo un strādā cilvēki, kas lepojas ar savu novadu, lepojas ar saviem līdzcilvēkiem, kas veido pozitīvu vidi, aktīvi līdzdarbojas un ar saviem konstruktīviem priekšlikumiem atbalsta pašvaldības izaugsmi.”

“Tukuma novadā ļoti bieži tiek rīkoti visādi interesanti pasākumi (sporta, kultūras, radošie u.c.) kā lieliem, tā maziem. Mūsu vecais parks ir atjaunots un ir par vēl vienu vietu vairāk, kur aiziet pastaigāties tieši kopā ar ģimeni, jo mazajiem pilsētniekiem ir jauns, milzīgs rotaļlaukums.”

 

* Administratīvie dati tika vērtēti tādās izdevumu kategorijās kā ģimenes pieaugums, veselība, materiālais atbalsts un sabiedriskais transports; izglītība; pasākumi; infrastruktūra

** Reģionālās attīstības indikatoru modulis www.raim.gov.lv

 

Fotogrāfijas no Tukuma novada pašvaldības arhīva

Skip to content