LĪVĀNU NOVADS DALĀS PIEREDZĒ AR PĒRN PAVEIKTO ĢIMENISKAS VIDES VEIDOŠANĀ

Ik gadu Latvijā visas pašvaldības aktīvi strādā, lai aizvien pilnveidotu saviem iedzīvotājiem ērtu un piemērotu vidi, labiekārtojot un attīstot gan esošās rekreācijas zonas, gan veidojot jaunas atpūtas vietas, kur ģimenēm kopīgi pavadīt laiku.

Būtisks aspekts šādu ieceru realizācijā, nenoliedzami, ir arī iedzīvotāju iesaistei. Aktualizējot jautājumus par pašvaldībā nepieciešamajiem uzlabojumiem, vietvarām ir iespēja pieņemt pamatotus, iedzīvotāju vēlmēs balstītus lēmumus par finansiālo ieguldījumu visnepieciešamākajām iecerēm.

Lai sniegtu pašvaldībām iespēju padalīties ar pērn paveikto, tādējādi ļaujot vienkopus iepazīties ar šo informāciju gan pašu pašvaldību iedzīvotājiem, gan arī, iespējams, smelties idejas citu vietvaru pārstāvjiem, esam apkopojuši pašvaldību sniegto informāciju, un, lūk, Līvānu novadā pērn paveiktais:

“Ģimene – tie ir gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī seniori. Ir jādomā par visu paaudžu cilvēku labklājību un labsajūtu. Tādēļ lielāko daļu objektu pašvaldībā atjaunojam un attīstām, balstoties tieši uz iedzīvotāju ierosinājumiem. Katru gadu veicam dažādas aptaujas, kur iedzīvotāji sniedz savu vērtējumu un ierosinājumus attiecībā uz to, ko vēl Līvānu novadā būtu nepieciešams paveikt, lai cilvēkiem te būtu labi dzīvot. Arī pagājušajā gadā, rodoties iespējai piesaistīt finansējumu, aicinājām iedzīvotājus balsot par vienu no diviem projektiem, ko, viņuprāt, būtu jāīsteno vispirms. Balsošanas rezultātā finansējums tiks piešķirts veloceliņa ierīkošanai no pilsētas līdz iedzīvotājiem populārajai atpūtas un sporta aktivitāšu vietai – multifunkcionālajai Grīvas meža trasei,” skaidro Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, uzsverot, ka tieši ģimeņu labsajūta Līvānu novada integrētās Attīstības programmā ir noteikta kā viena no galvenajām prioritātēm.

Katrā Līvānu pagastā pa jaunam rotaļu laukumam

Par “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latgales reģionā 2020” iegūtajām naudas balvām 2021. gadā katrā no pieciem Līvānu novada pagastiem, kā arī pie Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolas, kur darbojas arī pirmsskolas grupas, tika ierīkoti bērnu rotaļu laukumiņi. Ar īpašu dizaina soliņu tika papildināts rotaļu laukums “Pirātu kuģis”, kas ierīkots par šī konkursa ietvaros 2019. gadā gūto naudas balvu.

Atjaunota Līvānu Bērnu un jauniešu centra ēka “Namiņš”

ERAF energoefektivitātes pasākuma ietvaros aizvadītajā gadā tika atjaunota viena no Līvānu Bērnu un jauniešu centra ēkām “Namiņš”, kas ieguvusi pievilcīgu, košu veidolu. Šogad namiņā tiks veikta elektroinstalācijas nomaiņa un kosmētiskais remonts.

Tie, protams, ir tikai daži piemēri no paveiktā 2021. gadā, jo ģimeniskas vides veidošana ir gan asfaltētie ceļi un ielas, gan darbs pie daudzdzīvokļu māju siltināšanas, kā arī lokālplānojuma izstrādes, nosakot sabiedriskā centra teritoriju, kur nedrīkst darboties azartspēļu zāles un vēl daudz kas cits.

No 2021. gada Ziemassvētku pabalsti arī aizgādņiem

Pēc konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” komisijas ierosinājuma no 2021. gada pašvaldība izmaksā Ziemassvētku pabalstu ne vien cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajām personām (kā tas bija jau daudzus gadus), bet arī aizgādņiem. Aizvadītajā gadā ieviesām arī progresīvo bērna piedzimšanas pabalstu. Katru gadu augustā visām daudzbērnu ģimenēm tiek izmaksāts pabalsts, lai vecāki varētu sagatavot bērnus skolai.

Jauns e-pakalpojums bērnu reģistrācijai pirmsskolās

2021. gadā īstenota arī jauna iniciatīva, lai radītu papildu ērtības jaunajiem vecākiem, kuri tagad bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt ne vien klātienē, bet arī elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv, kur izveidots pirmsskolu pieteikumu reģistrs.

Pašvaldībā skaidro, ka regulāri tiek attīstīti ne tikai ģimeniskas vides veidošanas projekti, bet arī dažādi pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Turklāt ne tikai 2021. gadā, bet arī senāk, jo tieši, balstoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, Līvānu novada pašvaldība viena no pirmajām Latvijā sāka piešķirt dzīvokļus jaunajām ģimenēm, nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem novada izglītības iestāžu audzēkņiem no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei un apmaksāt transporta izdevumus braucieniem uz izglītības (t.sk. profesionālās ievirzes) iestādēm, pārbūvēja visu Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus, uzbūvēja peldbaseinu, atvēra pirmsskolas grupas, lai novadā nebūtu rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

100 gadu dzīves jubilejās, kā arī zelta un dimanta kāzu jubilejās, tiek godināti seniori. Viņus personīgi apmeklē un sveic Līvānu novada domes priekšsēdētājs.

Lai atbalstītu jauniešus, pateicoties vietējo uzņēmēju finansiālam atbalstam un pašvaldības sadarbībai ar viņiem, kopš 2004. gada ik gadu Līvānu novada studējošajiem jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju studijām augstskolās, kuras kopējais apmērs šo gadu laikā ir jau vairāk nekā 300 000 eiro.

Skip to content