KRĀSLAVAS NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

 

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Krāslavas novadā pērn paveiktais:

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks stāsta: “Vienmēr cenšamies ieklausīties mūsu iedzīvotājos, un tieši viņu priekšlikumos bieži vien balstām jaunās attīstības ieceres. Piemēram, pērn uzstādīto atpūtas soliņu atrašanās vietas izvēlējāmies, sadarbojoties ar Krāslavas Senioru skolu. Rezultātā tapa karte, kurā akcentēti ģimeņu ikdienas maršruti uz skolu, poliklīniku, veikaliem, baznīcām. Atsevišķām aktivitātēm nereti veicam arī iedzīvotāju aptaujas. Daudzu iedzīvotāju viedokļi saņemti arī, izstrādājot attīstības dokumentus jaunajam Krāslavas novadam.

Labi apzināmies, ka pašvaldībā vēl ir daudz darāmā – nepieciešami uzlabojumi pirmsskolas iestāžu infrastruktūrā, jauni rotaļu laukumi, jāiegulda laukos dzīvojošajām ģimenēm vajadzīgajos pakalpojumos, jāpiesaista speciālisti bērnu un pieaugušo rehabilitācijai, jāveido attīstošās programmas maziem bērniem u.tml., taču diemžēl ne vienmēr finansējuma piesaiste notiek tik raiti, kā mēs vēlētos. Tomēr esam gandarīti, ka ik gadu varam veidot savu pašvaldību ģimenēm draudzīgāku. Liela loma tajā, nenoliedzami, ir arī mūsu iedzīvotāju aktīvajai iesaistei, par ko viņiem liels paldies!”

Desmit jauni soliņi pilsētvidē!

2020. gada nogalē saņemto balvu konkursā “Ģimenēm draudzīga pašvaldība” Krāslavas novada pašvaldība 2021. gada vasarā izmantoja, sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvēloties vietas un uzstādot Krāslavā desmit jaunus soliņus un atkritumu urnas.

Plašāk: https://ieej.lv/xQVe0

Ierīkota šķēršļu josla “Meža taka”!

Sadarbībā ar biedrību “Krāslavas māmiņu klubs” LEADER pasākuma projekta ietvaros 2021. gada maija beigās aiz Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra izveidots jauns aktīvās atpūtas un izklaides objekts bērniem – šķēršļu josla „Meža taka”, ko aktīvi izmanto vietējie bērni un ciemiņi. Takā iekļautie pieci šķēršļu elementi (dēlīšu šķērslis, laipu dēlīšu šķērslis, sieta tunelis, zirnekļtīkls un koka muciņa) ir iestiprināti kokos nelielā augstumā un savienoti ar koka platformām. Atšķirībā no sporta atrakciju parku šķēršļu joslām „Meža takā” nav vajadzīgi speciāli stiprinājumi, tā ir droša arī maziem bērniem.

Plašāk: https://ieej.lv/OfMVx

Izveidots veloparks “Velozinis”!

2021. gadā Krāslavā blakus skeita laukumam izveidots veloparks “Velozinis”, kur speciāli izstrādātā trasītē pilsētvidi imitējošie elementi rada lielisku mācību platformu bērniem un pieaugušajiem, iesācējiem un jau pieredzējušiem velobraucējiem ikdienā nepieciešamo braukšanas prasmju apguvei.

Krāslavas novads ir otrā pašvaldība Latgalē, kur atklāta BTA “Velozinis” trasīte.

Plašāk: https://ieej.lv/tjkd1

Jauns Amatniecības centrs!

Pārrobežu projektu ietvaros Krāslavas pils kompleksā tapis jauns objekts – Krāslavas Amatniecības centrs. Tādējādi, attīstot šo teritoriju, tā kļuvusi nu jau par iemīļotāko vietu krāslaviešiem un pilsētas viesiem. Tajā mīļi gaidītas arī ģimenes ar bērniem.

Plašāk: https://ieej.lv/1mGi0

Līdztekus pašvaldībā pērn pabeigta arī Adamovas dabas takas atjaunošana Ūdrīšu pagastā, turpināti darbi Zirga ezera peldvietas labiekārtošanā, izstrādāta koncepcija Persteņa ezera krasta attīstībai, īpaši ņemot vērā to, ka tur aktīvās atpūtas piedāvājuma jomā darbību uzsācis arī jauns uzņēmējs – tur jau 2022. gada vasarā būs veikparks un piepūšamo ūdens atrakciju komplekss.

Tāpat tradicionālajā pašvaldības mazo projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” vairākos projektos iedzīvotāju grupas ir uzlabojušas rotaļu laukumus ar jauniem, radošiem elementiem, labiekārtotas arī atpūtas vietas pagastos, piemēram, Piedrujā, Robežniekos un citviet.

Savukārt daļa no aktivitātēm ģimenēm un bērniem pērn organizētas tiešsaistē, piemēram, Eiropas Sociālā fonda finansētais novada iedzīvotāju veselības veicināšanas projekts. Ik pa laikam organizēti arī kādi fotokonkursi, piemēram, “Ziemassvētki ģimenes lokā”.

Papildus uzsākts īstenot arī vairākus projektus izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, tai skaitā 2021. gadā uzbūvēta un aprīkota moderna dienesta viesnīca. Tiek realizētas arī vairākas aktivitātes, lai pašvaldībā pilnveidotu vidi un pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām.

Skip to content