Madonas novada pašvaldība realizē konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” iegūto naudas balvu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”, ņemot vērā statistikas datus, demogrāfiskos rādītājus, pakalpojumu skaitu un atbalstu, ko pašvaldība sniedz ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju viedokli par pašvaldību balsojuma veidā, nomināciju “Goda ģimeņu pašvaldība” ieguva Madonas novada pašvaldība, atbilstoši konkursa nolikumam saņemot diplomu un naudas balvu 5000 eiro apmērā.

 

Konkursā piešķirtā naudas balvas, pamatojoties uz noslēgto vienošanos ar VARAM, Madonas novada pašvaldībai bija jāizlieto 2019.gada laikā, izmantojot to atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai (t.sk. infrastruktūras attīstībai ģimenēm ar bērniem vajadzībām).

Naudas balvas izlietojums tika uzticēts Madonas novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Pēc situācijas izvērtēšanas un vairākkārtējām apspriedēm, tika nonākts pie secinājuma, ka šī naudas balva tiks izlietota, pirmkārt, nodrošinot atbalsta funkciju ģimenēm ar bērniem, tiem nonākot slimnīcā – veicinot pozitīvu emociju veidošanos bērnos un ātrāku to atveseļošanos, un, otrkārt, nodrošinot kvalitatīvāku sociālo pakalpojumu pieejamību Sociālajā dienestā ikvienam, arī preventīvi tiem, kam vēl nav noteikta fiziska vai garīga rakstura traucējumi un invaliditāte.

Viena no iecerēm, kas tika īstenota, bija bērnu rotaļu stūrīša izveide Madonas slimnīcas Bērnu nodaļā. Vietējam Madonas novada uzņēmumam SIA “INTELWOOD” tika veikts pasūtījums izgatavot bērnu mēbeļu komplektu “Meža zvēriņi”. To plaukti tika piepildīti ar visu vecumposmu bērniem atbilstošām, krāsainām, attīstošām un iepriecinošām bērnu rotaļlietām, grāmatiņām un spēlēm.

Pēc Bērnu nodaļas vecākās māsas ieteikuma tika iegādāti bērnu krēsliņi palātām, katrā pa divi, jo 2019.gada laikā īstenotajā projektā “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana”, kurā Bērnu nodaļa tika izvietota jaunās telpās un tai nodrošināts mūsdienīgs aprīkojums, uzlabota vide un paaugstināta drošība – krēsliņu iegāde nebija iekļauta. Papildus vēl tika iegādāti divi lieli pufi, uz kuriem tika izšūti īpaši logo, uz viena – konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” logo un uz otra Madonas novada jaunās vizuālās identitātes logo – “Mana Madona”. Ikviens bērnu stūrīša elements ir viegli kopjams un atbilstošs prasībām. Bērnu nodaļas aprīkojuma iegādē izlietoti 2873,41 euro.

Otra iecere, kas tika īstenota, bija nepieciešamā inventāra iegāde Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu telpas speciālistiem. Fizioterapeitam tika sagādāts jauns masāžas galds-kušete, kas veiksmīgi izmantojama dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas, kā arī rehabilitācijas procesā. Pēc logopēda ieteikuma iepirkti materiāli, lai pakalpojumu varētu sniegt vēl profesionālāk, kā piemēram, smilšu gaismas kaste. Tāpat logopēda darbam tika iekārtots stūrītis ar pareiza augstuma galdiņu un krēsliņiem, ar priekšā novietotu spoguli pareizas runas attīstīšanai un izrunas defektu novēršanai. Savukārt, mūzikas terapeitei tika iegādāti vairāki mūzikas instrumenti – YAMAHA MX49 V2 BLUE sintezators, tamburīna bungas, ritma instrumentu komplekts un atsevišķu toņu komplekts, bungas, perkusijas, Ocean Drum – skaņas, ritma un melodijas iedarbība uz cilvēka ķermeni un psihi dod iespēju mūziku izmantot visdažādāko slimību terapeitiskā ārstēšanā vai kā papildterapiju līdzās citām organisku slimību ārstēšanā. Sociālo pakalpojumu telpas inventāra iegādei izlietoti 2126,59 euro.

Informāciju sagatavoja:

Ilze Fārneste
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Ilze Riekstiņa
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content